Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R?

Skorzystanie z ulgi na prace badawczo-rozwojowe może przynieść firmie znaczące oszczędności. Wielu przedsiębiorców ma jednak wątpliwości czy działalność, którą prowadzą, można zakwalifikować jako B+R. Często odstrasza ich obawa przed zakwestionowaniem odliczeń przez organy podatkowe.
Kategoria

Ulga badawczo-rozwojowa

Tematyka

, , ,

Data publikacji

21 listopada, 2019

Chcąc skorzystać z ulgi B+R przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jego działalność jest pracą badawczo-rozwojową. Firma nie musi mieć wydzielonych do tego celu działów i specjalistów. Wystarczy, że pracuje nad powiększaniem swojej oferty produktów i usług lub usprawnieniami wewnątrz firmy. Mogą to więc być projekty takie jak ciągłe ulepszanie składu produktów, czy wdrażanie i testowanie nowego oprogramowania usprawniającego bieżącą działalność. Ważne by prace innowacyjne były prowadzone systematycznie.

Koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej

W ramach ulgi można wyznaczyć tzw. koszty kwalifikowane, które zostaną odjęte od podstawy opodatkowania. Można do nich zaliczyć poniższe wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową:

  • wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników
  • materiały i surowce
  • specjalistyczny sprzęt
  • wynajem aparatury naukowo-badawczej
  • usługi jednostek naukowych
  • odpisy amortyzacyjne
  • koszty związane z ochroną patentową

Warto zaznaczyć, że pracownicy nie muszą być na stałe zatrudnieni w działach B+R, należy jedynie udokumentować czas przepracowany nad takimi zadaniami. Mogą oni również pracować na podstawie umów zlecenia lub o dzieło. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R, z wyjątkiem samochodów osobowych i nieruchomości. Od podatku można również odliczyć usługi doradcze, ekspertyzy, opinie oraz wyniki badań tylko pod warunkiem, że są one świadczone przez jednostki naukowe.

Jak uzyskać większą ulgę badawczo-rozwojową?

Warto przy prowadzonych pracach B+R współpracować z jednostkami naukowymi bądź postarać się o uznanie firmy lub jej wydzielonej części za centrum badawczo rozwojowe. Status taki nadawany jest przedsiębiorstwom, których głównym zadaniem jest prowadzenie badań i prac rozwojowych. Takie podmioty mogą odliczać od podstawy opodatkowania w ramach ulgi także odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, czy usługi wykonywane nie tylko przez jednostki naukowe.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Ulga B+R

Twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową? Czasem nawet możesz nie być tego świadomym,...

Dowiedz się więcej

Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe

Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak...

Dowiedz się więcej