KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Pakiet Impulsów Nadzorczych w świetle MSSF 9 – usługi KPMG

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Problemy z płynnością przedsiębiorstw to poważne wyzwanie dla instytucji finansujących, którego efekty mogą mieć negatywne skutki dla całego systemu finansowego. UKNF przygotował pakiet działań mających wzmocnić odporność sektora bankowego.

  Dlaczego wprowadzono PIN?

  Z powodu pandemii COVID-19 i jej negatywnego wpływu na gospodarkę UKNF przygotował Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN). Rozwiązania koncentrują się na utrzymaniu równowagi pomiędzy zapewnieniem stabilności instytucji finansowych a utrzymaniem i wsparciem aktywności gospodarczej (w szczególności zachowaniem dostępności kredytów dla przedsiębiorstw). Pakiet wpływa na rzeczywisty profil ryzyka portfeli kredytowych wobec przedsiębiorstw.

  Co wprowadza PIN?

  icon

  Zmienione zasady tworzenia rezerw na ryzyko działalności bankowej i na ekspozycje kredytowe wobec mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

  icon

  Możliwość odroczenia wdrożenia Rekomendacji R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraciły wartość.

  icon

  Obniżenie bufora ryzyka systemowego i większa elastyczność KNF w reakcjach na spadek płynności banków poniżej norm nadzorczych.

  icon

  Ograniczenie inspekcji, BION i innych działań nadzorczych.

  Jak KPMG może Ci pomóc?

  • Wesprzemy bank w dostosowaniu procesu analizy klientów starających się o udogodnienia pod kątem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
   Konieczne jest, by – w sposób zgodny z oczekiwaniami Nadzorcy – uwzględnić zakres i skalę skutków pandemii w procesie identyfikacji, czy nastąpiło istotne pogorszenia jakości kredytowej skutkujące klasyfikacją ekspozycji do fazy II, czy też ekspozycja, pomimo przyznanego udogodnienia, może zostać w fazie I, poprzez identyfikację m.in.:

   • ekspozycji nie pogorszonych wnioskujących o udogodnienia
   • ekspozycji dla których pogorszenie ma charakter tymczasowy,
   • ekspozycji dla których pogorszenie ma charakter trwały.
  • Stworzymy scenariusze makroekonomiczne i makroekonomiczne funkcje przejścia
   Przeanalizujemy wpływ pandemii na sposób formułowania oczekiwań makroekonomicznych i wymaganych zmian do mechanizmu ich odzwierciedlenia w decyzjach banku w zakresie klasyfikacji kredytobiorców do fazy oraz poziomu tworzonych przez bank odpisów w świetle pakietu PIN oraz MSSF 9.
  • Wesprzemy w ocenie istotności wprowadzenia zmian w umowach z klientami
   Nasi eksperci przeanalizują umowy pod kątem wystąpienia przesłanek wyłączenia z bilansu banku (tzw. „derecognition”) zgodnie z MSSF 9.
  • Przeanalizujemy zmiany w prawie bankowym
   W ten sposób oceniamy wpływ na proces udzielania kredytów oraz udzielania udogodnień.
  • Przeprowadzimy szacunki zmian w wielkości odpisów
   Opracowujemy wyliczenia dla różnych przewidywanych scenariuszy rozwoju obecnej sytuacji oraz skutków dostępnych rozwiązań w ramach PIN.

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  Doradcy KPMG doradzali największym bankom w Polsce przy wdrażaniu standardów MSSF 9. Pracują u nas wykwalifikowani specjaliści (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i księgowi). Nasi doradcy są ekspertami w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

  Pakiet Impulsów Nadzorczych w świetle MSSF 9 – usługi KPMG - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Klucz.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   MSSF 16 Leasing - bądź gotowy na nowe standardy

   Nowy standard MSSF 16 wymaga ujmowania przez korzystającego dodatkowych zobowiązań i aktywów...

   Dowiedz się więcej

   Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń

   Rozporządzenie z 16 kwietnia 2021 roku zmieniło zasady przyznawania wsparcia dla firm...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas