Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych

W 2021 roku część przedsiębiorców stanie po raz pierwszy przed obowiązkiem sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowej. Z jednej strony firmy staną przed wyzwaniem wskazania istotnych danych, przy jednoczesnej konieczności ochrony tajemnic handlowych i innych danych newralgicznych.
Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych

Jakie podmioty są zobowiązane do publikowania strategii podatkowej?

Nowelizacja ustawy o CIT z listopada 2020 roku wprowadziła dotychczas nieistniejący obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej przez firmę strategii podatkowej. Nowy wymóg dotyczy trzech grup podmiotów:

 • Podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w danym roku podatkowym
 • Podatkowych grup kapitałowych (bez względu na wielkość przychodów)
 • Spółek nieruchomościowych (bez względu na wielkość przychodów)

Jakie dane muszą się zostać opublikowane?

 • Ogólne informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych oraz dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
 • Informacje o realizacji obowiązków podatkowych oraz przekazanych schematach podatkowych
 • Informacje szczegółowe

Ostatnia z kategorii jest najszersza i dotyczy w szczególności informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, informacji o planowanych lub przeprowadzanych działaniach restrukturyzacyjnych, złożonych wnioskach o wydanie informacji lub interpretacji podatkowych oraz informacji dotyczących rozliczeń w tzw. rajach podatkowych.

Katalog informacji podlegających obowiązkowi publikacyjnemu jest katalogiem otwartym. Ustawodawca wskazał w uzasadnieniu do projektu ustawy, że podatnicy powinni sami ocenić, czy występują wszelkie dodatkowe dane i informację, które powinny się znaleźć w takim sprawozdaniu w celu jego poprawnego przygotowania.

Do kiedy należy opublikować strategię podatkową?

Zobowiązani podatnicy powinni zamieścić informację o realizowanej polityce podatkowej do końca dwunastego miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, będą zatem musieli dopełnić nowego obowiązku w zakresie danych rok do 31 grudnia 2021 roku.

Informacja powinna zostać opublikowana na stronie internetowej podatnika

Obowiązek polega na publikacji informacji o strategii podatkowej na stronie internetowej spółki oraz poinformowanie o jej adresie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, pod rygorem kary pieniężnej do 250 000 zł. Dodatkowe sankcje karne i karno-skarbowe za zaniechanie mogą również dotknąć osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki, w tym m.in. członków zarządu, dyrektora finansowego, czy głównego księgowego.

Jak KPMG może pomóc w spełnieniu nowych wymogów informacyjnych?

Doradcy podatkowi KPMG:

 • dokonają analizy obowiązujących regulacji prawnych i weryfikacji ich zdolności do zapewnienia zgodności rozliczeń podatkowych;
 • przygotują projekt strategii podatkowej i informacji z jej realizacji zgodnie z wymogami ustawy o CIT;
 • przygotują wewnętrzne procedury podatkowe i wesprą Państwa w ich wdrożeniu.

Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak też ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną