KPMG
2 min. czytania

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Rynek mocy – usługi systemowe oraz możliwości finansowania

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W związku z uchwaleniem ustawy o rynku mocy do polskiego systemu energetycznego został wprowadzony nowy katalog usług systemowych. Firmy posiadające, modernizujące lub planujące wybudować własne moce wytwórcze, a także odbiorcy przemysłowi, gotowi do okresowej redukcji zapotrzebowania, mogą skorzystać z dodatkowego finansowania. Dedykowany zespół energetyczny KPMG wspiera w udziale w rynku mocy i pomaga uzyskać nowe źródło przychodów.

  Czym jest rynek mocy?

  Rynek mocy to wprowadzone ustawą z 2017 roku rozwiązanie regulacyjne, które ma zapewnić stabilizację polskiego systemu elektroenergetycznego.

  Począwszy od października 2020 roku odbiorcy energii będą zmuszeni uiścić dodatkową “opłatę mocową”. W zamian przedsiębiorstwa mają możliwość pozyskania dodatkowego finansowania – w ramach nowych przepisów wytwórcy mogą otrzymywać wynagrodzenie za samą gotowość do produkcji energii elektrycznej. Ponadto od 2021 roku firmy będą mogły otrzymać wynagrodzenie z tytułu redukcji lub odłożenia w czasie poboru prądu.

  Jak zyskać na rynku mocy?

  Wysokość wynagrodzenia zależy od potencjału redukcji mocy przedsiębiorstwa oraz od warunków umowy. Za zdolność do ograniczenia części poboru mocy firmy mogą zarobić od 120 do 200 tys. zł rocznie za 1MW mocy. Wytwórcy energii uczestniczący w aukcjach rynku mocy otrzymywali dotychczas wynagrodzenie w wysokości między 200-300 zł/kW/rok.

  Jakie korzyści dla firm płyną z przystąpienia do rynku mocy?

  icon

  Wynagrodzenie za gotowość do redukcji lub udostępnienie mocy.

  icon

  Dodatkowe dofinansowanie do inwestycji we własne źródło energii.

  icon

  Zwiększenie konkurencyjności Spółki dzięki obniżonym kosztom za energię, stanowiącym istotny koszt prowadzenia działalności.

  icon

  Zabezpieczenie produkcji – Firma jest informowana z wyprzedzeniem o zapotrzebowaniu na redukcje.

  Jak KPMG może pomóc Twojej Firmie uzyskać dodatkowe finansowanie na rynku mocy?

  Wsparcie prawne

  • Przegląd dokumentacji przygotowanej do uczestnictwa w rynku mocy.
  • Przygotowanie zestawu dokumentów dla aukcji głównej oraz aukcji dodatkowych wraz ze sporządzeniem planu udziału w aukcjach.

  Wsparcie techniczne

  Przegląd dokumentacji technicznej z oceną ryzyk wpływających na możliwość uczestnictwa w rynku mocy oraz oceną ryzyka braku dostępności infrastruktury dla wygranych aukcji.

  Zarządzanie ryzykiem

  • Przygotowanie zestawu możliwości zmniejszenia ryzyka niedostępności infrastruktury oraz przygotowanie wariantów na wypadek wystąpienia komplikacji podczas wezwania.
  • Kompleksowe wsparcie naszych ekspertów podczas udziału w aukcjach mocy.

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  Dla każdego Klienta tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy, składający się ze specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w inżynierii, finansach i regulacjach ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii.

  Nasza najbardziej aktualna wiedza wynika nie tylko z analizy aktów prawnych, ale także ich praktycznego stosowania. W ciągu ostatnich 27 lat na rynku polskim pomogliśmy tysiącom firm i instytucji między innymi w zakresie zmian regulacyjnych i energetyki.

  Rynek mocy – usługi systemowe oraz możliwości finansowania - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Flagę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas