Cyfrowy asystent raportowania o cenach transferowych – TPR Assistant

Z początkiem 2019 roku weszły w życie nowe przepisy w zakresie cen transferowych, które dla podatników oznaczają nowe wymagania, format oraz sposób przekazywania danych. W uniknięciu kosztownych błędów i dodatkowych nakładów pracy pomagają narzędzia informatyczne.
Kategoria

TPR

Tematyka

Data publikacji

09 września, 2020

Raportowanie TPR – nowy obowiązek dla podmiotów powiązanych (i nie tylko)

W ramach wprowadzonych z początkiem 2019 roku zmian w zakresie cen transferowych w Polsce na podmioty powiązane oraz podmioty realizujące transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych nałożony został nowy obowiązek sprawozdawczy, jakim jest przygotowanie i przesłanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych  (TPR).

Z uwagi na zakres i szczegółowość danych, które należy zaraportować, przygotowanie informacji TPR może wiązać się z licznymi trudnościami natury zarówno merytorycznej, jak i technicznej.

TPR Assistant – wsparcie w przygotowaniu informacji o cenach transferowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, KPMG w Polsce przygotowuje autorskie narzędzie informatyczne, którego celem będzie udzielenie pomocy wszystkim osobom, którym powierzono obowiązek przygotowania TPR – głównym księgowym, dyrektorom finansowym, pracownikom działów kontrolingu, finansów lub podatków.

Wykorzystując intuicyjny interfejs, TPR Assistant przeprowadzi użytkownika przez poszczególne sekcje formularza (TPR-C w podatku CIT, TPR-P w podatku PIT), które należy wypełnić stosownymi danymi i informacjami, zgodnie z ustawami podatkowymi oraz odpowiednim rozporządzeniem wykonawczym. Następnie TPR Assistant wygeneruje dokument elektroniczny (plik .xml) odpowiadający oficjalnym strukturom logicznym przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, który będzie można wysłać do Szefa KAS bezpośrednio z aplikacji.

Wśród funkcjonalności TPR Assistant znajdują się m.in.:

  • bieżące aktualizacje w odpowiedzi na zmiany prawne i techniczne (np. zmiany struktur logicznych) wprowadzane przez Ministerstwo Finansów,
  • archiwizacja danych – możliwość zapisu wyników pracy i powrotu do nich w każdym momencie,
  • nadzór nad procesem dzięki powiadomieniom, jasno określonym uprawnieniom użytkowników aplikacji TPR Assistant oraz opcji akceptacji formularza przed wysyłką,
  • podręczny zbiór przepisów i praktycznych wskazówek dotyczących informacji TPR, przygotowanych przez Zespół Cen Transferowych KPMG w Polsce,
  • możliwość importu listy transakcji z przygotowanego wcześniej arkusza kalkulacyjnego Excel,
  • w zależności od wybranego poziomu usługi – opieka dedykowanych pracowników Zespołu Cen Transferowych KPMG w Polsce,
  • przestrzeń do redagowania notatek i komentarzy, umożliwiająca bieżące dokumentowanie podejścia zastosowanego podczas przygotowywania TPR, co będzie nieocenioną pomocą w razie konieczności powrotu do złożonej informacji, na przykład w trakcie kontroli podatkowej za kilka lat.

TPR – nie warto zwlekać z przygotowaniem danych

Zgromadzenie merytorycznych danych wymaganych do przygotowania i złożenia TPR będzie w większości przypadków procesem czasochłonnym, niejednokrotnie wymagającym także pozyskania danych od zagranicznych kontrahentów (np. centrali grupy). Dlatego też, zwłaszcza w świetle dotkliwych sankcji przewidzianych za niewywiązanie się z obowiązków dotyczących TPR przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w firmach (sięgających nawet blisko 25 mln złotych), silnie rekomendujemy podjęcie odpowiednich działań przygotowawczych już dziś – odwlekanie ich do ostatniej chwili może utrudnić lub wręcz uniemożliwić spełnienie omawianych obowiązków.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

TPR Assistant – raportowanie cen transferowych

Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub pochodzącymi z „rajów podatkowych” mają...

Dowiedz się więcej