Kto i kiedy musi złożyć TPR?

Nowe przepisy obligują podatników do raportowania cen transferowych w formacie TPR. Zobacz, kogo dotyczą nowe regulacje i jakie są ustawowe terminy na dopełnienie formalności.
Kategoria

TPR

Tematyka

Data publikacji

04 września, 2020

Jakie podmioty składają TPR?

Do przygotowania i złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) zobligowane są co do zasady trzy grupy podmiotów:

  • podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w ustawach CIT i PIT,
  • podmioty powiązane realizujące transakcje korzystające ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji krajowych na podstawie odpowiednich przepisów,
  • podatnicy dokonujący (bezpośrednio lub pośrednio) zapłaty należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego o wartości ponad 100 tys. PLN bądź zawierający z takim podmiotem umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub podobną, jeżeli łączna wartość wkładów wspólników lub wartość realizowanego przedsięwzięcia przekracza 100 tys. PLN.

W przypadku informacji o cenach transferowych dotyczącej spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki jawnej lub spółki komandytowej), TPR powinna zostać przekazana fiskusowi przez wyznaczonego wspólnika. Pamiętać jednak należy, że wyznaczenie jednego wspólnika do spełnienia tego obowiązku nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie TPR.

Termin na złożenie TPR

Informacja TPR powinna zostać przekazana do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, iż podmioty zobligowane do złożenia TPR, których rok podatkowy trwa 12 miesięcy (od 1 stycznia do 31 grudnia), pierwszy raz będą musiały złożyć TPR w terminie do 30 września 2020 roku (za rok podatkowy 2019).

Warto pamiętać, że TPR będzie składana bez wezwania ze strony organów podatkowych (w przeciwieństwie do lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, które powinny zostać przekazane organom na ich żądanie, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia tego żądania).

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

TPR Assistant – raportowanie cen transferowych

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub pochodzącymi z „rajów podatkowych” mają...

Dowiedz się więcej