Zrównoważone innowacje z ulgą B+R

W dążeniu do redukcji negatywnego wpływu na środowisko i poprawy innych wskaźników ESG kluczowe są badania i rozwój. Prace nad bardziej zrównoważonym produktem lub procesem produkcji wiążą się z wydatkami, które mogą zostać odliczone od podatku nawet w 100%. Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi B+R i jak możemy Ci w tym pomóc.
Zrównoważone innowacje z ulgą B+R

Jak ulga B+R może pomóc w zrównoważonym rozwoju firmy?

W czasie rosnącej świadomości konsumentów i nowych regulacji na poziomie krajowym oraz unijnym, dążenie do bardziej zrównoważonej działalności staje się konieczne. Przedsiębiorstwa wdrażając swoje strategie ESG (Environmental, Social, Governance) podejmują wyzwanie redukcji negatywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz poprawy sytuacji interesariuszy. Kluczowe okazują się przy tym innowacje.

Poprawa produktów i usług oraz procesów produkcyjnych pozwala przede wszystkim ograniczyć negatywny wpływ na otoczenie, związany ze zużyciem ograniczonych zasobów i emisjami zanieczyszczeń. Wprowadzenie zmian z reguły poprzedzone jest badaniami i testami. Nawet jeśli działania te nie są szeroko zakrojone, to jednak często są prowadzone w sposób, który pozwala firmie ubiegać się o ulgę podatkową na badania i rozwój. Zmniejszenie obciążenia podatkowego stanowi zachętę do wprowadzania innowacji, a dla firm oznacza wymierne oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na bieżącą działalność lub na dalsze inwestycje.

Co to jest ulga B+R i co dzięki niej zyskasz?

Ulga badawczo-rozwojowa oznacza dla Twojej firmy korzyści w sferze podatkowej. Oprócz możliwości zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu Twoja firma będzie uprawniona do skorzystania z dodatkowego odliczenia. W rezultacie zapłacisz niższy podatek dochodowy (CIT/PIT) z tytułu prowadzenia działalności innowacyjnej.

Ulga badawczo-rozwojowa jest dedykowana nie tylko tym firmom, w których strukturach funkcjonują laboratoria. Definicję prac badawczo-rozwojowych wypełniać mogą także codzienne prace wykonywane po to, aby oferowany produkt był jeszcze doskonalszy pod względem emisji gazów cieplarnianych, wykorzystania surowców, czy energii. Przykładami działań uprawniających do skorzystania z ulgi są:

 • ulepszanie produktu,
 • usprawnianie procesu produkcji,
 • testowanie nowych materiałów.

Jakie firmy mają szansę skorzystać z ulgi B+R?

Biorąc pod uwagę tylko przykłady działań zaliczanych do prac badawczo-rozwojowych, można wskazać całe spektrum branż, które mogą skorzystać z odliczenia wydatków na innowacje od podatku dochodowego. Prace badawczo-rozwojowe są na co dzień prowadzone w sektorach:

 • spożywczym,
 • usługowym,
 • finansowym,
 • wydobywczym,
 • produkcyjnym,
 • ICT.

Jak skorzystać z ulgi na zrównoważone innowacje?

Aby Twoja firma mogła skorzystać z ulgi B+R, w pierwszej kolejności konieczne jest zidentyfikowanie działań kwalifikujących się jako działalność badawczo-rozwojowa. Przeprowadzona przez nas analiza pozwoli określić, jakie działania w zakresie zmian organizacyjnych, prawnych i rachunkowych należy podjąć w Twojej firmie, aby skorzystać z publicznych środków na prowadzenie badań. Na tym etapie obliczymy również wysokość ulgi podatkowej. Kolejnym krokiem jest przygotowanie raportu, w którym znajdą się informacje o działalności badawczo-rozwojowej.

Podczas ubiegania się o ulgę B+R należy myśleć perspektywicznie. Gdy wprowadzisz w firmie niezbędne, wcześniej ustalone zmiany, będziemy mogli zidentyfikować potencjalne zagrożenia i odpowiednio na nie zareagować – np. występując o interpretacje podatkowe. Ostatnim krokiem jest przygotowanie kalkulacji i rozliczenia podatkowego. W czasie kontroli skarbowej nie pozostawimy Cię jednak bez wsparcia. Jeżeli Twoja firma będzie kontrolowana przez organy skarbowe, możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie korzystania z ulgi na prowadzone prace badawczo-rozwojowe.

Ulga badawczo-rozwojowa – w jaki sposób pomagamy?

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorców zainteresowanych narzędziem podatkowym, jakim jest ulga B+R. Po zapoznaniu się z profilem działalności Twojej firmy, nasi eksperci kompleksowo przeprowadzą Cię przez proces pozyskiwania i rozliczania ulgi B+R.

icon

Identyfikujemy działalność badawczo-rozwojową w Twojej firmie.

icon

Wskazujemy dostępne ulgi i dotacje dla prowadzonych projektów.

icon

Przygotowujemy strategię najlepszego finansowania Twojej działalności B+R.

icon

Opracowujemy dokumentację, dzięki której możesz skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową lub otrzymać dotacje na prowadzenie prac badawczych.

icon

Pomagamy w prawidłowym rozliczaniu i dokumentowaniu ponoszonych kosztów.

icon

Wspieramy Cię w przypadku kontroli.

icon

Udzielamy pomocy w ewentualnych sporach, dotyczących ulgi B+R lub dotacji.

Zlecając nam kompleksową obsługę w zakresie ulgi B+R, będziesz mógł skoncentrować się na swoim biznesie – my zajmiemy się resztą. Na bieżąco śledzimy zmiany w prawie i wymagania stawiane firmom zainteresowanym skorzystaniem z ulgi podatkowej na badania i rozwój. Działając na podstawie aktualnie obowiązujących wymogów prawnych, zapewniamy też poprawność rozliczeń.

Zrównoważone innowacje z ulgą B+R - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Klucz.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną