KPMG
2 min. czytania

Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Odzyskanie odsetek zapłaconych z tytułu raportowania przedmiotowych transakcji po terminie

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W marcu 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie rozliczania Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT). Pozwala on nie tylko uprościć rozliczenia VAT transakcji międzynarodowych, ale również otwiera drogę do odzyskania odsetek zapłaconych w przeszłości z tytułu raportowania przedmiotowych transakcji po terminie. Zobacz, jak możemy cię w tym wesprzeć.

  Wyrok TSUE w sprawie rozliczania WNT

  18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie pytania prejudycjalnego zadanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, dotyczącego wątpliwości co do tego, czy organy podatkowe mogą żądać odsetek za zwłokę, gdy podatnik z winy dostawcy wykazuje VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po upływie 3 miesięcy od dokonania transakcji.

  TSUE stwierdził, że przepisy unijnej Dyrektywy VAT stoją na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania VAT należnego w deklaracji złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

  Wyrok jest korzystny dla podatników i potwierdza, że polskie regulacje wprowadzające ograniczenie neutralności rozliczenia WNT na gruncie VAT, są niezgodne z Dyrektywą VAT.

  Korzyści dla polskiego podatnika

  Wyrok w praktyce oznacza, że:

  • Podatnicy nie powinni być obowiązani do ponoszenia kosztu odsetek w przypadku braku wykazania WNT w terminie 3 miesięcy. Powinien on zatem pozwolić na uproszczenie rozliczeń VAT.
  • Jego tezy należy odnieść także do innych transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – w szczególności importu usług, ale również transakcji krajowych objętych reverse charge.
  • Podatnicy, którzy korygowali transakcje i płacili z tego tytułu odsetki od zaległości są uprawnieni do wystąpienia z wnioskami o stwierdzenie i zwrot powstałej nadpłaty. Dodatkowo, od takiej nadpłaty będą również przysługiwać podatnikowi odsetki.

  Jak możemy pomóc?

  KPMG wspiera w całym procesie odzyskiwania odsetek, czyli w:

  icon

  Przygotowaniu się do procesu odzyskania zapłaconych odsetek

  icon

  Sporządzeniu korekt deklaracji/JPK i kalkulacji kwot do odzyskania wraz z oprocentowaniem

  icon

  Przygotowaniu wniosków o stwierdzenie nadpłaty

  icon

  Reprezentowaniu Państwa przed organami podatkowymi podczas całego postępowania

  Odzyskanie odsetek zapłaconych z tytułu raportowania przedmiotowych transakcji po terminie - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Samochód.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Formy finansowania działalności gospodarczej

   Wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały zwiększenie dostępności instrumentów, których celem jest finansowe wsparcie...

   Dowiedz się więcej

   TPR Assistant – raportowanie cen transferowych

   Podatnicy zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub pochodzącymi z „rajów podatkowych” mają...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas