KPMG
2 min. czytania

Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa Źródła finansowania i dotacji


Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  31 marca 2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza antykryzysowa – ustawa oferująca szereg form wymiernego finansowego wsparcia dla przedsiębiorców. Przekonaj się, jak możemy kompleksowo pomóc w uzyskaniu dofinansowania zarówno dużym firmom, jak i podmiotom sektora MŚP.

  Dla kogo przeznaczona jest usługa?

  icon

  Dla wszystkich przedsiębiorstw, które odnotowały spadek obrotów – dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzeń i składek w odniesieniu do pracowników objętych przestojem ekonomicznym bądź obniżonym wymiarem czasu

  icon

  Dla małych i średnich przedsiębiorstw – dopłaty w wysokości zależnej od spadku obrotów do wynagrodzeń i innych kosztów działalności

  icon

  Inne formy wsparcia – zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, pożyczka z Funduszu Pracy

  Ile można otrzymać „na pracownika”?

  Postojowe – do 2 080,00 zł

  Obniżony wymiar pracy – do 2 132,59

  Jak pomagamy?

  1. Analizujemy kluczowe parametry – dzięki temu możemy określić, o które wsparcie można się ubiegać oraz wyliczamy jego wartość. A dokładnie:
   • Kalkulujemy wysokość spadku obrotów,
   • Wskazujemy grupy pracowników objętych przestojem/obniżonym wymiarem czasu pracy,
   • Sprawdzamy, czy spełnione zostały wymogi formalne,
   • Wyliczamy wielkość wsparcia.
  2. Przygotowujemy porozumienie – oferujemy wsparcie w zawarciu porozumienia
  3. Przygotowujemy wniosek, składamy go i monitorujemy podpisanie umowy.

  Dlaczego KPMG?

  KPMG w Polsce już od ponad 30 lat świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Naszymi klientami są zarówno największe firmy będące liderami swoich branż, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa.

  Oferujemy wsparcie specjalistów z wiedzą z udziału w procesie legislacyjnym, doświadczenie opracowywania własnych analiz oraz pytań i odpowiedzi z trzech webinarów od ponad dwóch tysięcy uczestników. Eksperci, z którymi będziesz pracować, są stale obecni w Twoim regionie. Nasi specjaliści opracowali zbiór praktycznych pytań i odpowiedzi na podstawie analiz i rozmów z klientami, a także własny kalkulator do wyliczenia wielkości wsparcia.

  Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

  Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

  • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
  • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
  Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

  Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

  Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

  Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

  Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

  Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

  ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

  Pokaż notę prawną

  Powiązane rozwiązania

  Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach

  Zaburzenia łańcuchów dostaw, nadzwyczajne zarządzenia władz i ograniczenia w przemieszczaniu się osób...

  Dowiedz się więcej

  Awaryjny plan finansowy

  W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą najważniejszą. Przygotowanie awaryjnego...

  Dowiedz się więcej
  icon Kontakt
  icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas