KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Wyzwania procesowo – technologiczne w przedsiębiorstwie


Zarządzanie ryzykiem dostępności zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W obecnej sytuacji związanej pandemią COVID-19 niezwykle ważnym elementem staje się odpowiednie zarządzanie zespołami i pracownikami. Środki podjęte przez krajowe władze oraz skierowanie dużej liczby pracowników do pracy zdalnej wiążą się z koniecznością podejmowania decyzji zarządczych, które wymagają uwzględnienia kluczowych implikacji z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

  Jak możemy pomóc Twojej firmie?

  Przeprowadzamy warsztaty strategiczne w celu identyfikacji obecnego stanu gotowości organizacji na ryzyka związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w nowym środowisku pracy i sytuacji rynkowej. Pozwala to na identyfikację kluczowych działań i projektów wymagających realizacji.

  W ramach naszej współpracy wdrażamy działania związane  m.in. z następującymi wyzwaniami firm:

  icon

  Określenie zasobów przedsiębiorstwa – poziom ich wykorzystania, w tym identyfikacji kluczowych ról w organizacji

  icon

  Znalezienie odpowiedniego modelu zarządzania zasobami ludzkimi odpowiadający na obecne wyzwania rynkowe i konieczność zarządzania zmianą (tzw. Agile Target Operational Model)

  icon

  Wdrożenie rozwiązań technologiczne wspierających pracę zdalną, które odpowiadają charakterystyce organizacji

  icon

  Przegląd możliwych sposobów optymalizacji kosztów osobowych, w tym automatyzacji lub robotyzacji wybranych zadań i procesów

  icon

  Zarządzanie employee experience w nowym otoczeniu w perspektywie krótko- i średniookresowej

  icon

  Usprawnienie i dostosowanie istniejących procedur oraz instrukcji do obecnej sytuacji i środowiska pracy

  Wybrane pytania, które musisz sobie zadać, by być gotowym na zarządzanie ryzykiem w czasach pandemii:

  • Czy infrastruktura informatyczna firmy umożliwia pełne przejście na tryb pracy zdalnej?
  • Czy Twoja firma ma świadomość różnych sposobów wykorzystania mechanizmów optymalizacji kosztów pracowniczych?
  • Czy Twoja firma zidentyfikowała, które zmiany wywołane pandemią mogą stać się trwałe?
  • Czy zrewidowałeś plan zarządzania zasobami? Czy zawiera analizy scenariuszowe („co jeśli”)?
  • Czy zidentyfikowałeś najważniejsze obszary/klientów/funkcje pod kątem zapotrzebowania na szczególne zasoby?
  • Czy potrzebujesz programów szybkiego przekwalifikowania/rozwijania wymaganych obecnie kompetencji podczas pracy zdalnej?
  • Jakie działania będą podejmowane, aby utrzymać motywację i wysokie morale pracowników w tym okresie?

  Jakie są typowe projekty obecnie realizowane w przedsiębiorstwach?

  Podstawowe działania

  • Zarządzanie komunikacją
   • Mapowanie potrzeb grup pracowników i opracowanie strategii komunikacji
   • Analiza efektywności kanałów komunikacji

  Bieżące działania

  • Zarzadzanie zasobami
   • Scenariusze planowania poziomu (wzrost/spadek) i alokacji (profile kompetencyjne) zasobów
   • Identyfikacja krytycznych ról
   • Opracowanie procesu zarządzania niekontrolowaną nieobecnością personelu (choroba, kwarantanna)
   • Zarządzanie procesem tymczasowej realokacji zasobów dla kluczowych procesów i zadań
  • Zarządzanie środowiskiem pracy
   • Dostęp pracowników do miejsc pracy (np. brak transportu publicznego)
   • Zapewnienie wymaganych kompetencji i narzędzi do pracy zdalnej
   • Zapewnienie elementów środowiska pracy wymaganych do realizacji prac przez strony trzecie (kontrahentów/podwykonawców)
  • Zarządzanie retencją
   • Ocena ryzyka talentów
   • Przegląd świadczeń pracowniczych, w szczególności urlopy i opieka zdrowotna

  Perspektywa bliskiej przyszłości

  • Zarządzanie zasobami
   • Przegląd modelu operacyjnego pod kątem trwałych zmian
   • Zwinność organizacji, skuteczność decyzji
   • Przegląd planów sukcesji
   • Scenariusze i modele strategicznego planowania zasobów (pozyskanie/ przekwalifikowanie/outsourcing/ automatyzacja i robotyzacja / redukcja)
  • Nowy model zarządzania wynikami pracy
   • Założenia planu wydajności i wynagrodzeń
   • Restrukturyzacja programów wydajnościowych
   • Restrukturyzacja systemów wynagrodzeń i benefitów
  • Employee experience
   • Optymalizacja procesów kadrowych (rekrutacja, onboarding, ocena i rozwój, świadczenia) w realiach pracy zdalnej
   • Analiza i strategia zarządzania zaangażowaniem pracowników

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych oraz zarządczych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Zarządzanie ryzykiem dostępności zasobów ludzkich w czasach pandemii COVID-19 - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Flagę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Wdrożenie pracy zdalnej

   Pandemia COVID-19 pokazała organizacjom na całym świecie, że dobrze zorganizowana praca zdalna...

   Dowiedz się więcej

   Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania (BCM)

   Skuteczne procedury zarządzania kryzysowego oraz przemyślane plany zapewnienia ciągłości działania mogą uchronić...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas