Poprawa płynności finansowej w podatkach

W czasie pandemii firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów czy zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Płynność finansowa wielu firm jest zagrożona. Właśnie w tej kryzysowej sytuacji warto skorzystać z rozwiązań jakie dają przepisy ustaw o VAT i CIT.
Poprawa płynności finansowej w podatkach

Sposoby polepszenia płynności finansowej na gruncie podatku VAT

 1. Przyspieszenie zwrotów na rachunek bankowy. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym przewyższa kwotę podatku należnego, można dokonać przeniesienia powstałej nadwyżki na kolejny okres albo dokonać zwrotu na rachunek bankowy. Istnieją mechanizmy zapewniające przyspieszenie tej procedury, takie jak złożenie zabezpieczenia majątkowego, czy też uregulowanie faktur zakupowych.
 2. Zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.
 3. Zarządzanie momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT. W wielu przypadkach ustalenia stron mają wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. Odpowiednie uregulowania pomiędzy stronami mogą opóźnić powstanie obowiązku podatkowego i dzięki temu opóźnią konieczności zapłaty VAT na kolejne miesiące.
 4. Import towarów. Finansowanie VAT od importu może trwać nawet kilka miesięcy. Skorzystanie z procedury, wskazanej w art. 33a ustawy o VAT eliminuje konieczność finansowania VAT należnego od importu.

Sposoby polepszenia płynności finansowej na gruncie podatku CIT

 1. Rozpoznanie niektórych wydatków jako koszty podatkowe, po uzyskaniu pozytywnych interpretacji podatkowych:
  • management fees i koszty innych tzw. usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych,
  • darowizny i wydatki poniesione w związku z realizacją polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
  • wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu,
  • korekty zyskowności (TP adjustment),
  • kary umowne i odszkodowania,
  • podatek u źródła zapłacony z własnych środków do urzędu skarbowego po dokonaniu tzw. ubruttowienia,
  • nieściągalne wierzytelności.
 2. Skorzystanie z ulg i odliczeń ustawowych:
  • ulga B+R: koszty poniesione na realizacje prac B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych (m.in. wynagrodzeń, materiałów, usług obcych) od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku (CIT/PIT) do zapłaty
  • ulga IP BOX: dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką CIT w wysokości 5%

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Przygotujemy analizę dotyczącą dotychczasowej kalkulacji podatków oraz sposobów poprawy płynności finansowej
Nasi eksperci kompleksowo przeanalizują Twoją działalność gospodarczą pod kątem możliwości skorzystania z dostępnych środków poprawiających płynność finansową na gruncie podatku VAT i CIT. Zbadamy również, czy możliwe jest wdrożenie specyficznych mechanizmów, przewidzianych dla poszczególnych typów transakcji, np. importu towarów.

Pomożemy we wszystkich formalnościach

Dopilnujemy wszelkich formalności związanych z:

 • VAT: odpowiednie sformułowanie umów z kontrahentami, wdrożenie rozliczenia VAT od importu w procedurze 33a, przygotowanie wniosków o uwolnienie środków z rachunku VAT czy przyspieszenie zwrotów;
 • CIT: przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji, korekty deklaracji podatkowej, wniosku o zwrot nadpłaty podatku oraz tzw. defence file.

 

Będziemy Cię reprezentować w kontaktach z urzędem skarbowym
Oferujemy asystę naszych najlepszych doradców podatkowych w trakcie ewentualnych kontroli lub postępowań podatkowych w przypadku wątpliwości organów podatkowych związanych ze stosowaniem przez Twoją firmę któregokolwiek z proponowanych przez nas rozwiązań. Przedstawimy organom podatkowym wszelkie potrzebne dokumenty i argumentację potwierdzającą prawo Twojej firmy do korzystania ze sposobów poprawy płynności finansowej oraz zgodność Twojego postępowania procedur z obowiązującymi przepisami. Ponadto Jeśli zdecydujesz się na zabezpieczenie w postaci interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, nasi doradcy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie przygotują dla Ciebie wniosek o wydanie takiej interpretacji.

Nasze wsparcie dotyczy zarówno nieprzedawnionych okresów podatkowych (5 lat wstecz), bieżącego roku podatkowego, jak i przyszłych okresów.

Co zyskasz?

icon

Poprawę cash flow – środki pieniężne, których nie przewidywałeś w budżecie.

icon

Dodatkową weryfikację – sprawdzasz prawidłowość wybranych rozliczeń w obszarze podatków CIT i VAT

icon

Bezpieczeństwo – korekty w oparciu o zgromadzoną/uzupełnioną dokumentację oraz indywidualne interpretacje podatkowe

KPMG – wsparcie w czasie pandemii

KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

Poprawa płynności finansowej w podatkach - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Dom.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną