KPMG
3 min. czytania

Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Płynność finansowa firmy Źródła finansowania i dotacji


Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Od czerwca duże firmy dotknięte pandemią COVID-19 mogą ubiegać się o pozyskanie finansowania w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR. Program ma charakter pomocowy, a jego celem jest zwalczanie skutków ekonomicznych wywołanych pandemią koronawirusa w Polsce.

  Jakie wsparcie oferuje Tarcza PFR?

  Finansowanie płynnościowe – zwrotne i odpłatne

  • w postaci pożyczek, obligacji, gwarancji oraz skupu należności lub wierzytelności
  • maksymalny okres finansowania płynnościowego wynosi 4 lata
  • oparte o preferencyjny koszt odsetek, zróżnicowany pod względem okresów finansowania
  • wysokość finansowania do 1 mld PLN na podmiot
  • finansowanie jest udzielane w celu utrzymania płynności finansowej spółki
  • wysokość finansowania nie może przekroczyć dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez beneficjenta za rok 2019 lub 25 % łącznego obrotu beneficjenta w 2019 r. Przy większych potrzebach płynnościowych możliwe jest odejście od tych limitów

  Finansowanie płynnościowe – w postaci pożyczek preferencyjnych

  • udzielane jest w formie pożyczki umarzalnej do wysokości 75% jej wartości
  • maksymalny wartość finansowania płynnościowego do 750 mln PLN na podmiot na okres do 4 lat
  • finansowanie ma charakter częściowo bezzwrotny, a kwota udzielonego finansowania jest uzależniona od poniesionej przez Spółkę straty związanej z wpływem COVID
  • wartość umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości straty która będzie określana również w odniesieniu do okresów referencyjnych. Warunki umorzenia mogą też obejmować dodatkowe warunki, w tym w szczególności utrzymanie poziomu zatrudnienia.
  • udzielane jest w oparciu o preferencyjny koszt odsetek od kredytów

  Finansowanie inwestycyjne – w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych

  • udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje
  • udzielane na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej
  • na zasadach rynkowych – na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami lub po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora
  • w ramach pomocy publicznej, z zastrzeżeniem, ze dokapitalizowanie nie przekroczy minimum niezbędnego do zapewnienia możliwości funkcjonowania spółki i nie powinno wykraczać poza przywrócenie struktury kapitałowej przedsiębiorcy do tej, która poprzedzała wybuch pandemii COVID-19
  • wysokość finansowania do 1 mld PLN na podmiot

  Jak możemy pomóc?

  icon

  Przeprowadzamy weryfikację kryteriów dostępu dla beneficjentów Programu oraz wskazanie możliwych do wykorzystania instrumentów i wybór optymalnego rozwiązania

  icon

  Wspieramy w złożeniu wniosku i dodatkowych wymaganych materiałów

  icon

  Wspieramy w rozmowach z PFR w zakresie oceny wniosku oraz negocjacje z PFR odnośnie Term Sheet oraz Umowy Finansowania

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem

  Tarcza finansowa PFR dla dużych firm - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Flagę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Awaryjny plan finansowy

   W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą najważniejszą. Przygotowanie awaryjnego...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas