KPMG
3 min. czytania

Koronawirus: wsparcie dla firm Księgowość w przedsiębiorstwie Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Źródła finansowania i dotacji


Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Jednym z podstawowych problemów gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19 jest ryzyko utraty płynności finansowej. W tym trudnym czasie przedsiębiorstwa z sektora nieruchomości komercyjnych mają szansę uzyskać istotny zastrzyk gotówki, odzyskując tzw. Minimum Income Tax. Zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc.

  Do kogo skierowana jest usługa?

  Usługa jest kierowana do spółek, które posiadają w swoim portfolio wysokocenne (tj. o wartości początkowej powyżej 50 mln PLN) nieruchomości przeznaczone na wynajem (m. in. galerie handlowe, biurowce; także parki logistyczne, hotele, prywatne akademiki), ze szczególnym uwzględnieniem spółek powiązanych kapitałowo z podmiotami zza granicy.

  W jaki sposób możemy pomóc?

  W ramach usługi:

  • Przygotujemy podłoże do uzyskania zwrotu
  • Uporządkujemy elementy, które sprawdzi organ
  • Zaznaczymy obszary wymagające dokładniejszych analiz
  • Zweryfikujemy rozliczenia w obszarze podatku dochodowego, które badać będzie organ przy sprawdzaniu zasadności zwrotu podatku
  • Skupimy się na poprawności kalkulacji kosztów finansowania dłużnego i transakcjach z podmiotami powiązanymi w zakresie istotnym dla potrzeb zwrotu.
  • Dokonamy weryfikacji kalkulacji podatku minimalnego, w tym przyjętych metodyk w tym zakresie oraz przeglądu obiektów zakwalifikowanych przez dany podmiot za podlegające opodatkowaniu.

  Zwrot nieodliczonego podatku minimalnego w 6 krokach:

  1. Weryfikacja rozliczeń podatku minimalnego, przyjętej metodyki jego kalkulacji i odliczania, mając na uwadze stan komercjalizacji nieruchomości
  2. Sformułowanie rekomendacji odnośnie możliwości ubiegania się o zwrot nieodliczonego podatku minimalnego
  3. Analiza elementów koniecznych do zwrotu nieodliczonego podatku minimalnego:
   • analiza rynkowości warunków finansowania uzyskanego od podmiotów powiązanych na potrzeby budowy nieruchomości oraz innych transakcji z podmiotami powiązanymi
   • wstępna weryfikacja wybranych rozliczeń podatkowych spółki w obszarze podatku dochodowego w szczególności mając na uwadze ustalenie wartości początkowej nieruchomości oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych
  4. Sformułowanie wniosków i rekomendacji co do dalszego postępowania
  5. Przygotowanie wymaganych dokumentów oraz wniosku, w tym sformułowanie niezbędnej argumentacji
  6. Wsparcie w postępowaniu przed organami oraz monitorowanie przebiegu postępowania

  Co zyskujesz?

  icon

  POPRAWA CASH FLOW – środki pieniężne, których nie przewidywałeś w budżecie

  icon

  DODATKOWA WERYFIKACJA – sprawdzasz prawidłowość wybranych rozliczeń w obszarze podatku dochodowego

  icon

  SPRAWDZENIE SAMEGO PODATKU MINIMALNEGO – kontrolę poprawności kalkulacji podatku minimalnego i przyjętych metodyk w tym zakresie

  icon

  RYNKOWOŚĆ – weryfikację rynkowości finansowania uzyskanego od podmiotów powiązanych

  Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

  Od 2018 roku obowiązuje w Polsce tzw. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych, obejmujących w szczególności centra handlowe i biurowce, które wynajmują powierzchnię innym podmiotom. Podatek ten jest liczony miesięcznie jako 0,035% (a więc 0,42% rocznie) wartości początkowej budynku(ów) i podlega odliczeniu od wartości podatku dochodowego obliczonego od dochodu.

  Podatnik, który prawidłowo kalkulował swoje zobowiązania podatkowe za dany rok i ustalał na poziomie rynkowym swoje koszty i przychody, zwłaszcza koszty pozyskanego finansowania, może uzyskać zwrot podatku minimalnego od nieruchomości.

  Minimalny Podatek Dochodowy a pandemia COVID-19

  Ustawa dot. Działań antykryzysowych dla obiektów o powierzchni przekraczającej 2000 m2 całkowicie wygasza zobowiązania wynikające z umów najmu. Jest to szczególnie istotne, gdyż nawet obiekty/galerie które normalnie nie płaciły MIT (bo płaciły zaliczki na CIT w wysokości wyższej niż podatek minimalny), w związku z wstrzymaniem przychodów ostatecznie będą musiały płacić MIT.

  Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadza odroczenie płatności tego podatku, my proponujemy całkowite odstąpienie od jego płacenia.

  Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Serce.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Ulga podatkowa na złe długi

   W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą priorytetową. Jeżeli kontrahenci...

   Dowiedz się więcej

   Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach

   Zaburzenia łańcuchów dostaw, nadzwyczajne zarządzenia władz i ograniczenia w przemieszczaniu się osób...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas