PowerDive – zarządzanie praktykami płatniczymi

Na początku 2020 roku weszły w życie nowe obowiązki dotyczące ścisłej weryfikacji praktyk płatniczych, w szczególności kontroli terminów zapłaty faktur i poziomu zaległych świadczeń pieniężnych. Narzędzie PowerDive pomoże Ci spełnić wymagania zawarte w nowych regulacjach i efektywnie zarządzać praktykami płatniczymi w organizacji.
PowerDive – zarządzanie praktykami płatniczymi

Co umożliwia PowerDive – zarządzanie praktykami płatniczymi?

icon

Monitorowanie limitu przeterminowanych zobowiązań

icon

Analizę i monitorowanie terminów płatności

icon

Generowanie raportów rocznych dla otrzymanych i spełnionych świadczeń pieniężnych

icon

Usprawnienie procesu akceptacji faktur

icon

Automatyczną identyfikację faktur zagrożonych opóźnieniem płatności

icon

Określanie przyczyn opóźnień płatności

icon

Wyeliminowanie ryzyka ustawowych konsekwencji finansowych

Czym jest Power Dive?

PowerDive to narzędzie typu Business Intelligence służące do monitorowania zgodności z ustawą oraz procesu obsługi faktur zakupowych w celu efektywnego zarządzania praktykami płatniczymi w organizacji.

 

Jakie są główne funkcjonalności PowerDive?

1. Bieżące monitorowanie zgodności  z wymogami ustawowymi

 • monitorowanie poziomu przeterminowanych świadczeń
 • analiza transakcji pod kątem stosowanych terminów płatności
 • analiza dostawców pod kątem stosowanych terminów płatności

2. Usprawnienie procesu obsługi faktur

 • przegląd statusu procesowanych faktur wg departamentu
  i osób odpowiedzialnych za obsługę
 • wiekowanie poszczególnych typów faktur według terminu wymagalności z uwzględnieniem aktualnego etapu procesowania
 • identyfikacja i analiza faktur zagrożonych opóźnieniem płatności
 • kategoryzacja dostawców pod względem liczby faktur, typu dokumentu oraz częstotliwości rozliczeń

3. Analiza świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w podziale na terminy

Dlaczego to takie ważne?

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące transakcji handlowych i eliminowania zatorów płatniczych, zakładające:

 • podwyższenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli umów z terminem płatności powyżej 120 dni
 • zakaz ustalania terminów płatności powyżej 60 dni dla dużych przedsiębiorstw
  w przypadku transakcji z małymi, średnimi lub mikro- przedsiębiorstwami
 • obowiązek corocznego przekazywania sprawozdań o praktykach płatniczych przez największych przedsiębiorców (oraz podatkowe grupy kapitałowe) – pod rygorem grzywny nakładanej na członków zarządu;
 • obowiązek składania sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych, podpisywanego przez kierowników jednostki;
 • możliwość złożenia przez każdą osobę zawiadomienia do Prezesa UOKiK dotyczącego podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
 • możliwość podniesienia roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przeciwko dłużnikowi, który narusza postanowienia ustawy o zatorach.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów o zatorach płatniczych?

 • Kara pieniężna w wysokości sumy jednostkowych kar
  Nakładana przez Prezesa UOKiK, gdy w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 5 mln zł.
 • Kara administracyjna do 5% przychodu, nawet do 50 mln EUR
  Nakładana przez Prezesa UOKiK w przypadku braku współpracy kontrolowanego podmiotu.

KPMG – Twój partner w transformacji cyfrowej

KPMG w Polsce jest oficjalnym partnerem Microsoft w zakresie technologii Power Platform.
W dedykowanych zespołach działają specjaliści branżowi i technologiczni, m.in. w zakresie Power Platform i Dynamics. KPMG Polska jest częścią Global KPMG Microsoft Alliance i współpracuje z KPMG Microsoft Business Solution, które w rejonie EMA posiada 600 ekspertów pracujących we wszystkich technologiach MSFT.

W roku 2019/2020 KPMG znalazło się w gronie top 1% partnerów Microsoftu w zakresie wdrażania Dynamics, zyskując prestiżowy tytuł Inner Circle for Microsoft Business Applications.

PowerDive – zarządzanie praktykami płatniczymi - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samolot.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną