Wsparcie w zakresie zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej w świetle ESG

Interesariusze coraz częściej wykorzystują kryteria ESG (ang. Environmental, Social, Governance) do oceny działalności przedsiębiorstw i oczekują publikowania odpowiednich danych niefinansowych. Skuteczne zarządzanie kwestiami ESG i ich raportowanie wymaga efektywnej współpracy pomiędzy organami nadzoru i kierownictwem, zarządzającymi ryzykiem oraz systemem kontroli wewnętrznej i audytem wewnętrznym. Zobacz, jak zadbać o powyższe obszary, aby przynosiły korzyści dla organizacji oraz w jaki sposób zapewnić lepszą pozycję firmie w kontekście kryteriów ESG.
Wsparcie w zakresie zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej w świetle ESG

W jaki sposób pomagamy?

Nasi doradcy pomagają w całym procesie wdrażania i usprawniania elementów ładu korporacyjnego i systemów zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej:

 • Analizujemy zasady i zakres współpracy jednostek odpowiedzialnych za ład korporacyjny i mających na niego wpływ, oceniamy zakres komunikacji oraz wzajemne oddziaływanie, a także zgodność zasad ładu korporacyjnego z obowiązującymi wymaganiami i regulacjami.
 • Oceniamy istniejące i opracowujemy docelowe programy wdrożenia ładu korporacyjnego w spółkach uwzględniając zaprojektowanie właściwych procesów i mechanizmów kontroli.
 • Pomagamy w zdefiniowaniu i wdrożeniu metodyki audytu wewnętrznego, utworzeniu karty audytu oraz strategicznego i bieżącego planu audytu.
 • Wspieramy komórkę audytu wewnętrznego w wykonywaniu zadań audytowych na zasadzie co-sourcingu lub outsourcingu. Umożliwia to istniejącej grupie audytorów wewnętrznych uzyskanie specjalistycznego wsparcia podczas weryfikacji funkcjonowania procesów, w tym pod kątem efektywności kosztowej, jakości i efektywności mechanizmów kontroli, czy też spójności działań operacyjnych ze strategią spółki.
 • Wspieramy organizację we wdrożeniu kompleksowego podejścia do zarządzania ryzykiem, a także w identyfikacji i ocenie ryzyk w kluczowych obszarach działalności. Analizujemy kompletność systemu kontroli wewnętrznej (wg uzgodnionych ram np. modelu COSO). Prowadzimy szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej.
 • Wspieramy we wdrożeniu i usprawnieniu funkcji compliance oraz zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 • Wspieramy w usprawnieniu procesów raportowania danych pozafinansowych, opracowania treści i zakresu ujawnień, analizie danych i wyliczeniu wskaźników zgodnie z wybranym standardem (np. standardy GRI, TCFD), a także przygotowaniu wzoru raportu.

Co zyskasz?

icon

Usprawnienie funkcjonujących w spółce zasad ładu korporacyjnego (ang. governance), systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznych.

icon

Właściwe umiejscowienie komórki audytu wewnętrznego umożliwiające jej zachowanie niezależności w ocenie ryzyk i kontroli dotyczących obszarów ESG.

icon

Wsparcie w przeprowadzeniu zadania audytowego w wybranym obszarze, np. przegląd sposobu gromadzenia i analizy danych na potrzeby raportowania ESG, przegląd strategii ESG.

icon

Odpowiednie kontrole wewnętrzne zarówno na poziomie poszczególnych działań, jak i gromadzenia oraz analizy danych finansowych i niefinansowych.

icon

Usprawnienie procesu raportowania niefinansowego.

icon

Ograniczenie ryzyka braku zgodności.

Wsparcie w zakresie zarządzania ładem korporacyjnym, ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej w świetle ESG - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Choinka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną