KPMG
3 min. czytania

Inwestycje i rozwój biznesu Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie


Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W przypadku chęci nabycia lub sprzedaży spółki potencjalny inwestor, jak również jej dotychczasowy właściciel powinni mieć świadomość wartości przedmiotu transakcji. Zobacz, jak możemy pomóc Ci kompleksowo wycenić przedsiębiorstwo, dzięki czemu zdobędziesz cenne argumenty na potrzeby negocjacji warunków transakcji.

  Korzyści z wyceny dla kupującego

  • Lepsze zrozumienie wartości nabywanego przedsiębiorstwa
  • Określenie kluczowych elementów biznesu, które mają wpływ na wartość przejmowanej spółki
  • Analiza wartości spółki w kilku scenariuszach
  • Szacunek ewentualnych synergii możliwych do osiągnięcia w wyniku realizacji transakcji
  • Określenie maksymalnej ceny, przy której inwestycja w spółkę powinna być opłacalna dla kupującego
  • Porównanie rentowności spółki do innych podmiotów notowanych na rynkach kapitałowych
  • Porównanie do cen płaconych w ramach innych transakcji dotyczących porównywalnych spółek
  • Przeprowadzenie symulacji wpływu rozważanego nabycia na sprawozdania finansowe podmiotu kupującego (jednostkowe i skonsolidowane)

  Korzyści z wyceny dla sprzedającego

  • Potwierdzenie oczekiwań sprzedającego z szacunkiem rynkowej wartości sprzedawanej spółki
  • Zrozumienie punktu widzenia potencjalnych kupujących
  • Wsparcie w przygotowaniu tzw. „equity story” – podstawowej informacji mającej zainteresować inwestorów
  • Przygotowanie argumentów do wykorzystania w negocjacjach z kupującym
  • Przeanalizowanie wpływu planowanych optymalizacji i restrukturyzacji na wzrost wartości spółki w oczach inwestorów
  • Przeprowadzenie symulacji konsekwencji księgowych i podatkowych rozważanej transakcji (np. wykazanie zysku lub straty)

  Stosujemy najbardziej odpowiednie podejście do wyceny spośród metod:

  • Dochodowych – szacując bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo
  • Porównawczych – wykorzystując mnożniki porównywalnych spółek notowanych na rynkach kapitałowych i/lub transakcji dotyczących porównywalnych spółek
  • Majątkowych – szacując wartości poszczególnych składników majątku spółki, wykorzystując standardy wartości takie jak: księgowa, rynkowa lub likwidacyjna

  Dlaczego KPMG?

  • Jesteśmy jednym z liderów w Polsce oraz Europie pod względem ilości przeprowadzonych transakcji – posiadamy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną
  • Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego rynku w kontekście niezależnych opinii o finansowych warunkach transakcji (fairness opinion) – jesteśmy podmiotem posiadającym zaufanie nie tylko przedsiębiorstw, ale również inwestorów
  • Dysponujemy zespołem doradców o bogatym doświadczeniu w zakresie wycen przedsiębiorstw w wielu sektorach gospodarki – wykonując lub analizując corocznie kilkaset wycen posiadamy szeroką perspektywę, ułatwiającą potwierdzenie racjonalności otrzymanych wyników
  • Działając w międzynarodowym środowisku KPMG posiadamy stały dostęp do rozwiązań i metodologii stosowanej na innych rynkach (ponad 1200 profesjonalistów w ponad 50 krajach na całym świecie) – stosowane przez nas rozwiązania oraz metodyka są zgodne z aktualnymi międzynarodowymi standardami
  • Nasi doradcy posiadają krajowe i międzynarodowe certyfikaty i akredytacje (m.in. doradca inwestycyjny, CBV, CFA, FCCA)
  • Jesteśmy aktywnie zaangażowani w tworzenie krajowych standardów w zakresie wycen przedsiębiorstw
  • W naszym zespole pracują autorzy literatury dotyczącej wycen przedsiębiorstw oraz prelegenci licznych konferencji z tego zakresu

  Wyceny na potrzeby nabycia lub sprzedaży przedsiębiorstw - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Dom.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Zmiany właścicielskie – kompleksowe wsparcie prawne

   Rozważasz sprzedanie swojej firmy inwestorowi lub sam planujesz przejęcie innej spółki? A...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas