Odzyskanie odsetek zapłaconych z tytułu raportowania przedmiotowych transakcji po terminie

W marcu 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie rozliczania Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT). Pozwala on nie tylko uprościć rozliczenia VAT transakcji międzynarodowych, ale również otwiera drogę do odzyskania odsetek zapłaconych w przeszłości z tytułu raportowania przedmiotowych transakcji po terminie. Zobacz, jak możemy cię w tym wesprzeć.
Odzyskanie odsetek zapłaconych z tytułu raportowania przedmiotowych transakcji po terminie

Wyrok TSUE w sprawie rozliczania WNT

18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego zadanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, dotyczącego wątpliwości co do tego, czy organy podatkowe mogą żądać odsetek za zwłokę, gdy podatnik z winy dostawcy wykazuje VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po upływie 3 miesięcy od dokonania transakcji.

TSUE stwierdził, że przepisy unijnej Dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania VAT należnego w deklaracji złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Wyrok jest korzystny dla podatników i potwierdza, że polskie regulacje wprowadzające ograniczenie neutralności rozliczenia WNT na gruncie VAT, są niezgodne z Dyrektywą VAT.

Korzyści dla polskiego podatnika

Wyrok w praktyce oznacza, że:

 • Podatnicy nie powinni być obowiązani do ponoszenia kosztu odsetek w przypadku braku wykazania WNT w terminie 3 miesięcy. Powinien on zatem pozwolić na uproszczenie rozliczeń VAT.
 • Jego tezy należy odnieść także do innych transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – w szczególności importu usług, ale również transakcji krajowych objętych reverse charge.
 • Podatnicy, którzy korygowali transakcje i płacili z tego tytułu odsetki od zaległości są uprawnieni do wystąpienia z wnioskami o stwierdzenie i zwrot powstałej nadpłaty. Dodatkowo, od takiej nadpłaty będą również przysługiwać podatnikowi odsetki.

Jak możemy pomóc?

KPMG wspiera w całym procesie odzyskiwania odsetek, czyli w:

icon

Przygotowaniu się do procesu odzyskania zapłaconych odsetek

icon

Sporządzeniu korekt deklaracji/JPK i kalkulacji kwot do odzyskania wraz z oprocentowaniem

icon

Przygotowaniu wniosków o stwierdzenie nadpłaty

icon

Reprezentowaniu Państwa przed organami podatkowymi podczas całego postępowania

Odzyskanie odsetek zapłaconych z tytułu raportowania przedmiotowych transakcji po terminie - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Serce.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną