Narzędzie XBRL – jednolity elektroniczny format raportowania

1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania („ESEF”) przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej. Zobacz, jak możemy pomóc Ci dostosować się do nowych regulacji.
Narzędzie XBRL – jednolity elektroniczny format raportowania

W wyniku nowych przepisów:

 • Raporty roczne emitentów należy sporządzać w formacie XHTML.
 • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, które są elementem skonsolidowanego raportu rocznego emitentów, muszą być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL.
 • Znaczniki XBRL zostaną umieszczone w ujednoliconym dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL („iXBRL”)

Co to jest XBRL?

Jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej, zaprojektowany do wymiany informacji biznesowych.

Celem XBRL jest poprawa dostępności i umożliwienie analizy dużych ilości danych finansowych.

Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja danych w sprawozdaniu finansowym. Dzieje się to za sprawą odniesienia każdego elementu i liczby w sprawozdaniu do wcześniej opublikowanego i ujednoliconego słownika tematycznego (zwanego taksonomią). Umożliwia to porównywalność informacji liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

XBRL zmienia tylko format, a nie treść informacji. Informacje XBRL można łatwo przekształcić na inne formaty, co ogranicza koszty przetwarzania danych.

Dostosowanie do nowego standardu w 5 krokach

 1. Identyfikacja elementów taksonomii MSSF właściwych dla poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Stworzenie taksonomii rozszerzonej o elementy specyficzne dla danej branży czy przedsiębiorstwa i powiązanie ich z taksonomią podstawową.
 3. Przeprowadzenie procesu oznakowywania sprawozdania finansowego przy użyciu języka znaczników XBRL.
 4. Przygotowanie w formacie XHTML raportu rocznego emitenta (na który składa się, między innymi, skonsolidowane sprawozdane finansowe oznakowane w standardzie iXBRL).
 5. Przesłanie do właściwych organów raportu w postaci elektronicznej.

W jaki sposób pomagamy?

icon

Wspieramy w przygotowywaniu sprawozdania zgodnie z nowymi obowiązkami.

icon

Wspieramy w procesie identyfikacji właściwych elementów taksonomii MSSF i tworzeniu ewentualnych jej rozszerzeń z uzwględnieniem specyfiki jednostki i branży.

icon

Znakujemy sprawozdanie finansowe przy użyciu języka znaczników XBRL.

icon

Dostarczamy dedykowane narzędzie XBRL, które umożliwi znakowanie sprawozdania finansowego w iXBRL oraz sporządzenie raportu rocznego zgodnego z ESEF.

Co zyskasz?

 • Zapewnienie zgodności z wymogami ESEF
 • Oszczędność czasu
 • Minimalizację błędów przy oznaczaniu sprawozdań finansowych

Dlaczego warto skorzystać z naszego narzędzia XBRL?

Dedykowane narzędzie informatyczne jest niezbędne do tego, aby dokonać znakowania sprawozdań finansowych przy użyciu znaczników XBRL oraz konwersji raportu do wymaganego formatu XHTML.

Tworząc narzędzie mieliśmy na względzie, aby możliwe jak najbardziej usprawniało proces sporządzania raportu zgodnie z ESEF przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w pozostałe czynności związane ze sprawozdawczością.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze rozwiązanie było najbardziej przyjazne użytkownikowi. Między innymi narzędzie XBRL umożliwia łatwe wyszukiwanie znaczników w taksonomii MSSF i ich przypisywanie do poszczególnych pozycji sprawozdania jak również możliwe jest przenoszenie ustalonego mapowania pomiędzy różnymi wersjami sprawozdań.

Narzędzie w pełni zachowuje układ graficzny sprawozdania, dzięki czemu otrzymany plik XHTML jest dokładnie taki sam jak plik źródłowy.

Zapewnimy nie tylko odpowiednie narzędzia, ale także podzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami w biegłym poruszaniu się po taksonomii. Dzięki temu zaoszczędzisz czas potrzebny na identyfikację i przypisanie odpowiednich znaczników.

Narzędzie XBRL – jednolity elektroniczny format raportowania - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samolot.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną