Pozyskiwanie dotacji dla firm

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym stan epidemii to poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Aby złagodzić negatywne skutki pandemii rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm. Zobacz, jak możemy pomóc Ci z niego skorzystać.
Pozyskiwanie dotacji dla firm

Tarcza antykryzysowa – jakie dotacje i świadczenia mogą pozyskać przedsiębiorcy?

Celem pakietu antykryzysowego jest ochrona miejsc pracy przed ich likwidacją. Jeżeli Twoja firma straciła przychody w wyniku wprowadzonych obostrzeń i trudnej sytuacji gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form wsparcia. Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na pozyskiwanie dotacji dla firm lub skorzystać z zaoferowanych przez rząd mechanizmów ochronnych, dzięki którym, m.in. zostanie wydłużony termin realizacji zamówień publicznych. Inne rozwiązania, które znalazły się w pakiecie antykryzysowym, to:

 • Zwolnienie ze składek ZUS.
 • Różnego rodzaju wsparcie finansowe dla przedsiębiorców (Tarcza Finansowa, Dofinansowania z FGŚP, Postojowe itd.).
 • Szereg rozwiązań poprawiających płynność finansową firm (modyfikacja ulgi na złe długi, odliczenie straty z 2020 r. w rozliczeniu CIT za 2019 r., odroczenie płatności podatków itp.).
 • Inne instrumenty takie jak przesunięcia terminów deklaracji i zapłaty zaliczek.

Tarcza antykryzysowa przewiduje także możliwość umorzenia przedsiębiorcom zaległości podatkowych, czy skorzystania z uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (postępowania restrukturyzacyjnego).

Nie wszystkie instrumenty oferowane w ramach pakietu antykryzysowego są stosowane z urzędu. Przykładowo pozyskiwanie dotacji dla firm wymaga złożenia wniosku.

Pozyskiwanie dotacji dla firmy i nie tylko – sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Tarcza antykryzysowa to cały pakiet rozwiązań, z których może skorzystać również Twoja firma. Nie musisz samodzielnie analizować przepisów, sprawdzać zmian w prawie i składać wniosków. W tym trudnym czasie Twojej firmie może pomóc grono ekspertów KPMG. Możemy sprawdzić, czy w Twoim przypadku możliwe będzie pozyskiwanie dotacji dla firm oraz wskazać inne narzędzia, dzięki którym będziesz mógł skutecznie uchronić swoją firmę przed upadłością.

Co możemy dla Ciebie zrobić? Jesteśmy zorientowani na zadania i działamy skutecznie. Koncentrujemy się na wypracowaniu najlepszych rozwiązań – proponujemy:

 • Analizę dostępnych rozwiązań pod kątem prowadzonej przez Ciebie działalności – dobierzemy te, które przyniosą Ci największe korzyści.
 • Opracowanie strategii efektywnego wykorzystania pozyskanych środków i zwolnień – aby Twoja firma mogła przetrwać ten trudny czas.
 • Pomoc w utrzymaniu płynności finansowej Twojej firmy – poprzez pełne wykorzystanie możliwości podatkowych.
 • Wsparcie w przygotowaniu wniosków do różnych urzędów – przygotowujemy wnioski do ZUS, sporządzamy pisma o odroczenie płatności podatków.
 • Pomoc w bieżącym prowadzeniu firmy – jesteśmy w stanie kompleksowo doradzić w sprawach podatkowo-księgowych.
 • Wsparcie merytoryczne – eksperci z naszego zespołu odpowiedzą na Twoje pytania i rozwieją wątpliwości.

Dotacje i nie tylko – zobacz, z jakiego wsparcia możesz skorzystać

Tarcza antykryzysowa to szereg rozwiązań wprowadzonych z myślą o przedsiębiorcach, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji. Instrumenty oferowane w ramach wsparcia umożliwiają: pozyskiwanie dotacji dla firm, zdobycie środków na utrzymanie miejsc pracy w kryzysie i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z licznych ułatwień, dzięki którym w czasie pandemii będą mogli w pełni skoncentrować się na swoim biznesie. Poniżej omawiamy wybrane formy wsparcia dedykowane przedsiębiorcom.

Odroczenie płatności i ułatwienia formalne

Tarcza antykryzysowa dała przedsiębiorcom spełniającym określone warunki więcej czasu na zapłatę zaliczek PIT. Ponadto przesunięto termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. Z kolei ułatwienia formalne to przede wszystkim wydłużenie terminów składania różnych dokumentów, np. zeznania CIT-8, informacji IFT-2R, ORD-U, TP-R i sprawozdania finansowego. Aby ograniczyć kontakty osobiste, przedsiębiorcy otrzymali możliwość m.in. złożenia czynnego żalu w formie elektronicznej.

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Pozyskiwanie dotacji dla firm nie jest jedynym sposobem przeciwdziałania stratom finansowym spowodowanym przez COVID-19. Wśród rozwiązań oferowanych przez tarczę antykryzysową znalazła się możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z 2019 r. W tym celu konieczne będzie jedynie: złożenie korekty za 2019 r. i spełnienie wymagań (rozwiązanie dedykowane jest przedsiębiorcom, których dochody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do dochodów osiągniętych w 2019 r.). Od dochodu z 2019 r. odliczona będzie mogła zostać strata do 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Nowy harmonogram wejścia w życie obowiązków podatkowych

W ramach pakietu antykryzysowego przedsiębiorcy otrzymali dodatkowy czas na dostosowanie się do zapowiadanych zmian w prawie. Dopiero od 1 października 2020 r. (a nie według pierwotnego planu od 1 kwietnia 2020 r.) zaczął obowiązywać nowy JPK. Wcześniej, bo 1 lipca 2020 r. (zamiast 1 kwietnia 2020 r.) w życie weszły przepisy o nowej matrycy VAT. Z kolei do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przedsiębiorcy musieli wpisać się do 13 lipca 2020 r.

Podwyższone gwarancje de minimis

Sposobem na poprawę płynności finansowej Twojej firmy może być pozyskiwanie dotacji dla firm lub skorzystanie z podwyższonych gwarancji de minimis (do 80 proc. kredytu). Rozwiązań oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej jest jednak znacznie więcej – przedsiębiorcy mogą skorzystać również z dopłat do kredytów czy ich oprocentowania. Jeżeli Twoja firma należy do sektora MŚP, masz szansę skorzystać z pomocy publicznej na nowych zasadach. Dodatkowo w tarczy antykryzysowej przewidziano możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek dla branż dotkniętych skutkami kryzysu.

Zwolnienie ze składek ZUS

Jednym z większych ciężarów ponoszonych przez przedsiębiorców co miesiąc są składki ZUS. Z reguły pozyskiwanie dotacji dla firm na ich opłacenie nie jest możliwe. Tarcza antykryzysowa umożliwiła przedsiębiorcom wnioskowanie o częściowe lub całkowite (w zależności od liczby zatrudnianych pracowników) zwolnienie z opłacania składek ZUS. Aby móc skorzystać ze zwolnienia, niezbędne jest spełnienie aktualnych wymogów i złożenie wniosku – przedsiębiorcy nie zostają zwolnieni z opłacania składek z urzędu.

Umorzenie składek ZUS

Ulgi w postaci możliwości opłacenia jedynie części składki ZUS to nie wszystko. Jeżeli Twoja firma ma problemy, których źródłem jest pandemia COVID-19, możesz starać się m.in. o odroczenie terminu płatności składek ZUS lub nawet ich umorzenie. W pierwszym przypadku nie będą naliczane odsetki za zwłokę – nie będziesz musiał obawiać się dodatkowych kosztów, do których uregulowania Twoja firma zostałaby wezwana w późniejszym terminie.

Ochrona miejsc pracy

Pandemia COVID-19 to nie tylko utrudnienia dla przedsiębiorców, ale również pracowników. Tarcza antykryzysowa przewiduje wsparcie osób zatrudnionych. W przypadku przestoju możesz ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Takie świadczenie pracownicy zatrudnieni w Twojej firmie mogą otrzymywać przez 3 miesiące od złożenia wniosku. Z kolei samozatrudnieni, których przychód nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, mogą otrzymać postojowe do ok. 2 tys. zł.

Dodatkowe ułatwienia

Pozyskiwanie dotacji dla firm wcale nie musi być rozwiązaniem optymalnym, gdyż w ramach pakietu osłonowego dla przedsiębiorców wprowadzono również inne formy wsparcia finansowego. Jeżeli Twoja firma należy do sektora MŚP, możesz wnioskować o finansowanie w postaci obligacji. Dodatkowe oszczędności może przynieść odliczenie podatku PIT i CIT z tytułu darowizn, jeżeli zostały one przeznaczone na zapobieganie lub zwalczanie COVID-19.

Dlaczego to nam warto zlecić pozyskiwanie dotacji dla firm i na inne działania?

Na bieżąco zapoznajemy się ze zmianami wprowadzanymi w pakiecie osłonowym dla firm, a dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy jesteśmy w stanie szybko wskazać, z jakich świadczeń Twoja firma będzie mogła skorzystać. Wyróżnia nas doświadczenie i wiedza. Od wielu lat specjalizujemy się w obsłudze podmiotów gospodarczych, a wśród naszych klientów są zarówno międzynarodowe korporacje, jak i spółki z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Wspieramy przedsiębiorców działających w różnych branżach, np. energetycznej, nieruchomości czy bankowości.

Nasi specjaliści znają zarówno realia prowadzenia działalności gospodarczej, jak i największe wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami, szczególnie w tym trudnym okresie. Korzystając z naszych usług, możesz liczyć na kompleksowe wsparcie. Sprawdzimy, czy w Twojej sytuacji możliwe jest pozyskiwanie dotacji. Zweryfikujemy też, czy możesz ubiegać się o inne formy wsparcia, dzięki którym ograniczysz do minimum straty spowodowane pandemią COVID-19.

 

Pozyskiwanie dotacji dla firm - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samolot.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną