Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w przedsiębiorstwie

Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę. Do odpowiedzialności mogą zostać pociągnięte także osoby zarządzające przedsiębiorstwem. Zobacz, jak możemy pomóc Ci wdrożyć procesy zarządzenia ryzykiem regulacyjnym, aby ograniczyć prawdopodobieństwo nałożenia sankcji na przedsiębiorstwo i kierownictwo spółki.
Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w przedsiębiorstwie

Jak pomagamy?

icon

Przeprowadzamy kompleksową inwentaryzację ryzyk prawnych dla danej spółki

icon

Oceniamy poziom ryzyka w poszczególnych obszarach jej działalności

icon

Opracowujemy dokumentację oraz projektujemy rozwiązania organizacyjnoprawne w celu ograniczenia i efektywnego zarządzania ryzykiem regulacyjnym

icon

Wspomagamy kierownictwo i komórki compliance we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem

icon

Przeprowadzamy analizy due dilligence i audyty wdrożonych systemów

icon

Proponujemy narzędzia prawne w celu ograniczania ryzyka regulacyjnego po stronie kierownictwa spółki

Co zyskasz?

 • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności prawnej spółki i jej kierownictwa
 • Świadomość wpływu ryzyk regulacyjnych na działalność spółki
 • Wiarygodną podstawę do wyliczenia akceptowalnego poziomu ryzyka regulacyjnego w poszczególnych obszarach
 • Udoskonalenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym poprzez możliwość uwzględnienia ryzyk prawnych w poszczególnych obszarach operacyjnych
 • Możliwość usprawnienia wewnętrznych procesów organizacyjnoprawnych
 • Podniesienie świadomości pracowników w zakresie ryzyk prawnych i podjęcie innych działań prewencyjnych

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Kompleksowe wsparcie merytoryczne
  Pomożemy w kompleksowej identyfikacji ryzyk odpowiedzialności wynikających z przepisów regulujących wszystkie obszary działalności spółki, inwentaryzacji istniejących mechanizmów kontrolnych oraz merytorycznej ocenie istniejącego poziomu ryzyka w organizacji.
 • Wiedza i doświadczenie
  Oferujemy wsparcie prawników – specjalistów z zakresu zarządzania zgodnością, którzy posiadają bogatą i najbardziej aktualną wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu rozwiązań ograniczających ryzyka prawne dla spółki i jej kierownictwa.
 • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo
  Oferujemy współpracę z wewnętrznymi komórkami compliance i wsparcie dostosowane do specyfiki Twojej firmy, które pomoże obiektywnie ocenić ryzyka prawne zagrażające spółce i profesjonalnie zaprojektować efektywne narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem regulacyjnym.

Zarządzanie ryzykiem regulacyjnym w przedsiębiorstwie - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną