Rozliczanie inwestycji objętej „decyzją o wsparciu”

Wprowadzenie na terenie całej Polski zasad obowiązujących w Specjalnych Strefach Ekonomicznych pozwala na odliczenie od podatku dochodów z inwestycji objętych urzędową „decyzję o wsparciu”. Zobacz, jak możemy pomóc Ci właściwe rozliczyć wydatki na inwestycję oraz poprawnie skalkulować dostępne zwolnienie podatkowe.
Rozliczanie inwestycji objętej „decyzją o wsparciu”

Decyzja o wsparciu

 • O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w związku z ponoszeniem kosztów kwalifikowanych
 • Decyzja o wsparciu wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy przez Ministerstwo Rozwoju
 • Decyzja zawiera okres obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej i warunki, które muszą być spełnione
 • Po otrzymaniu decyzji o wsparciu należy ustalić wartość dostępnej pomocy publicznej

Rozliczenie inwestycji – asysta KPMG

Ustalenie wartości pomocy to proces złożony, oparty o właściwe rozpoznanie wydatków, a także prawidłowe ich zdyskontowanie, tj. ustalanie ich wartości wg stanu na dzień uzyskania decyzji o wsparciu. Oferujemy wsparcie w:

 • Prawidłowym ustaleniu przysługującej Ci wielkości zwolnienia podatkowego
 • Rzetelnym i bezpiecznym sporządzeniu informacji przekazywanym organom podatkowym

Co zyskasz?

icon

Prawidłowe rozliczenie wydatków inwestycyjnych.

icon

Ustalenie dostępnej oraz wykorzystanej pomocy publicznej wraz z przeprowadzeniem procesu dyskontowania.

icon

Prognozę wykorzystania pomocy publicznej z uwzględnieniem okresu na jaki została wydana decyzja o wsparciu.

icon

Wsparcie w zakresie wypełnienia informacji CIT-8S oraz weryfikację prawidłowość wskazanych tam wartości.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Wsparcie KPMG zapewni przedsiębiorcy bezpieczeństwo w procesie korzystania ze zwolnienia podatkowego w stosunku do wypracowanego przez niego dochodu. Korzystając z usługi asysty w rozliczaniu inwestycji zyskasz jasną i przejrzystą informację w zakresie rozliczeń poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz ustalenia wartości dostępnego i wykorzystanego zwolnienia podatkowego.

W ramach świadczenia usługi asysty w rozliczaniu inwestycji objętej decyzją o wsparciu na rzecz naszych Klientów, wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie i zasoby zgromadzone w ramach sieci firm członkowskich KPMG.

Rozliczanie inwestycji objętej „decyzją o wsparciu” - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Choinka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną