KPMG
3 min. czytania

Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W 2021 roku część przedsiębiorców stanie po raz pierwszy przed obowiązkiem sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Z jednej strony firmy staną przed wyzwaniem wskazania istotnych danych, przy jednoczesnej konieczności ochrony tajemnic handlowych i innych danych newralgicznych.

  Jakie podmioty są zobowiązane do publikowania strategii podatkowej?

  Nowelizacja ustawy o CIT z listopada 2020 roku wprowadziła dotychczas nieistniejący obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez firmę strategii podatkowej. Nowy wymóg dotyczy trzech grup podmiotów:

  • Podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w danym roku podatkowym
  • Podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wielkość przychodów)
  • Spółek nieruchomościowych (bez względu na wielkość przychodów)

  Jakie dane muszą się zostać opublikowane?

  • Ogólne informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
  • Informacje o realizacji obowiązków podatkowych oraz przekazanych schematach podatkowych
  • Informacje szczegółowe

  Ostatnia z kategorii jest najszersza i dotyczy w szczególności informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, informacji o planowanych lub przeprowadzanych działaniach restrukturyzacyjnych, złożonych wnioskach o wydanie informacji lub interpretacji podatkowych oraz informacji dotyczących rozliczeń w tzw. rajach podatkowych.

  Katalog informacji podlegających obowiązkowi publikacyjnemu jest katalogiem otwartym. Ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do projektu ustawy, że podatnicy powinni sami ocenić, czy występują wszelkie dodatkowe dane i informację, które powinny się znaleźć w takim sprawozdaniu w celu jego poprawnego przygotowania.

  Do kiedy należy opublikować strategię podatkową?

  Zobowiązani podatnicy powinni zamieścić informację o realizowanej polityce podatkowej do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą zatem musieli dopełnić nowego obowiązku w zakresie danych rok do 31 grudnia 2021 roku.

  Informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej podatnika

  Obowiązek polega na publikacji informacji o strategii podatkowej na stronie internetowej spółki oraz poinformowanie o jej adresie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, pod rygorem kary pieniężnej do 250 000 zł. Dodatkowe sankcje karne i karno-skarbowe za zaniechanie mogą również dotknąć osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki, w tym m.in. członków zarządu, dyrektora finansowego, czy głównego księgowego.

  Jak KPMG może pomóc w spełnieniu nowych wymogów informacyjnych?

  Doradcy podatkowi KPMG:

  • dokonają analizy obowiązujących regulacji prawnych i weryfikacji ich zdolności do zapewnienia zgodności rozliczeń podatkowych;
  • przygotują projekt strategii podatkowej i informacji z jej realizacji zgodnie z wymogami ustawy o CIT;
  • przygotują wewnętrzne procedury podatkowe i wesprą Państwa w ich wdrożeniu.

  Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak też ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

  Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Samolot.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Doradztwo podatkowe - usługa Hotline

   W toku bieżącej działalności każdej firmy mogą pojawić się problemy prawno-podatkowe, wymagające...

   Dowiedz się więcej

   Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG

   W dniu 15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia tzw. Nowego Polskiego...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas