Mobilność pracowników w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na globalny rynek pracy, przepływ pracowników, ale też zakłóca funkcjonowanie rynków finansowych i codzienną działalność firm. Mając przy tym na uwadze niejasne i często zmieniające się przepisy podatkowe w tym zakresie, prowadzenie międzynarodowych projektów w tym szczególnym czasie generuje nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoła.
Mobilność pracowników w czasie pandemii

Wyzwania dla mobilności w trakcie pandemii

Pracodawcy, którzy zdecydowali się na oddelegowanie swoich pracowników do pracy za granicę, jak również podmioty zatrudniające cudzoziemców w Polsce będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi m.in:

 • ograniczeń w mobilności pracowników związanych z restrykcjami w podróżach/przemieszczaniu się;
 • konsekwencji podatkowych związanych z pracą poza siedzibą pracodawcy (poza granicami kraju); możliwymi następstwami związanymi ze zmianą długości/warunków oddelegowania (np. wpływ na rezydencję podatkową);
 • następstw związanych ze zmianami w długości delegowania na gruncie ubezpieczeń społecznych;
 • bieżącego dostosowywania działań do ograniczeń w przemieszczaniu się, nakładanych przez poszczególne kraje dotknięte epidemią; oraz wpływu epidemii na procedury imigracyjne, np. opóźnienia w decyzjach, zamknięte konsulaty, wizy.

Jak pomagamy?

 • Koordynujemy oddelegowania
  Stworzymy globalną mapę formalności, których dopełnienie jest wymagane w poszczególnych lokalizacjach wraz z informacją o rekomendowanych usługach KPMG.
 • Doradzamy w zakresie prawa pracy
  Delegowanie pracowników wywołuje skutki w zakresie prawa pracy. Firma wysyłająca pracownika za granicę musi upewnić się, że jego warunki zatrudnienia są zgodne z prawem pracy państwa przyjmującego.
 • Służymy radą w zakresie spraw imigracyjnych
  Przepisy imigracyjne są skomplikowane a niezastosowanie się do nich obarczone jest ryzykiem poniesienia surowych kar. Pomagamy zrozumieć zawiłe regulacje i wspieramy w dopełnieniu przewidzianych w nich niezbędnych formalności.
 • Przedstawiamy zalecenia co do ubezpieczeń społecznych
  Jedną z kluczowych kwestii, którą należy ustalić wysyłając pracownika do pracy za granicę jest ustawodawstwo właściwe w zakresie zabezpieczenia społecznego. W UE kwestia ta podlega koordynacji i wiąże się z dodatkowymi formalnościami po stronie pracodawcy.
 • Pomagamy w kwestiach podatkowych
  Oddelegowanie pracowników za granicę często wiąże się z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych zarówno w kraju wysyłającym, z którego pracownik został oddelegowany, jak i w kraju przyjmującym, do którego pracownik został oddelegowany. Sytuacja osobista każdego pracownika mobilnego powinna zostać poddana analizie, aby zminimalizować ryzyko podwójnego opodatkowania lub nieopodatkowania.
 • Przygotowujemy dokumentację
  Delegowanie pracowników to wieloetapowy proces. Każdy pracodawca, niezależnie od wielkości populacji pracowników mobilnych, powinien dołożyć najwyższych starań aby każdy etap tego procesu był właściwie udokumentowany. W razie kontroli pracodawcy, rzetelnie prowadzona dokumentacja minimalizuje ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości.

KPMG – wsparcie w czasie pandemii

KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Zespół KPMG Global Mobility Services świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzenia pracownikami mobilnymi, stale dostosowując się do zmieniającego się pod wpływem rozwoju pandemii środowiska pracy na świecie.

Mobilność pracowników w czasie pandemii - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Serce.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną