KPMG
4 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie


Poprawa płynności finansowej w podatkach

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W czasie pandemii firmy muszą zmagać się ze spadkiem przychodów czy zatorami płatniczymi wynikającymi z opóźnień w płatnościach od kontrahentów. Płynność finansowa wielu firm jest zagrożona. Właśnie w tej kryzysowej sytuacji warto skorzystać z rozwiązań jakie dają przepisy ustaw o VAT i CIT.

  Sposoby polepszenia płynności finansowej na gruncie podatku VAT

  1. Przyspieszenie zwrotów na rachunek bankowy. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym przewyższa kwotę podatku należnego, można dokonać przeniesienia powstałej nadwyżki na kolejny okres albo dokonać zwrotu na rachunek bankowy. Istnieją mechanizmy zapewniające przyspieszenie tej procedury, takie jak złożenie zabezpieczenia majątkowego, czy też uregulowanie faktur zakupowych.
  2. Zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.
  3. Zarządzanie momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT. W wielu przypadkach ustalenia stron mają wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. Odpowiednie uregulowania pomiędzy stronami mogą opóźnić powstanie obowiązku podatkowego i dzięki temu opóźnią konieczności zapłaty VAT na kolejne miesiące.
  4. Import towarów. Finansowanie VAT od importu może trwać nawet kilka miesięcy. Skorzystanie z procedury, wskazanej w art. 33a ustawy o VAT eliminuje konieczność finansowania VAT należnego od importu.

  Sposoby polepszenia płynności finansowej na gruncie podatku CIT

  1. Rozpoznanie niektórych wydatków jako koszty podatkowe, po uzyskaniu pozytywnych interpretacji podatkowych:
   • management fees i koszty innych tzw. usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych,
   • darowizny i wydatki poniesione w związku z realizacją polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
   • wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu,
   • korekty zyskowności (TP adjustment),
   • kary umowne i odszkodowania,
   • podatek u źródła zapłacony z własnych środków do urzędu skarbowego po dokonaniu tzw. ubruttowienia,
   • nieściągalne wierzytelności.
  2. Skorzystanie z ulg i odliczeń ustawowych:
   • ulga B+R: koszty poniesione na realizacje prac B+R umożliwiają uzyskanie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych (m.in. wynagrodzeń, materiałów, usług obcych) od podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia podatku (CIT/PIT) do zapłaty
   • ulga IP BOX: dochody uzyskane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu preferencyjną stawką CIT w wysokości 5%

  Jak możemy pomóc Twojej firmie?

  Przygotujemy analizę dotyczącą dotychczasowej kalkulacji podatków oraz sposobów poprawy płynności finansowej
  Nasi eksperci kompleksowo przeanalizują Twoją działalność gospodarczą pod kątem możliwości skorzystania z dostępnych środków poprawiających płynność finansową na gruncie podatku VAT i CIT. Zbadamy również, czy możliwe jest wdrożenie specyficznych mechanizmów, przewidzianych dla poszczególnych typów transakcji, np. importu towarów.

  Pomożemy we wszystkich formalnościach

  Dopilnujemy wszelkich formalności związanych z:

  • VAT: odpowiednie sformułowanie umów z kontrahentami, wdrożenie rozliczenia VAT od importu w procedurze 33a, przygotowanie wniosków o uwolnienie środków z rachunku VAT czy przyspieszenie zwrotów;
  • CIT: przygotowanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji, korekty deklaracji podatkowej, wniosku o zwrot nadpłaty podatku oraz tzw. defence file.

   

  Będziemy Cię reprezentować w kontaktach z urzędem skarbowym
  Oferujemy asystę naszych najlepszych doradców podatkowych w trakcie ewentualnych kontroli lub postępowań podatkowych w przypadku wątpliwości organów podatkowych związanych ze stosowaniem przez Twoją firmę któregokolwiek z proponowanych przez nas rozwiązań. Przedstawimy organom podatkowym wszelkie potrzebne dokumenty i argumentację potwierdzającą prawo Twojej firmy do korzystania ze sposobów poprawy płynności finansowej oraz zgodność Twojego postępowania procedur z obowiązującymi przepisami. Ponadto Jeśli zdecydujesz się na zabezpieczenie w postaci interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, nasi doradcy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie przygotują dla Ciebie wniosek o wydanie takiej interpretacji.

  Nasze wsparcie dotyczy zarówno nieprzedawnionych okresów podatkowych (5 lat wstecz), bieżącego roku podatkowego, jak i przyszłych okresów.

  Co zyskasz?

  icon

  Poprawę cash flow – środki pieniężne, których nie przewidywałeś w budżecie.

  icon

  Dodatkową weryfikację – sprawdzasz prawidłowość wybranych rozliczeń w obszarze podatków CIT i VAT

  icon

  Bezpieczeństwo – korekty w oparciu o zgromadzoną/uzupełnioną dokumentację oraz indywidualne interpretacje podatkowe

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Poprawa płynności finansowej w podatkach - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Drzewo.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas