KPMG
3 min. czytania

Księgowość w przedsiębiorstwie Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W dniu 15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia tzw. Nowego Polskiego Ładu. Program przewiduje szereg zmian w systemie podatkowym, które będą miały skutki zarówno dla pracodawców, jak i osób indywidualnych.

  Kogo  będą dotyczyć zmiany?

  Program przewiduje wprowadzenie szeregu zmian w ramach systemu podatkowego, które będą miały skutki dla niemalże wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym pracowników oraz osób samozatrudnionych, wspólników spółek osobowych, a także osób wykonujących obowiązki na podstawie powołania czy umów cywilnoprawnych.

  Założenia Polskiego Ładu

  Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają zostać wprowadzone z początkiem stycznia 2022 roku.

  Najważniejsze zmiany to:

  icon

  podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł;
  Zmiany mogą spowodować obniżenie wynagrodzeń netto pracowników, nawet przy założeniu, że podatnicy będą korzystać z kwoty wolnej w pełnej wysokości – 30 tys. zł. Kwota wolna ma zastosowanie wyłączenie u podatników stosujących skalę podatkową 17% / 32%.

  icon

  podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł;
  Zmiana znajdzie zastosowanie wyłącznie w stosunku do dochodów podlegających opodatkowaniu PIT z zastosowaniem skali podatkowej, czyli głównie dochodów ze stosunku pracy oraz działalności gospodarczej. Zapowiedziano także wprowadzenie ulgi podatkowej dla osób osiągających dochody ze stosunku pracy w przedziale 70-130 tys. zł – której szczegóły nie zostały na razie zaprezentowane.

  icon

  likwidacja ryczałtowej składki zdrowotnej u przedsiębiorców;
  Osoby prowadzące działalność gospodarczą po zmianie będą odprowadzać składkę zdrowotną naliczaną proporcjonalnie do osiąganego dochodu według stawki 9 proc., bez możliwości odliczenia jej od podatku.

  icon

  likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
  Zmianą skutkującą zwiększeniem łącznych obciążeń podatkowych i składkowych będzie likwidacja odliczenia od podatku dochodowego składki zdrowotnej. Składka ta wynosi obecnie w przypadku dochodów z umowy o pracę 9 proc. podstawy jej wymiaru, a 7,75 proc. tej składki podlega odliczeniu od podatku. Po zmianie, składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku.

  OBECNIE
  POLSKI ŁAD
  Próg podatkowy, po przekroczeniu którego podatek jest obliczany według stawki 32%, wynosi 85 528 zł.
  Próg podatkowy, po przekroczeniu którego podatek jest obliczany według stawki 32%, ma wynieść 120 tys. zł.
  Kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł. Kwota wolna od podatku jest ustalana w sposób degresywny w zależności od wysokości dochodu. Po przekroczeniu progu dochodowego w wysokości 127 tys. zł podatnik nie korzysta z kwoty wolnej.
  Kwota wolna od podatku ma wynieść 30 tys. zł. Nie ma obecnie pewności do utrzymania mechanizmu degresywności kwoty wolnej.
  Składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki podlega odliczeniu od podatku.
  Składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki nie będzie podlegać odliczeniu od podatku.
  Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku włącznie z wypłatami z zysku i jest to 5 656,51 zł.
  Podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie się ustalać w zależności od wysokości dochodu. Wysokość składki nalicza się według stawki 9%.

  Jak KPMG może pomóc?

  Zespół naszych specjalistów na bieżąco monitoruje propozycje rozwiązań prawnych dotyczących Polskiego Ładu i opracowuje rozwiązania wspierające podatników w zakresie przygotowania się do planowanych zmian.

  1. Weryfikujemy i opiniujemy wdrażane regulacje prawne, w tym projekty ustaw realizujących założenia przewidziane w ramach Polskiego Ładu.
  2. Przeprowadzamy przeglądy istniejących struktur wynagrodzeń pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów, osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych.
  3. Wspieramy w zakresie rozliczeń wspólników spółek osobowych transparentnych podatkowo, a także spółek osobowych będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
  4. Przygotowujemy symulacje porównawcze w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia netto dla poszczególnych form zatrudnienia w oparciu o założenia Polskiego Ładu z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych narzędzi.
  5. Opracowujemy rekomendacje w zakresie zmian struktur wynagradzania mających na celu dostosowanie obecnych rozwiązań i przygotowanie się na zmiany przepisów.
  6. Wspieramy w zakresie wdrażania zmian w strukturze wynagradzania i zatrudnienia, np. przygotowywanie dokumentów, w tym regulaminów, umów i aneksów.
  7. Pomagamy w oszacowaniu potencjalnego ryzyka związanego z wdrażaniem zmian w strukturze wynagradzania.
  8. Oferujemy bieżące usługi prawne i podatkowe we wszystkich sprawach związanych z wdrożoną strukturą wynagradzania.

  Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Kubek.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Strategia podatkowa – doradztwo w zakresie nowych obowiązków informacyjnych

   W 2021 roku część przedsiębiorców stanie po raz pierwszy przed obowiązkiem sporządzenia...

   Dowiedz się więcej

   Formy finansowania działalności gospodarczej

   Wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały zwiększenie dostępności instrumentów, których celem jest finansowe wsparcie...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas