KPMG
2 min. czytania

Inwestycje i rozwój biznesu Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Rozliczanie inwestycji objętej „decyzją o wsparciu”

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Wprowadzenie na terenie całej Polski zasad obowiązujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych pozwala na odliczenie od podatku dochodów z inwestycji objętych urzędową „decyzję o wsparciu”. Zobacz, jak możemy pomóc Ci właściwe rozliczyć wydatki na inwestycję oraz poprawnie skalkulować dostępne zwolnienie podatkowe.

  Decyzja o wsparciu

  • O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych
  • Decyzja o wsparciu wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy przez Ministerstwo Rozwoju
  • Decyzja zawiera okres obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej i warunki, które muszą być spełnione
  • Po otrzymaniu decyzji o wsparciu należy ustalić wartość dostępnej pomocy publicznej

  Rozliczenie inwestycji – asysta KPMG

  Ustalenie wartości pomocy to proces złożony, oparty o właściwe rozpoznanie wydatków, a także prawidłowe ich zdyskontowanie, tj. ustalanie ich wartości wg stanu na dzień uzyskania decyzji o wsparciu. Oferujemy wsparcie w:

  • Prawidłowym ustaleniu przysługującej Ci wielkości zwolnienia podatkowego
  • Rzetelnym i bezpiecznym sporządzeniu informacji przekazywanym organom podatkowym

  Co zyskasz?

  icon

  Prawidłowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych.

  icon

  Ustalenie dostępnej oraz wykorzystanej pomocy publicznej wraz z przeprowadzeniem procesu dyskontowania.

  icon

  Prognozę wykorzystania pomocy publicznej z uwzględnieniem okresu na jaki została wydana decyzja o wsparciu.

  icon

  Wsparcie w zakresie wypełnienia informacji CIT-8S oraz weryfikację prawidłowość wskazanych tam wartości.

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  Wsparcie KPMG zapewni przedsiębiorcy bezpieczeństwo w procesie korzystania ze zwolnienia podatkowego w stosunku do wypracowanego przez niego dochodu. Korzystając z usługi asysty w rozliczaniu inwestycji zyskasz jasną i przejrzystą informację w zakresie rozliczeń poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz ustalenia wartości dostępnego i wykorzystanego zwolnienia podatkowego.

  W ramach świadczenia usługi asysty w rozliczaniu inwestycji objętej decyzją o wsparciu na rzecz naszych Klientów, wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i zasoby zgromadzone w ramach sieci firm członkowskich KPMG.

  Rozliczanie inwestycji objętej „decyzją o wsparciu” - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Drzewo.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji

   Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy...

   Dowiedz się więcej

   Ulga B+R

   Twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową? Czasem nawet możesz nie być tego świadomym,...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas