Zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji

Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy z sektora nowoczesnych usług i tradycyjnego przemysłu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji. Zobacz, jak możemy pomóc zidentyfikować Ci koszty kwalifikowalne do skorzystania z ulgi.
Zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji

Jakie inwestycje podlegają zwolnieniu?

icon

Założenie nowego przedsiębiorstwa

icon

Zwiększenie efektywności istniejących zakładów

icon

Wprowadzenie nowych produktów i usług

icon

Zmiana procesów produkcyjnych i usługowych

Jak możemy Ci pomóc?

Dostosowany do obszaru działalności firmy zespół doradców podatkowych KPMG pomoże Ci w zidentyfikowaniu kosztów inwestycji kwalifikowalnych i kryteriów jakościowych niezbędnych do skorzystania z mechanizmu. Eksperci wesprą Cię na wszystkich etapach składania wniosku, w tym również w obliczeniu należnego poziomu i okresu zwolnienia podatkowego.

Sieć firm partnerskich KPMG dysponuje bogatym zasobem doświadczonych ekspertów podatkowych. Specjalistyczna wiedza wynika zarówno z analizy przepisów, jak też ich praktycznego stosowania w bezpośrednich kontaktach z organami podatkowymi.

Warunki korzystania ze zwolnienia podatkowego

 • Działalność w sektorze usług w tym nowoczesnych usług dla biznesu lub przemysłu tradycyjnego
  Od centrów usług wspólnych, usług dla biznesu i firm ICT do tradycyjnych zakładów przetwórczych lub produkcyjnych.
 • Kwalifikowalne koszty inwestycji
  Z inwestycją muszą wiązać się koszty w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy bądź nabycia gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych lub ich modernizacji i rozbudowy. Wysokość kosztów jest uzależniona od lokalnego poziomu bezrobocia i może wynieść od 10 do 100 mln zł, z możliwością obniżenia progu nawet o 98% w zależności od rozmiaru przedsiębiorstwa.
 • Kryteria jakościowe inwestycji
  Aby uzyskać pomoc w ramach mechanizmu projekt musi spełnić przynajmniej kilka z kryteriów związanych ze zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym. Różnią się one w zależności od sektora.

Ile możesz zyskać?

Maksymalna wysokość ulgi od podatku dochodowego (CIT / PIT) wynosi 10-50% poniesionych kosztów. Dodatkowe 10 lub 20 punktów procentowych zwolnienia mogą otrzymać odpowiednio średnie oraz małe/mikro przedsiębiorstwa.

W sumie do zdobycia jest nawet 70% zwolnienie podatkowe odpowiadającego wartości kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna intensywność pomocy

Mapka

Zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Filiżanka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną