KPMG
3 min. czytania

Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Zwolnienie kabli telekomunikacyjnych z podatku od nieruchomości

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Czy wiesz, że od stycznia 2021 roku dowieszone kable telekomunikacyjne przestały podlegać pod 2% podatek od nieruchomości? Firmy posiadające światłowody i inną infrastrukturę telekomunikacyjną powinny sprawdzić, które z ich obiektów mogą zostać zwolnione z opodatkowania.

  Jakie kable są objęte zwolnieniem?

  W wyniku zmiany definicji obiektu budowlanego, z opodatkowania 2% podatkiem od nieruchomości zostały zwolnione kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, takie jak kable sieciowe, czy światłowodowe.

  Choć przepis wszedł w życie 5 stycznia 2021 roku, zgodnie z zasadami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy w zakresie już istniejących kabli wyłączonych w ramach nowej definicji wygasł dopiero z końcem stycznia.

  Wciąż istnieją wątpliwości w odniesieniu do kabli telekomunikacyjnych już podwieszonych, podwieszanych na własnych słupach operatorów oraz w przypadku, gdy ze zwolnienia będą chcieli skorzystać zwykli przedsiębiorcy (np. w zakresie sieci wewnątrzzakładowych). Należy też zauważyć, że przesłanka „dowieszenia” może być niekorzystanie interpretowana przez gminy.

  Skąd ta zmiana?

  Do początku 2021 roku obowiązywała definicja obiektu budowlanego, która wyłączała ze swojego zakresu jedynie kable zainstalowane w kanalizacji kablowej lub kanałach technologicznych. Pozostałe linie telekomunikacyjne były objęte 2% stawką podatku od nieruchomości, taką samą jak ta, która obejmuje linie elektroenergetyczne.

  Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa dokonała korekty definicji obiektu linowego w ustawie Prawo budowlane. Przepisy, które weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r. wyłączyła z zakresu pojęciowego obiektu budowlanego kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej. Tym samym wyeliminowano istniejące wcześniej różnice w opodatkowaniu w zależności od tego czy kabel umieszczany jest nad czy pod ziemią. Obecnie w obu przypadkach nie istnieje obowiązek podatkowy.

  Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia KPMG?

  Doradcy podatkowi KPMG:

  • dokonają rewizji posiadanych przez przedsiębiorstwo obiektów budowlanych, które mogłyby zostać wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
  • sprawdzą, czy kable podwieszone wcześniej, podwieszone na własnych słupach operatorów lub sieci wewnątrzzakładowe mogą w danym przypadku skorzystać ze zwolnienia,
  • zapewnią wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi, mając na uwadze, że przesłanka „dowieszenia” może być niekorzystanie interpretowana przez gminy.

  Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak też ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

  Zwolnienie kabli telekomunikacyjnych z podatku od nieruchomości - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Samolot.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Doradztwo podatkowe - usługa Hotline

   W toku bieżącej działalności każdej firmy mogą pojawić się problemy prawno-podatkowe, wymagające...

   Dowiedz się więcej

   Analiza i ocena polityki podatkowej przedsiębiorstwa

   Do przeprowadzenia przeglądu polityki podatkowej w firmie wymagane jest duże doświadczenie i...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas