Zrównoważone zakupy energii

W ciągu ostatnich lat ceny energii elektrycznej na polskim rynku podlegały bardzo dużym wahaniom, a od 2021 roku rachunki za prąd dodatkowo wzrosły przez tzw. opłatę mocową. Przedsiębiorcy, aby zachować konkurencyjność muszą optymalizować ceny i warunki zakupu energii, odpowiednio dostosowywać swój profil zużycia prądu, a także uwzględnić potencjalne możliwości produkcji własnej.
Zrównoważone zakupy energii

Jak KPMG pomaga uzyskać korzystniejszą cenę oraz warunki dostaw prądu?

 1. Dokonujemy przeglądu strategii zakupowej oraz zapotrzebowania na energię
  • Przeprowadzamy przegląd dotychczasowej koncepcji zawierania umów wraz z analizą ich zapisów oraz możliwości ich zmiany
  • Analizujemy profil zużycia energii oraz dopasowania taryfy
  • Weryfikujemy ceny zakupu energii elektrycznej w poszczególnych szczytach/strefach oraz analizujemy możliwe oszczędności
 2. Przygotowujemy personalizowany raport dot. rynku energii elektrycznej
  • Pokazujemy, jak kształtowały się ceny energii elektrycznej w ostatnich latach
  • Przedstawimy możliwe sposoby kontraktowania wolumenów energii elektrycznej
  • Pokazujemy sposoby zabezpieczenia Spółki przed zmianą cen energii elektrycznej
  • Przekazujemy personalizowane wskazówki
 3. Wspieramy w procesie identyfikacji najkorzystniejszej oferty zakupu energii elektrycznej
  • Dobieramy optymalny sposób kontraktowania energii dla danej sytuacji
  • Pomagamy w wyborze sprzedawcy
  • Wspieramy w procesie zakupowym oraz negocjacjach
  • Wspieramy w procesie kontraktowania energii elektrycznej
  • Pomagamy w zakresie renegocjacji umowy dystrybucji energii
  • Analizujemy możliwość zastosowania auto produkcji energii elektrycznej
 4. Przeprowadzamy warsztaty szkoleniowe
  • Przekazujemy wiedzę i umiejętności, które pozwalają na samodzielne kontraktowanie energii w kolejnych latach

Zrównoważone zarządzanie zakupami energii a idea ESG

Nowoczesne przedsiębiorstwa, chcąc pozostać konkurencyjnymi, powinny postępować zgodnie z duchem idei ESG (Environmental, Social, Govenance), czyli przynosić korzyści wszystkim interesariuszom i lokalnym społecznościom, a także środowisku naturalnemu. Optymalizowanie i zmniejszanie zużycia energii, dodatkowa auto produkcja, dopasowywanie kontraktów do wolumenu wykorzystywanej energii – to działania, które z pewnością wpływają pozytywnie nie tylko na budżet przedsiębiorstwa, ale i na ogólne zaufanie do firmy. Wpisują się one w założenia idei ESG i mogą zostać podjęte przy asyście KPMG.

Zmiany rynkowe wpływające na ceny energii

icon

Opłata mocowa – nawet 60% wzrost opłat za dystrybucję energii

icon

Rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla

icon

Kolejne regulacje w zakresie dekarbonizacji oraz polityki środowiskowej

icon

Wciąż wysokie ceny węgla – podstawowego paliwa w polskim systemie elektroenergetycznym

Co może wpływać na wysokie koszty energii w przedsiębiorstwie?

 • Brak zewnętrznej analizy taryfowej
 • Zwiększenie kosztów mocy biernej oraz indukcyjnej
 • Niewykorzystana możliwość zmiany taryfy dystrybucyjnej
 • Zawieranie kontraktów na wieloletnie okresy
 • Dodatkowe koszty związane z ukrytymi zapisami umowy

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Dla każdego klienta tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy, składający się ze specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w inżynierii, finansach i regulacjach ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii.

Nasza najbardziej aktualna wiedza wynika nie tylko z analizy aktów prawnych, ale także ich praktycznego stosowania. W ciągu przeszło 30 lat na rynku polskim pomogliśmy tysiącom firm i instytucji między innymi w zakresie zmian regulacyjnych i energetyki.

Zrównoważone zakupy energii - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną