Co to jest ulga B+R?

Możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych z rozwojem biznesu to rozwiązanie, które ma sprzyjać zwiększaniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Ulga badawczo-rozwojowa po ostatnich zmianach prawnych stała się bardziej atrakcyjna dla podatników. Mimo to wiele firm wciąż nie wie, że może z niej skorzystać.
Kategoria

Ulga badawczo-rozwojowa

Tematyka

, , ,

Data publikacji

21 listopada, 2019

Kto może skorzystać z ulgi B+R?

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) jest rozwiązaniem podatkowym, które kilka lat temu zastąpiło dawną ulgę technologiczną, a od 2018 roku jej zakres został znacząco rozszerzony. Odliczenie kosztów działań i projektów innowacyjnych przysługuje wszystkim podatnikom PIT i CIT niezależnie od branży, w której działają. Podatnicy prowadzący działalność innowacyjną lub rozwojową, usprawniający lub wprowadzający nowe produkty, procesy, technologie bądź usługi, mogą dodatkowo odliczyć 100% poniesionych kosztów prac B+R. Z kolei centra badawczo-rozwojowe (CBR) mogą odliczyć od podatku nawet do 150% wydatków na prace B+R. Status CBR mogą zdobyć przedsiębiorstwa, których głównym przedmiotem działalności są badania i prace rozwojowe i osiągają z tego tytułu odpowiednie przychody.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową… czyli jaka?

Nie należy błędnie interpretować pojęcia działalności badawczo-rozwojowej. Wystarczające jest opracowywanie rozwiązań nowych w skali danego przedsiębiorstwa. Nie musi się ona kojarzyć z przełomowymi wynalazkami, ale może oznaczać systematycznie ulepszanie swoich produktów lub usług i usprawnianie procesów. W wyniku ostatniej nowelizacji znacząco rozszerzono katalog wydatków, które można odliczyć od podatku dochodowego. Wśród kosztów kwalifikowanych do ulgi należy wymienić w pierwszej kolejności koszty pracownicze, nabycia materiałów i surowców oraz odpisy amortyzacyjne związane z działaniami B+R w firmie. Odliczyć od podstawy opodatkowania można także szereg usług — od ekspertyz, po wydatki związane z ochroną patentową produktu.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Ulga B+R

Twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową? Czasem nawet możesz nie być tego świadomym,...

Dowiedz się więcej

Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe

Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak...

Dowiedz się więcej