KPMG
3 min. czytania

Inwestycje i rozwój biznesu Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych


Mobilność pracowników w czasie pandemii

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Pandemia COVID-19 negatywnie wpływa na globalny rynek pracy, przepływ pracowników, ale też zakłóca funkcjonowanie rynków finansowych i codzienną działalność firm. Mając przy tym na uwadze niejasne i często zmieniające się przepisy podatkowe w tym zakresie, prowadzenie międzynarodowych projektów w tym szczególnym czasie generuje nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoła.

  Wyzwania dla mobilności w trakcie pandemii

  Pracodawcy, którzy zdecydowali się na oddelegowanie swoich pracowników do pracy za granicę, jak również podmioty zatrudniające cudzoziemców w Polsce będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami dotyczącymi m.in:

  • ograniczeń w mobilności pracowników związanych z restrykcjami w podróżach/przemieszczaniu się;
  • konsekwencji podatkowych związanych z pracą poza siedzibą pracodawcy (poza granicami kraju); możliwymi następstwami związanymi ze zmianą długości/warunków oddelegowania (np. wpływ na rezydencję podatkową);
  • następstw związanych ze zmianami w długości delegowania na gruncie ubezpieczeń społecznych;
  • bieżącego dostosowywania działań do ograniczeń w przemieszczaniu się, nakładanych przez poszczególne kraje dotknięte epidemią; oraz wpływu epidemii na procedury imigracyjne, np. opóźnienia w decyzjach, zamknięte konsulaty, wizy.

  Jak pomagamy?

  • Koordynujemy oddelegowania
   Stworzymy globalną mapę formalności, których dopełnienie jest wymagane w poszczególnych lokalizacjach wraz z informacją o rekomendowanych usługach KPMG.
  • Doradzamy w zakresie prawa pracy
   Delegowanie pracowników wywołuje skutki w zakresie prawa pracy. Firma wysyłająca pracownika za granicę musi upewnić się, że jego warunki zatrudnienia są zgodne z prawem pracy państwa przyjmującego.
  • Służymy radą w zakresie spraw imigracyjnych
   Przepisy imigracyjne są skomplikowane a niezastosowanie się do nich obarczone jest ryzykiem poniesienia surowych kar. Pomagamy zrozumieć zawiłe regulacje i wspieramy w dopełnieniu przewidzianych w nich niezbędnych formalności.
  • Przedstawiamy zalecenia co do ubezpieczeń społecznych
   Jedną z kluczowych kwestii, którą należy ustalić wysyłając pracownika do pracy za granicę jest ustawodawstwo właściwe w zakresie zabezpieczenia społecznego. W UE kwestia ta podlega koordynacji i wiąże się z dodatkowymi formalnościami po stronie pracodawcy.
  • Pomagamy w kwestiach podatkowych
   Oddelegowanie pracowników za granicę często wiąże się z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych zarówno w kraju wysyłającym, z którego pracownik został oddelegowany, jak i w kraju przyjmującym, do którego pracownik został oddelegowany. Sytuacja osobista każdego pracownika mobilnego powinna zostać poddana analizie, aby zminimalizować ryzyko podwójnego opodatkowania lub nieopodatkowania.
  • Przygotowujemy dokumentację
   Delegowanie pracowników to wieloetapowy proces. Każdy pracodawca, niezależnie od wielkości populacji pracowników mobilnych, powinien dołożyć najwyższych starań aby każdy etap tego procesu był właściwie udokumentowany. W razie kontroli pracodawcy, rzetelnie prowadzona dokumentacja minimalizuje ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości.

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Zespół KPMG Global Mobility Services świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzenia pracownikami mobilnymi, stale dostosowując się do zmieniającego się pod wpływem rozwoju pandemii środowiska pracy na świecie.

  Mobilność pracowników w czasie pandemii - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Serce.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas