KPMG
3 min. czytania

Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W 2021 roku część przedsiębiorców stanie po raz pierwszy przed obowiązkiem sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Z jednej strony firmy staną przed wyzwaniem wskazania istotnych danych, przy jednoczesnej konieczności ochrony tajemnic handlowych i innych danych newralgicznych.

  Jakie podmioty są zobowiązane do publikowania strategii podatkowej?

  Nowelizacja ustawy o CIT z listopada 2020 roku wprowadziła dotychczas nieistniejący obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez firmę strategii podatkowej. Nowy wymóg dotyczy trzech grup podmiotów:

  • Podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w danym roku podatkowym
  • Podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wielkość przychodów)
  • Spółek nieruchomościowych (bez względu na wielkość przychodów)

  Jakie dane muszą się zostać opublikowane?

  • Ogólne informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
  • Informacje o realizacji obowiązków podatkowych oraz przekazanych schematach podatkowych
  • Informacje szczegółowe

  Ostatnia z kategorii jest najszersza i dotyczy w szczególności informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, informacji o planowanych lub przeprowadzanych działaniach restrukturyzacyjnych, złożonych wnioskach o wydanie informacji lub interpretacji podatkowych oraz informacji dotyczących rozliczeń w tzw. rajach podatkowych.

  Katalog informacji podlegających obowiązkowi publikacyjnemu jest katalogiem otwartym. Ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do projektu ustawy, że podatnicy powinni sami ocenić, czy występują wszelkie dodatkowe dane i informację, które powinny się znaleźć w takim sprawozdaniu w celu jego poprawnego przygotowania.

  Do kiedy należy opublikować strategię podatkową?

  Zobowiązani podatnicy powinni zamieścić informację o realizowanej polityce podatkowej do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą zatem musieli dopełnić nowego obowiązku w zakresie danych rok do 31 grudnia 2021 roku.

  Informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej podatnika

  Obowiązek polega na publikacji informacji o strategii podatkowej na stronie internetowej spółki oraz poinformowanie o jej adresie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, pod rygorem kary pieniężnej do 250 000 zł. Dodatkowe sankcje karne i karno-skarbowe za zaniechanie mogą również dotknąć osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki, w tym m.in. członków zarządu, dyrektora finansowego, czy głównego księgowego.

  Jak KPMG może pomóc w spełnieniu nowych wymogów informacyjnych?

  Doradcy podatkowi KPMG:

  • dokonają analizy obowiązujących regulacji prawnych i weryfikacji ich zdolności do zapewnienia zgodności rozliczeń podatkowych;
  • przygotują projekt strategii podatkowej i informacji z jej realizacji zgodnie z wymogami ustawy o CIT;
  • przygotują wewnętrzne procedury podatkowe i wesprą Państwa w ich wdrożeniu.

  Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak też ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

  Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Klucz.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Doradztwo podatkowe - usługa Hotline

   W toku bieżącej działalności każdej firmy mogą pojawić się problemy prawno-podatkowe, wymagające...

   Dowiedz się więcej

   Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG

   W dniu 15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia tzw. Nowego Polskiego...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas