Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw

W przypadku chęci nabycia lub sprzedaży spółki potencjalny inwestor, jak również jej dotychczasowy właściciel powinni mieć świadomość wartości przedmiotu transakcji. Zobacz, jak możemy pomóc Ci kompleksowo wycenić przedsiębiorstwo, dzięki czemu zdobędziesz cenne argumenty na potrzeby negocjacji warunków transakcji.
Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw

Korzyści z wyceny dla kupującego

 • Lepsze zrozumienie wartości nabywanego przedsiębiorstwa
 • Określenie kluczowych elementów biznesu, które mają wpływ na wartość przejmowanej spółki
 • Analiza wartości spółki w kilku scenariuszach
 • Szacunek ewentualnych synergii możliwych do osiągnięcia w wyniku realizacji transakcji
 • Określenie maksymalnej ceny, przy której inwestycja w spółkę powinna być opłacalna dla kupującego
 • Porównanie rentowności spółki do innych podmiotów notowanych na rynkach kapitałowych
 • Porównanie do cen płaconych w ramach innych transakcji dotyczących porównywalnych spółek
 • Przeprowadzenie symulacji wpływu rozważanego nabycia na sprawozdania finansowe podmiotu kupującego (jednostkowe i skonsolidowane)

Korzyści z wyceny dla sprzedającego

 • Potwierdzenie oczekiwań sprzedającego z szacunkiem rynkowej wartości sprzedawanej spółki
 • Zrozumienie punktu widzenia potencjalnych kupujących
 • Wsparcie w przygotowaniu tzw. „equity story” – podstawowej informacji mającej zainteresować inwestorów
 • Przygotowanie argumentów do wykorzystania w negocjacjach z kupującym
 • Przeanalizowanie wpływu planowanych optymalizacji i restrukturyzacji na wzrost wartości spółki w oczach inwestorów
 • Przeprowadzenie symulacji konsekwencji księgowych i podatkowych rozważanej transakcji (np. wykazanie zysku lub straty)

Stosujemy najbardziej odpowiednie podejście do wyceny spośród metod:

 • Dochodowych – szacując bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo
 • Porównawczych – wykorzystując mnożniki porównywalnych spółek notowanych na rynkach kapitałowych i/lub transakcji dotyczących porównywalnych spółek
 • Majątkowych – szacując wartości poszczególnych składników majątku spółki, wykorzystując standardy wartości takie jak: księgowa, rynkowa lub likwidacyjna

Dlaczego KPMG?

 • Jesteśmy jednym z liderów w Polsce oraz Europie pod względem ilości przeprowadzonych transakcji – posiadamy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną
 • Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego rynku w kontekście niezależnych opinii o finansowych warunkach transakcji (fairness opinion) – jesteśmy podmiotem posiadającym zaufanie nie tylko przedsiębiorstw, ale również inwestorów
 • Dysponujemy zespołem doradców o bogatym doświadczeniu w zakresie wycen przedsiębiorstw w wielu sektorach gospodarki – wykonując lub analizując corocznie kilkaset wycen posiadamy szeroką perspektywę, ułatwiającą potwierdzenie racjonalności otrzymanych wyników
 • Działając w międzynarodowym środowisku KPMG posiadamy stały dostęp do rozwiązań i metodologii stosowanej na innych rynkach (ponad 1200 profesjonalistów w ponad 50 krajach na całym świecie) – stosowane przez nas rozwiązania oraz metodyka są zgodne z aktualnymi międzynarodowymi standardami
 • Nasi doradcy posiadają krajowe i międzynarodowe certyfikaty i akredytacje (m.in. doradca inwestycyjny, CBV, CFA, FCCA)
 • Jesteśmy aktywnie zaangażowani w tworzenie krajowych standardów w zakresie wycen przedsiębiorstw
 • W naszym zespole pracują autorzy literatury dotyczącej wycen przedsiębiorstw oraz prelegenci licznych konferencji z tego zakresu

Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Dom.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną