KPMG
4 min. czytania

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Przetwarzanie danych i analityka Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


PowerDive – zarządzanie praktykami płatniczymi

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Na początku 2020 roku weszły w życie nowe obowiązki dotyczące ścisłej weryfikacji praktyk płatniczych, w szczególności kontroli terminów zapłaty faktur i poziomu zaległych świadczeń pieniężnych. Narzędzie PowerDive pomoże Ci spełnić wymagania zawarte w nowych regulacjach i efektywnie zarządzać praktykami płatniczymi w organizacji.

  Co umożliwia PowerDive – zarządzanie praktykami płatniczymi?

  icon

  Monitorowanie limitu przeterminowanych zobowiązań

  icon

  Analizę i monitorowanie terminów płatności

  icon

  Generowanie raportów rocznych dla otrzymanych i spełnionych świadczeń pieniężnych

  icon

  Usprawnienie procesu akceptacji faktur

  icon

  Automatyczną identyfikację faktur zagrożonych opóźnieniem płatności

  icon

  Określanie przyczyn opóźnień płatności

  icon

  Wyeliminowanie ryzyka ustawowych konsekwencji finansowych

  Czym jest Power Dive?

  PowerDive to narzędzie typu Business Intelligence służące do monitorowania zgodności z ustawą oraz procesu obsługi faktur zakupowych w celu efektywnego zarządzania praktykami płatniczymi w organizacji.

   

  Jakie są główne funkcjonalności PowerDive?

  1. Bieżące monitorowanie zgodności  z wymogami ustawowymi

  • monitorowanie poziomu przeterminowanych świadczeń
  • analiza transakcji pod kątem stosowanych terminów płatności
  • analiza dostawców pod kątem stosowanych terminów płatności

  2. Usprawnienie procesu obsługi faktur

  • przegląd statusu procesowanych faktur wg departamentu
   i osób odpowiedzialnych za obsługę
  • wiekowanie poszczególnych typów faktur według terminu wymagalności z uwzględnieniem aktualnego etapu procesowania
  • identyfikacja i analiza faktur zagrożonych opóźnieniem płatności
  • kategoryzacja dostawców pod względem liczby faktur, typu dokumentu oraz częstotliwości rozliczeń

  3. Analiza świadczeń pieniężnych otrzymanych i spełnionych w podziale na terminy

  Dlaczego to takie ważne?

  Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zmienione przepisy dotyczące transakcji handlowych i eliminowania zatorów płatniczych, zakładające:

  • podwyższenie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych
  • możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli umów z terminem płatności powyżej 120 dni
  • zakaz ustalania terminów płatności powyżej 60 dni dla dużych przedsiębiorstw
   w przypadku transakcji z małymi, średnimi lub mikro- przedsiębiorstwami
  • obowiązek corocznego przekazywania sprawozdań o praktykach płatniczych przez największych przedsiębiorców (oraz podatkowe grupy kapitałowe) – pod rygorem grzywny nakładanej na członków zarządu;
  • obowiązek składania sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych, podpisywanego przez kierowników jednostki;
  • możliwość złożenia przez każdą osobę zawiadomienia do Prezesa UOKiK dotyczącego podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych;
  • możliwość podniesienia roszczeń z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przeciwko dłużnikowi, który narusza postanowienia ustawy o zatorach.

  Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów o zatorach płatniczych?

  • Kara pieniężna w wysokości sumy jednostkowych kar
   Nakładana przez Prezesa UOKiK, gdy w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 5 mln zł.
  • Kara administracyjna do 5% przychodu, nawet do 50 mln EUR
   Nakładana przez Prezesa UOKiK w przypadku braku współpracy kontrolowanego podmiotu.

  KPMG – Twój partner w transformacji cyfrowej

  KPMG w Polsce jest oficjalnym partnerem Microsoft w zakresie technologii Power Platform.
  W dedykowanych zespołach działają specjaliści branżowi i technologiczni, m.in. w zakresie Power Platform i Dynamics. KPMG Polska jest częścią Global KPMG Microsoft Alliance i współpracuje z KPMG Microsoft Business Solution, które w rejonie EMA posiada 600 ekspertów pracujących we wszystkich technologiach MSFT.

  W roku 2019/2020 KPMG znalazło się w gronie top 1% partnerów Microsoftu w zakresie wdrażania Dynamics, zyskując prestiżowy tytuł Inner Circle for Microsoft Business Applications.

  PowerDive – zarządzanie praktykami płatniczymi - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Gwiazdę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   PowerDive for Working Capital - zarządzanie kapitałem obrotowym w czasie rzeczywistym

   W czasie zakłóconych łańcuchów dostaw i zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej przez...

   Dowiedz się więcej

   Usługa PowerDive - narzędzia business intelligence

   Ogromna ilość danych rozproszonych w różnych systemach sprawia, że podejmowanie kluczowych dla...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas