KPMG
6 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Źródła finansowania i dotacji


Pozyskiwanie finansowania dla firm

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym stan epidemii to poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Aby złagodzić negatywne skutki pandemii rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm. Zobacz, jak możemy pomóc Ci z niego skorzystać.

  Jakie możliwości daje przedsiębiorcom rządowy pakiet anykryzysowy?

  Wprowadzany przez rząd pakiet antykryzysowy zawiera m.in.:

  • Zwolnienie ze składek ZUS,
  • Różnego rodzaju wsparcie finansowe dla przedsiębiorców (Tarcza Finansowa, Dofinansowania z FGŚP, Postojowe itd.),
  • Szereg rozwiązań poprawiających płynność finansową firm (modyfikacja ulgi na złe długi, odliczenie straty z 2020 r. w rozliczeniu CIT za 2019 r., odroczenie płatności podatków itp.)
  • oraz innych instrumentów takich jak przesunięcia terminów deklaracji i zapłaty zaliczek.

  Ma on również zostać rozszerzony o dopłaty do kredytów przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej oraz uproszczenia procedur restrukturyzacyjnych (tzw. Tarcza 4.0). Niektóre instrumenty stosowane są z urzędu, a inne są dostępne wyłącznie na wniosek podatnika.

  Jak możemy Ci pomóc?

  Dostosowany do obszaru działalności firmy zespół doświadczonych doradców KPMG pomoże Ci odnaleźć się w tej wymagającej sytuacji. Oferujemy:

  • Pomoc w zapewnieniu płynności finansowej poprzez wykorzystanie dostępnych rozwiązań podatkowych
  • Analizę zmian w przepisach oraz opracowanie strategii wykorzystania narzędzi zawartych w pakiecie antykryzysowym
  • Wsparcie merytoryczne w całym procesie związanym z wykorzystaniem narzędzi pakietu osłonowego
  • Pomoc w przygotowaniu wniosków o odroczenie zapłaty składek ZUS, podatków, itp.
  • Bieżące doradztwo podatkowo-księgowe, ukierunkowane na łagodzenie negatywnych skutków pandemii dla Twojej firmy

  Jakie rozwiązania wprowadza Tarcza antykryzysowa?

  • Odroczenie płatności i prostsza biurokracja
   Pakiet wprowadził szereg odroczeń dla podatników, spełniających określone warunki, w tym np. przesunięto termin płatności zaliczek PIT za marzec i kwiecień i maj, przedłużono termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych czy też termin na złożenie zeznania CIT-8, informacji IFT-2R, ORD-U, TP-R oraz sprawozdania finansowego. Dodatkowo wprowadzono m.in. możliwość złożenia tzw. czynnego żalu w formie elektronicznej, czy też przekazywania nabywcy paragonu lub faktury w formie elektronicznej.
  • Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT
   Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).
  • Przesunięcie terminu wejścia w życie nowych obowiązków podatkowych
   Pakiet przewiduje przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 października 2020 r. nowego JPK oraz do 13 lipca 2020 r. obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.
  • Poprawa płynności finansowej
   Rząd proponuje podwyższone gwarancje de minimis (do 80% kredytu), a także możliwość dopłat do kredytów oraz do oprocentowania kredytów. Zniesiona zostanie opłata prolongacyjna; rozszerzeniu ulegnie schemat pomocy publicznej dla MŚP i dużych firm. Firmy będą mogły zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z anulowaniem wycieczek dla branż dotkniętych skutkami kryzysu.
  • Zwolnienie ze składek ZUS
   Płatnicy składek, którzy:
   – przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
   – w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
   – w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
   zgłosili mniej niż 10 ubezpieczonych mogą wnioskować o całkowite zwolnienie z opłacania składek od marca do maja 2020 r.
   Z kolei płatnicy składek, którzy
   – przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
   – w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
   – w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
   zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych mogą wnioskować o zwolnienie z opłacania 50% składek od marca do maja 2020 r.
  • Ulgi lub umorzenia spłaty składek ZUS
   Pakiet osłonowy przewiduje możliwość odroczenia terminu płatności składek bieżących lub przyszłych bez naliczania odsetek za zwłokę. Przedsiębiorcy, którzy mają zadłużenie z tytułu składek mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. W przypadku gdy opłacenie składek oznaczałoby brak możliwości dalszego prowadzenia działalności, przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie ich.
  • Ochrona i wsparcie rynku pracy
   W przypadku przestoju pracownikom przysługuje świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ze środków FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenie plus składki na ubezpieczenia społeczne. Świadczenia przysługują na okres 3 miesięcy od złożenia wniosku. Dodatkowo dla zleceniobiorców i samozatrudnionych z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia przysługuje postojowe do ok. 2 tys. zł.
  • Dodatkowe ułatwienia
   Zostały utworzone fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, co przyczyni się m.in. do możliwości ubiegania się przez średnie i duże firmy podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji. Pakiet antyktryzysowy wprowadza także odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem.

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  W ramach świadczenia usług związanych z pakietem osłonowym, wykorzystujemy doświadczenie i zasoby zgromadzone w ramach sieci firm członkowskich KPMG. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek reprezentujących różne sektory gospodarki. Świadczymy usługi zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji, jak i spółek z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co daje nam unikalną możliwość współpracy z szerokim spektrum podmiotów na rynku.

  Pozyskiwanie finansowania dla firm - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

  Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

  • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
  • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
  Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

  Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

  Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

  Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

  Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

  Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

  ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

  Pokaż notę prawną

  Powiązane rozwiązania

  Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania (BCM)

  Skuteczne procedury zarządzania kryzysowego oraz przemyślane plany zapewnienia ciągłości działania mogą uchronić...

  Dowiedz się więcej

  Zapewnienie ciągłości działania w obliczu pandemii COVID-19

  Nawet organizacje posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek pandemii napotkały wiele...

  Dowiedz się więcej
  icon Kontakt
  icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas