KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Księgowość w przedsiębiorstwie Źródła finansowania i dotacji


Ulga podatkowa na złe długi

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą priorytetową. Jeżeli kontrahenci zalegają z płatnościami, możesz skorzystać z ulgi na złe długi przewidzianej w ustawie o VAT. Zobacz, jak możemy pomóc Ci ją wykorzystać.

  Ulga na złe długi jako mechanizm odzyskania niezapłaconego VAT

  Niezależnie od branży, firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów spowodowanym ograniczeniem popytu na towary i usługi czy też zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Szczególnie w tym trudnym czasie warto poszukiwać mechanizmów, które mogą spowodować zmniejszenie zobowiązań podatkowych.

  Jednym z takich mechanizmów jest ulga na złe długi, która daje podatnikowi możliwość odzyskania VAT należnego rozliczonego z Urzędem Skarbowym w przypadku, gdy nie otrzymał on od kontrahenta pełnej zapłaty za daną fakturę.

  Właśnie w tej kryzysowej sytuacji zalecamy aktywne korzystanie z tego mechanizmu. Jeśli sytuacja finansowa kontrahentów, którzy już teraz zalegają z płatnościami jeszcze bardziej się pogorszy, możliwość skorzystania z ulgi na złe długi może być bezpowrotnie utracona.

  Jak możemy pomóc?

  1. Ustalimy, czy możesz skorzystać z ulgi na złe długi
   Wykorzystując wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów ocenimy, czy nieuregulowane wierzytelności Twojej firmy mogą zostać potraktowane jako wierzytelności nieściągalne. Nasi eksperci przeanalizują umowy oraz inne dokumenty i wskażą, które kwoty można odzyskać. Pomożemy również w przypadkach częściowych płatności.
  2. Pomożemy w ujęciu ulgi w deklaracjach VAT
   W przypadku skorzystania z ulgi na złe długi niezbędne jest dokonanie korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego w deklaracji podatkowej, składanej za okres rozliczeniowy, w którym powstało uprawnienie do skorzystania z ulgi na złe długi. Nasi specjaliści ustalą, w których okresach rozliczeniowych dokonać korekt i upewnią się, że nie zaistniały okoliczności, które spowodowałyby wygaśnięcie prawa do ulgi. Wesprzemy w prawidłowym ujęciu ulgi w deklaracji VAT oraz w schemacie JPK.
  3. Będziemy reprezentować w trakcie kontroli i postępowań podatkowych
   Oferujemy asystę naszych doradców podatkowych w trakcie ewentualnych postępowań podatkowych, wszczętych w związku ze skorzystaniem z ulgi na złe długi. Przedstawimy organom podatkowym wszelkie potrzebne dokumenty uprawniające do skorzystania z ulgi na złe długi i udowodnimy, że korekta jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

  Procedura ubiegania się o ulgę na złe długi

  icon

  Skorzystanie z ulgi na złe długi odbywa się w formie korekty kwot podstawy opodatkowania i VAT należnego, uprzednio wykazanych przez sprzedawcę z tytułu danej faktury. Korektę ujmuje się w deklaracji VAT za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną. Do deklaracji VAT należy dołączyć formularz VAT-ZD. Korekta musi być również odpowiednio wykazana w pliku JPK_VAT.

  icon

  Ustawa o VAT przewiduje szereg warunków, które muszą być spełnione zarówno w odniesieniu do samej wierzytelności, jak i do statusu wierzyciela i dłużnika.

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Ulga na złe długi w podatku VAT - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Serce.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas