KPMG
2 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę. Do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięte także osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Zobacz, jak możemy pomóc Ci wdrożyć procesy zarządzenia ryzykiem regulacyjnym, aby ograniczyć prawdopodobieństwo nałożenia sankcji na przedsiębiorstwo i kierownictwo spółki.

  Jak pomagamy?

  icon

  Przeprowadzamy kompleksową inwentaryzację ryzyk prawnych dla danej spółki

  icon

  Oceniamy poziom ryzyka w poszczególnych obszarach jej działalności

  icon

  Opracowujemy dokumentację oraz projektujemy rozwiązania organizacyjnoprawne w celu ograniczenia i efektywnego zarządzania ryzykiem regulacyjnym

  icon

  Wspomagamy kierownictwo i komórki compliance we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem

  icon

  Przeprowadzamy analizy due dilligence i audyty wdrożonych systemów

  icon

  Proponujemy narzędzia prawne w celu ograniczania ryzyka regulacyjnego po stronie kierownictwa spółki

  Co zyskasz?

  • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności prawnej spółki i jej kierownictwa
  • Świadomość wpływu ryzyk regulacyjnych na działalność spółki
  • Wiarygodną podstawę do wyliczenia akceptowalnego poziomu ryzyka regulacyjnego w poszczególnych obszarach
  • Udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym poprzez możliwość uwzględnienia ryzyk prawnych w poszczególnych obszarach operacyjnych
  • Możliwość usprawnienia wewnętrznych procesów organizacyjnoprawnych
  • Podniesienie świadomości pracowników w zakresie ryzyk prawnych i podjęcie innych działań prewencyjnych

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  • Kompleksowe wsparcie merytoryczne
   Pomożemy w kompleksowej identyfikacji ryzyk odpowiedzialności wynikających z przepisów regulujących wszystkie obszary działalności spółki, inwentaryzacji istniejących mechanizmów kontrolnych oraz merytorycznej ocenie istniejącego poziomu ryzyka w organizacji.
  • Wiedza i doświadczenie
   Oferujemy wsparcie prawników – specjalistów z zakresu zarządzania zgodnością, którzy posiadają bogatą i najbardziej aktualną wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu rozwiązań ograniczających ryzyka prawne dla spółki i jej kierownictwa.
  • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo
   Oferujemy współpracę z wewnętrznymi komórkami compliance i wsparcie dostosowane do specyfiki Twojej firmy, które pomoże obiektywnie ocenić ryzyka prawne zagrażające spółce i profesjonalnie zaprojektować efektywne narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem regulacyjnym.

  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Dom.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Zmiany właścicielskie – kompleksowe wsparcie prawne

   Rozważasz sprzedanie swojej firmy inwestorowi lub sam planujesz przejęcie innej spółki? A...

   Dowiedz się więcej

   Poświadczanie zdolności dywidendowej

   Nad prawidłowością rozliczeń wypłat na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy spółek kapitałowych czuwają...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas