Zwolnienie kabli telekomunikacyjnych z podatku od nieruchomości

Czy wiesz, że od stycznia 2021 roku dowieszone kable telekomunikacyjne przestały podlegać pod 2% podatek od nieruchomości? Firmy posiadające światłowody i inną infrastrukturę telekomunikacyjną powinny sprawdzić, które z ich obiektów mogą zostać zwolnione z opodatkowania.
Zwolnienie kabli telekomunikacyjnych z podatku od nieruchomości

Jakie kable są objęte zwolnieniem?

W wyniku zmiany definicji obiektu budowlanego, z opodatkowania 2% podatkiem od nieruchomości zostały zwolnione kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, takie jak kable sieciowe, czy światłowodowe.

Choć przepis wszedł w życie 5 stycznia 2021 roku, zgodnie z zasadami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie już istniejących kabli wyłączonych w ramach nowej definicji wygasł dopiero z końcem stycznia.

Wciąż istnieją wątpliwości w odniesieniu do kabli telekomunikacyjnych już podwieszonych, podwieszanych na własnych słupach operatorów oraz w przypadku, gdy ze zwolnienia będą chcieli skorzystać zwykli przedsiębiorcy (np. w zakresie sieci wewnątrzzakładowych). Należy też zauważyć, że przesłanka „dowieszenia” może być niekorzystanie interpretowana przez gminy.

Skąd ta zmiana?

Do początku 2021 roku obowiązywała definicja obiektu budowlanego, która wyłączała ze swojego zakresu jedynie kable zainstalowane w kanalizacji kablowej lub kanałach technologicznych. Pozostałe linie telekomunikacyjne były objęte 2% stawką podatku od nieruchomości, taką samą jak ta, która obejmuje linie elektroenergetyczne.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa dokonała korekty definicji obiektu linowego w ustawie Prawo budowlane. Przepisy, które weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r. wyłączyła z zakresu pojęciowego obiektu budowlanego kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej. Tym samym wyeliminowano istniejące wcześniej różnice w opodatkowaniu w zależności od tego czy kabel umieszczany jest nad czy pod ziemią. Obecnie w obu przypadkach nie istnieje obowiązek podatkowy.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia KPMG?

Doradcy podatkowi KPMG:

 • dokonają rewizji posiadanych przez przedsiębiorstwo obiektów budowlanych, które mogłyby zostać wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
 • sprawdzą, czy kable podwieszone wcześniej, podwieszone na własnych słupach operatorów lub sieci wewnątrzzakładowe mogą w danym przypadku skorzystać ze zwolnienia,
 • zapewnią wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, mając na uwadze, że przesłanka „dowieszenia” może być niekorzystanie interpretowana przez gminy.

Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak też ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

Zwolnienie kabli telekomunikacyjnych z podatku od nieruchomości - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Dom.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną