KPMG
3 min. czytania

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 sprawiają, że pośrednie koszty związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej stanowią coraz większe obciążenie dla przedsiębiorstw. Na podstawie ustawy z lipca 2019r. przedsiębiorstwa, wykonujące działalność w zakresie określonym w ustawie, do 2028 roku mogą starać się o coroczne uzyskanie rekompensaty za wysokie koszty energii spowodowane cenami emisji CO2.

  Uprawnienia do emisji a koszty energii elektrycznej

  Od 2018 roku gwałtownie wzrastają ceny uprawnień do emisji. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ma szczególnie silny wpływ na koszty energii w Polsce, ze względu na relatywnie niewielki stopień zintegrowania z sąsiednimi systemami elektroenergetycznymi oraz strukturę wytwarzania energii elektrycznej w kraju.

  Kto może uzyskać rekompensaty?

  Wnioski o rekompensaty mogą składać przedsiębiorstwa w odniesieniu do produkcji energochłonnej wytwarzanej w instalacjach przemysłowych, które zużywają energię ze źródeł uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2. Warunkiem jest posiadanie wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego lub zarządzania energią.

  Trzy kroki do uzyskania rekompensaty

  icon

  Sporządzenie i przesłanie niezbędnych wniosków i innych, wymaganych dokumentów

  icon

  Weryfikacja dokumentów przez zewnętrznego weryfikatora oraz Prezesa URE

  icon

  Wypłata rekompensaty ze środków Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji

  W celu otrzymania wsparcia należnego za 2020 rok trzeba sporządzić i wysłać wniosek wraz z załącznikami do Prezesa URE nie później niż do 31 marca 2021 roku. Program rekompensat funkcjonuje od 2019 roku. W jego ramach wniosek o wypłatę środków z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji można składać co rok na wydatki poniesione aż do 2028 roku.

  Jak KPMG może pomóc w uzyskaniu rekompensaty dla Twojej Firmy?

  W procesie aplikowania o rekompensaty:

  • Przeanalizujemy i opiszemy sytuację na rynku cen energii
  • Będziemy nadzorować i wspierać w procesie weryfikacji
  • Skompletujemy odpowiednie dokumentów i informacje
  • Wesprzemy w procesie postępowania administracyjnego przed Prezesem URE

  Oferujemy dodatkowe wsparcie przy:

  • Weryfikacji kwalifikacji Spółki do programu rekompensat
  • Kompleksowo przygotujemy proces aplikacji, pozwalający Ci samodzielnie aplikować do kolejnych rekompensat (włącznie do 2028 r.)
  • Sprawdzimy przygotowany wniosek zanim prześlesz go do weryfikatora
  • Będziemy nadzorować zmiany regulacyjne i ważne terminy, by zapewnić Twojej Firmie pełną zgodność z przepisami i maksymalną wysokość rekompensat

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  Dla każdego Klienta tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy, składający się ze specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w inżynierii, finansach i regulacjach ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii.

  Nasza najbardziej aktualna wiedza wynika nie tylko z analizy aktów prawnych, ale także ich praktycznego stosowania. W ciągu ostatnich 27 lat na rynku polskim pomogliśmy tysiącom firm i instytucji między innymi w zakresie zmian regulacyjnych i energetyki.

  Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

  Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

  • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
  • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
  Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

  Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

  Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

  Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

  Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

  Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

  ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

  Pokaż notę prawną

  Powiązane rozwiązania

  icon Kontakt
  icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas