KPMG
5 min. czytania

Inwestycje i rozwój biznesu IT dla biznesu i cyberbezpieczeństwo Księgowość w przedsiębiorstwie Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Przetwarzanie danych i analityka


Oprogramowanie business intelligence – Usługa MS Dynamics 365 Business Central

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Optymalizuj zasoby przedsiębiorstwa wykorzystując najważniejszy z nich – dane. Zobacz, jak można zarządzać wszystkimi obszarami swojego biznesu przy pomocy jednego narzędzia Microsoft Dynamics 365 Business Central, dostępnym w każdej chwili i w każdym miejscu.

  Dlaczego Business Central?

  icon

  Wszystkie procesy i systemy w jednym narzędziu
  Wdrożysz jedno rozwiązanie do zarządzania finansami, sprzedażą, usługami i operacjami

  icon

  Uzyskasz kompleksowy obraz swojej firmy
  Scentralizujesz swoje dane z księgowości, sprzedaży, zakupów, zapasów i interakcji z klientami, aby uzyskać dokładny, pełny obraz swojej firmy

  icon

  Poprowadzisz pracowników do optymalnych wyników
  Wykorzystasz wbudowaną inteligencję systemu do prognozowania sprzedaży i przewidywania poziomu zapasów

  icon

  Będziesz się cieszyć łatwą i przyjazną obsługą
  Łatwo dostosujesz program do potrzeb swoich i swojego biznesu z wykorzystaniem przyjaznego interfejsu

  Czym jest Business Central?

  Microsoft Dynamics 365 Business Central to kompleksowe rozwiązanie, które pozwoli Ci podnieść efektywność zarządzania przedsiębiorstwem. System łączy w sobie narzędzia do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i relacjami z klientami (CRM). Oprogramowanie jest proste w obsłudze, intuicyjne i łatwe we wdrożeniu. Łączy wszystkie obszary organizacji oraz wspiera podejmowanie właściwych decyzji biznesowych. Możliwość zarządzania firmą niezależnie od miejsca i czasu zapewnia połączenie rozwiązań tradycyjnych i chmurowych.

  Jedno rozwiązanie zintegrowane z narzędziami i dodatkami Microsoft zastąpi wykorzystywane obecnie systemy jednym kompleksowym środowiskiem, które realnie wspiera biznes. Business Central zapewnia przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i pomoże Ci spełnić wymagania związane z rozporządzeniem RODO.

  Jeden system to także mniejsze koszty. Niewielkie miesięczne opłaty zastąpią inwestycje w infrastrukturę serwerową.

  Procedura wdrożenia systemu

  1. Diagnoza – wybór najlepszego rozwiązania, dopasowanego do indywidualnych potrzeb
  2. Analiza – szczegółowa analiza procesów wewnętrznych i stworzenie harmonogramu wdrożenia
  3. Projekt – określenie sposobu implementacji rozwiązań i stworzenie środowisk testowych
  4. Budowa – tworzenie i testowanie komponentów systemu
  5. Uruchomienie – przeniesienie procesów biznesowych do nowego systemu, końcowe testy i akceptacja
  6. Działanie – wsparcie powdrożeniowe i wykonanie audytu jakości wdrożenia systemu

  Czy to rozwiązanie jest dla Ciebie? Tak, jeśli:

  • Używasz obecnie wielu systemów i masz problem z uzyskaniem pełnej, spójnej i aktualnej informacji.
  • Obecnie wykorzystywane systemy nie nadążają za rozwojem firmy i koniecznością obsługi bardziej złożonych procesów biznesowych.
  • Brakuje szczegółowych i aktualnych raportów, które pokazują aktualną sytuację firmy i wspierają procesy decyzyjne.
  • Brakuje Ci pewności, że dane przechowywane w obecnych systemach są odpowiednio zabezpieczone.
  • Chcesz mieć pewność, że obecne systemy zapewniają zgodność przechowywania danych z rozporządzeniem RODO.
  • Nie chcesz inwestować w infrastrukturę serwerową i wolisz niewielkie miesięczne opłaty za użytkowanie oprogramowania niż wysokie koszty zakupu nowego systemu.

  W czym pomaga Business Central?

  Finanse

  • Podejmuj świadome decyzje, dzięki połączeniu danych dotyczących wszystkich transakcji.
  • Identyfikuj trendy dzięki analizie wyników finansowych w czasie rzeczywistym,
  • Przygotuj zamknięcie roku szybciej, dzięki dokładnym rozrachunkom z klientami i dostawcami.

  Produkcja

  • Optymalizuj produkcję i zmniejszaj koszty, wykorzystując dane ze wszystkich zakładów i magazynów.
  • Przewiduj zwiększone potrzeby produkcyjne za każdym razem, wykorzystując integrację danych sprzedażowych i magazynowych.
  • Odpowiadaj na potrzeby klientów, nieustannie usprawniając produkty, dzięki danym i analizom sztucznej inteligencji.

  Łańcuch dostaw

  • Obniżaj koszty, dzięki optymalizacji procesów zakupowych, zarządzanych i analizowanych w jednym miejscu.
  • Optymalizuj zapasy i zarządzaj zdolnościami produkcyjnymi, poprzez monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.
  • Zaplanuj operacje, które są wymagane do przekształcenia środków produkcji w gotowe produkty.

  Sprzedaż

  • Usprawnij swoje działania sprzedażowe i skoncentruj się na kluczowych klientach, dzięki wbudowanemu oprogramowaniu do zarządzania relacjami z klientami (CRM).
  • Zarządzaj z jednego miejsca wszystkimi procesami sprzedażowymi i informacjami, takimi jak oferty, zamówienia, wysyłki i zwroty towarów.
  • Zyskaj pełny obraz wydajności działań i identyfikuj trendy, dzięki analizom sztucznej inteligencji.

  Obsługa i serwis

  • Zdobywaj lojalność klientów, dzięki przyspieszonej i spersonalizowanej obsłudze klienta on-line i w sklepach stacjonarnych.
  • Wyciągaj wnioski i wprowadzaj usprawnienia dzięki wykorzystaniu danych i analiz sztucznej inteligencji.
  • Proaktywnie wykrywaj problemy, przed ich zgłoszeniem, dzięki wykorzystaniu Internetu rzeczy.

  Projekty

  • Twórz i zarządzaj projektami, zapewniając rentowność dzięki zaawansowanym opcjom kalkulacji i raportowania.
  • Efektywnie rozdzielaj pracę zgodnie z kompetencjami i możliwościami pracowników.
  • Podejmuj kluczowe decyzje na podstawie pełnych i aktualnych zestawów informacji.

  Bezpieczeństwo danych

  • Zapewnij swojej firmie zgodność z wymogami wynikającymi z rozporządzenia RODO i uszanuj prawo klientów do ich prywatności.
  • Bezpiecznie przechowuj i przesyłaj dane dzięki automatycznemu szyfrowaniu, które zapewniają centra danych Microsoft.

  Wybierz najlepszy moduł dla swojej firmy

  Licencje dla Microsoft Dynamics 365 Business Central są dostępne dla dwóch typów użytkowników: Essentials i Premium. Od typu użytkownika zależy zakres dostępnej funkcjonalności.

  Business Central Essentials

  Licencja użytkownika Essentials obejmuje funkcjonalności z zakresu:

  • Finansów
  • Sprzedaży
  • Zakupów
  • Magazynu
  • CRM
  • Projektów
  • Zasobów ludzkich

  Business Central Premium

  • Licencja użytkownika Premium obejmuje dodatkowo funkcjonalności z zakresu:
  • Serwisu
  • Produkcji

  Dynamics 365 Business Central dostępny jest w modelu tradycyjnym (on-premises), chmurowym (SaaS) i hybrydowym.

  Oprogramowanie business intelligence – Usługa MS Dynamics 365 Business Central - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Klucz.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Usługa PowerDive - narzędzia business intelligence

   Ogromna ilość danych rozproszonych w różnych systemach sprawia, że podejmowanie kluczowych dla...

   Dowiedz się więcej

   Audytu procesów RPA - usługa audytu procesów biznesowych

   Robotyzacja procesów biznesowych poprawia efektywność i wydajność organizacji. Pomimo oczywistych zalet takiego...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas