Ulga podatkowa na złe długi

W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą priorytetową. Jeżeli kontrahenci zalegają z płatnościami, możesz skorzystać z ulgi na złe długi przewidzianej w ustawie o VAT. Zobacz, jak możemy pomóc Ci ją wykorzystać.
Ulga podatkowa na złe długi

Ulga na złe długi jako mechanizm odzyskania niezapłaconego VAT

Niezależnie od branży, firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów spowodowanym ograniczeniem popytu na towary i usługi czy też zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Szczególnie w tym trudnym czasie warto poszukiwać mechanizmów, które mogą spowodować zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

Jednym z takich mechanizmów jest ulga na złe długi, która daje podatnikowi możliwość odzyskania VAT należnego rozliczonego z Urzędem Skarbowym w przypadku, gdy nie otrzymał on od kontrahenta pełnej zapłaty za daną fakturę.

Właśnie w tej kryzysowej sytuacji zalecamy aktywne korzystanie z tego mechanizmu. Jeśli sytuacja finansowa kontrahentów, którzy już teraz zalegają z płatnościami jeszcze bardziej się pogorszy, możliwość skorzystania z ulgi na złe długi może być bezpowrotnie utracona.

Jak możemy pomóc?

 1. Ustalimy, czy możesz skorzystać z ulgi na złe długi
  Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów ocenimy, czy nieuregulowane wierzytelności Twojej firmy mogą zostać potraktowane jako wierzytelności nieściągalne. Nasi eksperci przeanalizują umowy oraz inne dokumenty i wskażą, które kwoty można odzyskać. Pomożemy również w przypadkach częściowych płatności.
 2. Pomożemy w ujęciu ulgi w deklaracjach VAT
  W przypadku skorzystania z ulgi na złe długi niezbędne jest dokonanie korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego w deklaracji podatkowej, składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstało uprawnienie do skorzystania z ulgi na złe długi. Nasi specjaliści ustalą, w których okresach rozliczeniowych dokonać korekt i upewnią się, że nie zaistniały okoliczności, które spowodowałyby wygaśnięcie prawa do ulgi. Wesprzemy w prawidłowym ujęciu ulgi w deklaracji VAT oraz w schemacie JPK.
 3. Będziemy reprezentować w trakcie kontroli i postępowań podatkowych
  Oferujemy asystę naszych doradców podatkowych w trakcie ewentualnych postępowań podatkowych, wszczętych w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi. Przedstawimy organom podatkowym wszelkie potrzebne dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi na złe długi i udowodnimy, że korekta jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Procedura ubiegania się o ulgę na złe długi

icon

Skorzystanie z ulgi na złe długi odbywa się w formie korekty kwot podstawy opodatkowania i VAT należnego, uprzednio wykazanych przez sprzedawcę z tytułu danej faktury. Korektę ujmuje się w deklaracji VAT za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Do deklaracji VAT należy dołączyć formularz VAT-ZD. Korekta musi być również odpowiednio wykazana w pliku JPK_VAT.

icon

Ustawa o VAT przewiduje szereg warunków, które muszą być spełnione zarówno w odniesieniu do samej wierzytelności, jak i do statusu wierzyciela i dłużnika.

KPMG – wsparcie w czasie pandemii

KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

Ulga na złe długi w podatku VAT - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną