Wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty (Whistleblowing)

Wdrażane w Polsce przepisy dyrektywy UE o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa wymagają, pod groźbą odpowiedzialności karnej, odpowiedniego przygotowania i wdrożenia wewnętrznych procedur zgłaszania i wyjaśniania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalisty przed działaniami odwetowymi. Zobacz jak możemy pomóc.
Wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty (Whistleblowing)

W jaki sposób pomagamy?

icon

Dokonujemy przeglądu obowiązujących aktualnie w Spółce rozwiązań w zakresie zgłaszania nieprawidłowości lub naruszeń prawa oraz występujących w Spółce obszarów zwiększonego ryzyka naruszeń.

icon

Przygotowujemy dostosowaną do specyfiki Spółki niezbędną dokumentację – procedurę zgłaszania naruszeń prawa i ich wyjaśniania oraz ochrony sygnalisty wraz ze wzorami dokumentów, właściwymi dla poszczególnych kanałów zgłoszeń.

icon

Pomagamy w wykonaniu formalnych i technologicznych obowiązków związanych z przyjęciem procedury zgłaszania i wyjaśniania zgłoszeń o naruszeniu.

icon

Wspieramy we wdrożeniu przyjętych procedur.

icon

Przeprowadzamy działania podnoszące świadomość pracowników i kierownictwa w zakresie procedur zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalisty – akcje informacyjne, szkolenia itp.

icon

Wspieramy wewnętrzne komórki compliance lub inne wyznaczone wewnętrzne jednostki w prowadzeniu postępowań wyjaśniających i w działaniach następczych.

icon

Zapewniamy usługę zewnętrznego prowadzenia postępowań wyjaśniających, dochodzeń oraz wsparcia w wymaganych przepisami działaniach następczych.

Co zyskasz?

 • Zgodny z przepisami i dostosowany do specyfiki spółki system zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty.
 • Efektywne i wiarygodne procedury wyjaśniania zgłoszeń.
 • Zwiększenie świadomości i zaufania pracowników i współpracowników do spółki oraz jej kierownictwa.
 • Szybkie wychwycenie obszarów wewnątrz organizacji narażonych na większe prawdopodobieństwo naruszeń oraz możliwość podjęcia działań prewencyjnych.
 • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności prawnej spółki i jej kierownictwa.
 • Podniesienie wiarygodności wobec kontrahentów.
 • Wsparcie procesów zarządzania zgodnością, nadzoru wewnętrznego i utrzymania rzetelnego wizerunku.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 • Kompleksowe wsparcie merytoryczne
  Udzielamy kompleksowego wsparcia w przygotowaniu wymaganych prawem procedur zgłaszania naruszeń, ich wyjaśniania oraz ochrony sygnalisty. Zapewniamy prawne i technologiczne narzędzia do prawidłowego wdrożenia wymaganego systemu oraz podjęcie odpowiednich działań w celu zaimplementowania systemu do codziennej działalności spółki.
 • Wiedza i doświadczenie
  Oferujemy wsparcie prawników – specjalistów z zakresu zarządzania zgodnością oraz innych obszarów prawa, którzy posiadają bogatą, aktualną wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu rozwiązań ograniczających ryzyka prawne dla spółki i jej kierownictwa oraz ochrony pracowników.
 • Oszczędność czasu i bezpieczeństwo
  Oferujemy współpracę z wewnętrznymi komórkami compliance i HR oraz wsparcie dostosowane do specyfiki Twojej firmy, które pomoże obiektywnie ocenić ryzyka prawne zagrażające spółce oraz profesjonalnie zaprojektować efektywne narzędzia i procesy zgłaszania oraz wyjaśniania zgłoszeń naruszeń w sposób zgodny z przepisami o ochronie sygnalisty.

Wdrożenie systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty (Whistleblowing) - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Dom.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną