Kto może skorzystać z tarczy finansowej PFR 2.0?

W ramach pierwszego programu rządowego wsparcia dla firm poszkodowanych przez pandemię koronawirusa do przedsiębiorców trafiło 60 mld zł. W tarczy finansowej PFR 2.0 przewidziano kolejne 35 mld zł do wypłaty w 2021 roku. Zmianie uległy warunki i podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia. Sprawdź, czy możesz skorzystać ze wsparcia tarczy finansowej.
Kategoria

Tarcza PFR

Tematyka

, , , , ,

Data publikacji

08 lutego, 2021

Co to jest tarcza finansowa PFR?

W związku z trwającą pandemią COVID-19 gospodarki na całym świecie znalazły się w niespotykanej dotąd sytuacji. Obostrzenia sanitarne, spadek popytu na towary i usługi oraz zerwane łańcuchy dostaw spowodowały szok, na który większość krajów świata odpowiedziała uruchomieniem dodatkowych środków wsparcia dla firm i ich pracowników. W Polsce mechanizmy wsparcia otrzymały zbiorczą nazwę tarczy antykryzysowej, a ważnym jej elementem stała się tarcza finansowa zarządzana i wypłacana przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Podczas pierwszej fali pandemii fundusz przyznał blisko 350 tys. firm różnej wielkości pomoc o łącznej wartości ok. 62 mld zł.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem drugiego etapu wsparcia – tarczy finansowej PFR 2.0. Podobnie jak poprzednio, pomoc ma trafić do firm poszkodowanych wprowadzonymi ograniczeniami. Zasady uległy jednak pewnym zmianom. W celu pozyskania środków konieczne jest zapoznanie się z założeniami regulaminu tarczy finansowej PFR.

Polski Fundusz Rozwoju skierował już wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę, która jest konieczna do uruchomienia pomocy publicznej de minimis. Jeśli zgoda zostanie udzielona na czas, PFR zakłada rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wypłatę środków już od 15 stycznia 2021 roku.

Dla kogo środki z tarczy finansowej?

Z ok. 35 mld zł, jakie zostały przewidziane na pomoc publiczną w ramach nowej tarczy PFR, skorzystać będą mogły zarówno mikro, małe, średnie, jak i duże firmy. Podobnie jak poprzednio, z nowego pakietu wsparcia nie będą mogły skorzystać osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają ani jednego pracownika.

Dla firm o różnych poziomach zatrudnienia i przychodów przewidziano inne warunki i formy wsparcia. Wszystkie przedsiębiorstwa, aby zostać zakwalifikowane do objęcia tarczą PFR 2.0, muszą wykazać spadek obrotów w okresie kwiecień-grudzień lub październik-grudzień 2020 r. o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku.

Tarcza finansowa dla mikroprzedsiębiorców

Przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników, których obrót (lub suma bilansowa) w 2019 roku nie przekroczył 2 mln euro, mogą ubiegać się o subwencje finansowe w kwocie 18 tys. lub 36 tys. zł w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. Wyższa kwota bazowa wsparcia jest przeznaczona dla firm, których obroty w analizowanym okresie spadły o przynajmniej 60%. Maksymalnie więc mikrofirma posiadająca 9 pracowników, która odnotowała duży spadek obrotów w związku z pandemią, może uzyskać nawet 324 tys. zł. Fundusz przewiduje w sumie 3 mld zł na wsparcie dla tego rodzaju przedsiębiorstw.

W przypadku, gdy przedsiębiorca korzystał z tarczy finansowej PFR 1.0, nie może uzyskać z obu programów wsparcia pomocy kwoty wyższej niż 72 tys. zł w przeliczeniu na jednego pracownika.

Tarcza finansowa dla MŚP

Inny rodzaj wsparcia finansowego przewidziano dla większych firm, zatrudniających od 10 do 249 pracowników, o obrotach za 2019 r. nieprzekraczających 50 mln EUR (lub 43 mln EUR sumy bilansowej). Przedsiębiorstwa z sektora MŚP będą mogły uzyskać dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej. Kwota wsparcia będzie obliczana jako 70% straty brutto za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. Maksymalnie subwencja może wynieść 3,5 mln zł. Na ten cel PFR przewiduje w sumie ok. 7 mld zł.

Aby uzyskać pomoc publiczną, firmy będą musiały dokonać prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do końca kwietnia 2021 roku.

Również w przypadku wsparcia dla MŚP, kwota uzyskanej pomocy z dwóch tarcz finansowych nie może przekroczyć 72 tys. zł w przeliczeniu na jeden etat.

Tarcza finansowa dla dużych przedsiębiorstw

Inaczej niż poprzednio, tym razem to do dużych firm ma trafić największa część przewidzianych w tarczy finansowej środków – ok. 25 mld zł. Do skorzystania z tej puli środków kwalifikują się podmioty zatrudniające przynajmniej 250 pracowników i o obrotach przekraczających 50 mln EUR lub sumie aktywów bilansu przekraczającej 43 mln EUR. Tarcza finansowa PFR dla dużych firm to w zasadzie aktualizacja warunków i wydłużenie poprzedniego programu.

W przypadku dwóch mechanizmów pożyczkowych obniżono w stosunku do tarczy PFR 1.0 oprocentowanie oraz wydłużono (z 4 do 6 lat) termin spłaty. Są to:

 • pożyczka płynnościowa z wydłużonym okresem karencji dla spłat pożyczek oraz uproszczonym procesem dla małych transakcji,
 • pożyczka preferencyjna z nowym okresem szkody COVID-19 – od początku listopada 2020 r. do końca marca 2021 r.

Termin składania wniosków ma zostać wydłużony do 31 marca 2021 r., a umowy będzie można zawierać do końca czerwca.

Ponadto, wydłużono do 30 września 2021 roku okres zawierania umów na korzystanie z mechanizmu instrumentów kapitałowych w kształcie obecnym w pierwszej wersji tarczy.

Które branże mogą skorzystać z tarczy finansowej PFR?

W założeniach do regulaminu programów wsparcia PFR poinformował, że duże firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Mechanizmami dla mikroprzedsiębiorców i sektora MŚP objęte natomiast zostaną wyłącznie firmy o działalności określonej jednym z 38 kodów PKD. Można je pogrupować w ramach następujących branż dotkniętych utrudnieniami gospodarczymi w czasie pandemii:

 • gastronomia i zakwaterowanie,
 • handel detaliczny,
 • transport pasażerski,
 • turystyka, sport i rekreacja,
 • kultura i rozrywka,
 • targi i wystawiennictwo,
 • usługi paramedyczne i fizjoterapeutyczne,
 • fotografia.

Jakie są zasady wykorzystania tarczy – na co można przeznaczyć środki?

W założeniach do regulaminu tarczy finansowej PFR 2.0 wskazano, że otrzymaną pomoc będzie można wykorzystać wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności (np. wynagrodzeń pracowników). Zaznaczono, że środków nie będzie można wykorzystać do:

 • przedpłaty kredytów, leasingów i innych podobnych instrumentów,
 • płatności do właściciela oraz osób i podmiotów powiązanych z właścicielem firmy,
 • fuzji i przejęć innych przedsiębiorstw.

Umożenie subwencji – jakie warunki trzeba spełnić?

Jak podaje PFR, subwencje z drugiej tarczy finansowej zostaną umorzone, czyli będą bezzwrotne dla mikroprzedsiębiorców i sektora MŚP, pod warunkiem łącznego spełnienia określonych warunków.

Mikrofirmom zostaną umorzone subwencje pod warunkiem:

 • utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • oraz utrzymania średniego zatrudnienia w 2021 r. nie mniejszego niż w 2020 r.

W przypadku małych i średnich firm wprowadzono trzy warunki umorzenia subwencji:

 • utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
 • oraz rozliczenia nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r. (bez możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie),
 • oraz przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.
Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Od czerwca duże firmy dotknięte pandemią COVID-19 mogą ubiegać się o pozyskanie...

Dowiedz się więcej

Pozyskiwanie dotacji dla firm

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym stan epidemii...

Dowiedz się więcej