KPMG
3 min. czytania

Księgowość w przedsiębiorstwie Przetwarzanie danych i analityka Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Narzędzie XBRL – jednolity elektroniczny format raportowania

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  1 stycznia 2020 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania („ESEF”) przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej. Zobacz, jak możemy pomóc Ci dostosować się do nowych regulacji.

  W wyniku nowych przepisów:

  • Raporty roczne emitentów należy sporządzać w formacie XHTML.
  • Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSSF, które są elementem skonsolidowanego raportu rocznego emitentów, muszą być znakowane przy użyciu języka znaczników XBRL.
  • Znaczniki XBRL zostaną umieszczone w ujednoliconym dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL („iXBRL”)

  Co to jest XBRL?

  Jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej, zaprojektowany do wymiany informacji biznesowych.

  Celem XBRL jest poprawa dostępności i umożliwienie analizy dużych ilości danych finansowych.

  Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja danych w sprawozdaniu finansowym. Dzieje się to za sprawą odniesienia każdego elementu i liczby w sprawozdaniu do wcześniej opublikowanego i ujednoliconego słownika tematycznego (zwanego taksonomią). Umożliwia to porównywalność informacji liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

  XBRL zmienia tylko format, a nie treść informacji. Informacje XBRL można łatwo przekształcić na inne formaty, co ogranicza koszty przetwarzania danych.

  Dostosowanie do nowego standardu w 5 krokach

  1. Identyfikacja elementów taksonomii MSSF właściwych dla poszczególnych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  2. Stworzenie taksonomii rozszerzonej o elementy specyficzne dla danej branży czy przedsiębiorstwa i powiązanie ich z taksonomią podstawową.
  3. Przeprowadzenie procesu oznakowywania sprawozdania finansowego przy użyciu języka znaczników XBRL.
  4. Przygotowanie w formacie XHTML raportu rocznego emitenta (na który składa się, między innymi, skonsolidowane sprawozdane finansowe oznakowane w standardzie iXBRL).
  5. Przesłanie do właściwych organów raportu w postaci elektronicznej.

  W jaki sposób pomagamy?

  icon

  Wspieramy w przygotowywaniu sprawozdania zgodnie z nowymi obowiązkami.

  icon

  Wspieramy w procesie identyfikacji właściwych elementów taksonomii MSSF i tworzeniu ewentualnych jej rozszerzeń z uzwględnieniem specyfiki jednostki i branży.

  icon

  Znakujemy sprawozdanie finansowe przy użyciu języka znaczników XBRL.

  icon

  Dostarczamy dedykowane narzędzie XBRL, które umożliwi znakowanie sprawozdania finansowego w iXBRL oraz sporządzenie raportu rocznego zgodnego z ESEF.

  Co zyskasz?

  • Zapewnienie zgodności z wymogami ESEF
  • Oszczędność czasu
  • Minimalizację błędów przy oznaczaniu sprawozdań finansowych

  Dlaczego warto skorzystać z naszego narzędzia XBRL?

  Dedykowane narzędzie informatyczne jest niezbędne do tego, aby dokonać znakowania sprawozdań finansowych przy użyciu znaczników XBRL oraz konwersji raportu do wymaganego formatu XHTML.

  Tworząc narzędzie mieliśmy na względzie, aby możliwe jak najbardziej usprawniało proces sporządzania raportu zgodnie z ESEF przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w pozostałe czynności związane ze sprawozdawczością.

  Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze rozwiązanie było najbardziej przyjazne użytkownikowi. Między innymi narzędzie XBRL umożliwia łatwe wyszukiwanie znaczników w taksonomii MSSF i ich przypisywanie do poszczególnych pozycji sprawozdania jak również możliwe jest przenoszenie ustalonego mapowania pomiędzy różnymi wersjami sprawozdań.

  Narzędzie w pełni zachowuje układ graficzny sprawozdania, dzięki czemu otrzymany plik XHTML jest dokładnie taki sam jak plik źródłowy.

  Zapewnimy nie tylko odpowiednie narzędzia, ale także podzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami w biegłym poruszaniu się po taksonomii. Dzięki temu zaoszczędzisz czas potrzebny na identyfikację i przypisanie odpowiednich znaczników.

  Narzędzie XBRL – jednolity elektroniczny format raportowania - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Klucz.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe

   Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak...

   Dowiedz się więcej

   MSSF 16 Leasing - bądź gotowy na nowe standardy

   Nowy standard MSSF 16 wymaga ujmowania przez korzystającego dodatkowych zobowiązań i aktywów...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas