KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Koronawirus: wsparcie dla firm Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych


Nadużycia gospodarcze w okresie pandemii – Due Diligence

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W trudnym dla gospodarki okresie pandemii niektóre podmioty mogą wykorzystywać okazje do czerpania korzyści z nadużyć. W weryfikacji kontrahentów, oddziałów firmy i pracowników pomoże Ci doświadczenie ekspertów oraz zaawansowane narzędzia analityczne.

  Nadużycia, które mogą powodować straty

  icon

  Nadużycia „pandemiczne” (kryzysowe)
  Mają na celu ukrycie złej sytuacji finansowej podmiotu lub uzyskanie nienależnych korzyści. Wiążą się one z manipulacją wynikiem finansowym „na plus”, aby ukryć przed centralą grupy i inwestorami spadek dochodów, lub też „na minus” – w celu uzyskania pomocy finansowej oraz przeprowadzenia zwolnień grupowych.

  icon

  Nadużycia oportunistyczne
  Są ukierunkowane na zysk pojedynczej osoby lub grupy osób i wynikają z rozluźnienia kontroli wewnętrznych oraz utrudnionych warunków funkcjonowania podmiotu. Mogą to być różnego rodzaju działania, jak np. dostarczanie fikcyjnych faktur, nieodpowiedni sposób delegowania uprawnień i nadmierne minimalizowanie formalności związanych z autoryzacją.

  Na co może być narażona Twoja firma?

  Doświadczenia ostatnich miesięcy z całej Europy pokazują, że firmy są obecnie bardziej narażone na różnego rodzaju oszustwa i manipulacje. Firmy muszą być szczególnie wyczulone na:

  • Niewiarygodnych kontrahentów oferujących podrobione towary czy sprzedających nieistniejące produkty.
  • Korupcje w procesie składania oraz realizacji zamówień.
  • Nadużycia finansowe, związane z manipulacją wynikami finansowymi w celu wyłudzeń wsparcia finansowego, niespłacania zobowiązań, wpływaniem na ceny papierów wartościowych oraz wykorzystywaniem informacji niejawnych.
  • Podrobione znaki towarowe i certyfikaty wykorzystywane bez zgody ich właścicieli.
  • Podszywanie się oszustów pod kadrę menedżerską i zlecanie pracownikom dokonywania pilnych płatności w ich imieniu.
  • Pranie pieniędzy w czasie, gdy instytucje finansowe i organy ścigania koncentrują się na innych zadaniach.

  Jak KPMG może pomóc Twojej firmie uniknąć strat związanych z nadużyciami?

  Przeprowadzimy audyt śledczy

  Eksperci KPMG oferują usługi dochodzeniowe w sprawach związanych ze sprawozdawczością finansową i transakcjami, nadużyciem uprawnień bądź niedopełnieniem obowiązków, naruszeniem prawa międzynarodowego i krajowego, a także działaniami niezgodnymi z etyką i zasadami ładu korporacyjnego. Zyskasz dzięki temu:

  • minimalizację negatywnego oddziaływania zidentyfikowanych nieprawidłowości na działalność operacyjną,
  • maksymalizację szans na odzyskanie utraconych wartości majątkowych,
  • wsparcie na wszystkich etapach postępowania wyjaśniającego,
  • pomoc w opracowywaniu procedur i mechanizmów wewnętrznych służących zmitygowaniu ryzyka występowania nieprawidłowości i nadużyć w przyszłości.

  Zastosujemy informatykę śledczą

  Dzięki wykorzystaniu narzędzi do analizy danych oraz dedykowanego oprogramowania electronic discovery, wykryjemy niebezpieczne powiązania i próby manipulacji, a także obszary najbardziej narażone na ryzyko nadużyć. Informatyka śledcza pomoże Ci:

  • odzyskać i przeanalizować usunięte dane elektroniczne,
  • zidentyfikować i zabezpieczyć dowody elektroniczne,
  • przenalizować duże wolumeny danych, by zidentyfikować nieprawidłowości.

  Pomożemy przeprowadzić Third Party Due Diligence

  Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego oprogramowania i metodologii, będziesz mógł w szybki sposób poznać swoich partnerów biznesowych, ich wiarygodność, powiązania osobowe i kapitałowe oraz dane na temat sytuacji finansowej. Third Party Due Diligence pozwala na:

  • analizę stabilności finansowej podmiotu,
  • analizę profilu biznesowego,
  • ocenę wiarygodności podmiotu,
  • weryfikację podmiotu w ogólnodostępnych źródłach,
  • weryfikację zebranych informacji,
  • przygotowanie kompletnego profilu podmiotu.

  Oferujemy dodatkowe wsparcie w najważniejszych obszarach

  Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymaga natychmiastowego reagowania. Interdyscyplinarny zespół specjalistów KPMG oferuje szeroki zakres usług dodatkowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Twojej firmy:

  • Usługi AML
  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć
  • Biały wywiad

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Nadużycia gospodarcze w okresie pandemii – Due Diligence - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

  Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

  • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
  • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

  W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
  Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
  Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

  Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

  Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

  Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

  Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

  Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

  ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

  Pokaż notę prawną

  Powiązane rozwiązania

  Optymalizacja cyberbezpieczeństwa

  Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa są jak wirusy i bakterie – ciągle się przeobrażają...

  Dowiedz się więcej

  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

  Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę....

  Dowiedz się więcej
  icon Kontakt
  icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas