KPMG
3 min. czytania

Inwestycje i rozwój biznesu Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych Źródła finansowania i dotacji


Zachęty B+R w dobie pandemii

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Zmniejszony popyt i zaburzone łańcuchy dostaw utrudniają bieżącą działalność firmy oraz zapewnienie płynności finansowej. W tej sytuacji szczególnie ważne jest zmniejszenie obciążeń podatkowych i wykorzystanie dostępnych mechanizmów wsparcia. Zobacz, jak możesz wykorzystać  nowe i dotychczasowe instrumenty, by pozyskać kapitał i zwiększyć oszczędności.

  Wyzwania dla innowatorów w dobie pandemii

  • Zmniejszone wpływy z bieżącej działalności i konieczność alokacji środków na podstawową działalność.
  • Ograniczenia mobilności pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową.
  • Przerwane łańcuchy dostaw i trudności w pozyskiwaniu materiałów.
  • Potrzeba alokacji środków na zwalczanie pandemii COVID-19.

  Jakie rozwiązania proponuje KPMG?

  1. Korekta deklaracji CIT w zakresie ulgi B+R – zwrot podatku dochodowego źródeł dodatkowej gotówki
   Wciąż możliwe jest skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej za ubiegłe lata. Koszty związane m.in. z rozwojem istniejących lub tworzeniem nowych produktów, procesów, usług oraz oprogramowania mogą być dodatkowo odliczone od podstawy opodatkowania i zwrócone.
  2. Zmiany w umowach o dofinansowanie obecnie realizowanych grantowych projektów B+R
   W związku z pogorszoną sytuacją rynkową, instytucje zarządzające wsparciem w ramach m.in. funduszy EFS i EFRR sygnalizują możliwość dokonywania zmian w umowach o dofinansowanie i zasadach, na jakich zostały przyznane granty.
  3. Pozyskiwanie zachęt grantowych i podatkowych dedykowanych zwalczaniu COVID-19
   Zarówno krajowe, jak i unijne instytucje ogłaszają zmiany w istniejących bądź nowe programy grantowe. Środki mają trafić do firm wdrażających innowacyjne rozwiązania adresujące problemy wywołane przez wirusa SARS-CoV-2. To m.in. nowy konkurs, w ramach którego NCBR przeznaczy 200 mln zł, ułatwienia w korzystaniu z ulgi B+R i IP Box, czy projektowane zmiany w programie Komisji Europejskiej Horyzont 2020.
  4. Wsparcie we wdrażaniu zmienionych, dotychczasowych instrumentów wsparcia
   Instytucje zarządzające funduszami wprowadzają ułatwienia i zmiany w procesie pozyskiwania dotychczas oferowanych środków, reagując na zmieniające się realia gospodarcze.

  Jak możemy Ci pomóc?

  icon

  Monitorujemy zmiany w dotychczasowych schematach i identyfikujemy nowe możliwości, by wspierać firmy w jak najpełniejszym wykorzystaniu środków.

  icon

  Identyfikujemy problemy i potrzeby firm związane z realizacją projektów badawczo-rozwojowych.

  icon

  Analizujemy i wspieramy w alokacji kosztów działalności B+R.

  icon

  Przeprowadzamy przedsiębiorstwa przez cały proces pozyskiwania dofinansowań – od tworzenia koncepcji i pozyskiwania partnerów do rozliczania pozyskanych środków.

  icon

  Kontaktujemy się z instytucjami zarządzającymi funduszami, składamy wnioski i kompletujemy niezbędną dokumentację.

  icon

  Doradzamy przy ograniczaniu ryzyka związanego z pandemią COVID-19 w realizowanych projektach.

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Zespół Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG ma szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia dla swoich klientów na działalność rozwojową w formie dofinansowania i ulg podatkowych. Eksperci pomagają wykorzystać pełne spektrum środków dostępnych dla firm prowadzących działalność innowacyjną – niezbędnych w czasie zagrożenia płynności finansowej spowodowanego

  Zachęty B+R w dobie pandemii - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Samolot.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń

   Rozporządzenie z 16 kwietnia 2021 roku zmieniło zasady przyznawania wsparcia dla firm...

   Dowiedz się więcej

   Tymczasowy Pracownik Cyfrowy

   Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że proces rekrutacyjny, wdrożenie nowego członka zespołu oraz...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas