Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych

Jednym z podstawowych problemów gospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19 jest ryzyko utraty płynności finansowej. W tym trudnym czasie przedsiębiorstwa z sektora nieruchomości komercyjnych mają szansę uzyskać istotny zastrzyk gotówki, odzyskując tzw. Minimum Income Tax. Zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc.
Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych

Do kogo skierowana jest usługa?

Usługa jest kierowana do spółek, które posiadają w swoim portfolio wysokocenne (tj. o wartości początkowej powyżej 50 mln PLN) nieruchomości przeznaczone na wynajem (m. in. galerie handlowe, biurowce; także parki logistyczne, hotele, prywatne akademiki), ze szczególnym uwzględnieniem spółek powiązanych kapitałowo z podmiotami zza granicy.

W jaki sposób możemy pomóc?

W ramach usługi:

 • Przygotujemy podłoże do uzyskania zwrotu
 • Uporządkujemy elementy, które sprawdzi organ
 • Zaznaczymy obszary wymagające dokładniejszych analiz
 • Zweryfikujemy rozliczenia w obszarze podatku dochodowego, które badać będzie organ przy sprawdzaniu zasadności zwrotu podatku
 • Skupimy się na poprawności kalkulacji kosztów finansowania dłużnego i transakcjach z podmiotami powiązanymi w zakresie istotnym dla potrzeb zwrotu.
 • Dokonamy weryfikacji kalkulacji podatku minimalnego, w tym przyjętych metodyk w tym zakresie oraz przeglądu obiektów zakwalifikowanych przez dany podmiot za podlegające opodatkowaniu.

Zwrot nieodliczonego podatku minimalnego w 6 krokach:

 1. Weryfikacja rozliczeń podatku minimalnego, przyjętej metodyki jego kalkulacji i odliczania, mając na uwadze stan komercjalizacji nieruchomości
 2. Sformułowanie rekomendacji odnośnie możliwości ubiegania się o zwrot nieodliczonego podatku minimalnego
 3. Analiza elementów koniecznych do zwrotu nieodliczonego podatku minimalnego:
  • analiza rynkowości warunków finansowania uzyskanego od podmiotów powiązanych na potrzeby budowy nieruchomości oraz innych transakcji z podmiotami powiązanymi
  • wstępna weryfikacja wybranych rozliczeń podatkowych spółki w obszarze podatku dochodowego w szczególności mając na uwadze ustalenie wartości początkowej nieruchomości oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych
 4. Sformułowanie wniosków i rekomendacji co do dalszego postępowania
 5. Przygotowanie wymaganych dokumentów oraz wniosku, w tym sformułowanie niezbędnej argumentacji
 6. Wsparcie w postępowaniu przed organami oraz monitorowanie przebiegu postępowania

Co zyskujesz?

icon

POPRAWA CASH FLOW – środki pieniężne, których nie przewidywałeś w budżecie

icon

DODATKOWA WERYFIKACJA – sprawdzasz prawidłowość wybranych rozliczeń w obszarze podatku dochodowego

icon

SPRAWDZENIE SAMEGO PODATKU MINIMALNEGO – kontrolę poprawności kalkulacji podatku minimalnego i przyjętych metodyk w tym zakresie

icon

RYNKOWOŚĆ – weryfikację rynkowości finansowania uzyskanego od podmiotów powiązanych

Podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Od 2018 roku obowiązuje w Polsce tzw. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych, obejmujących w szczególności centra handlowe i biurowce, które wynajmują powierzchnię innym podmiotom. Podatek ten jest liczony miesięcznie jako 0,035% (a więc 0,42% rocznie) wartości początkowej budynku(ów) i podlega odliczeniu od wartości podatku dochodowego obliczonego od dochodu.

Podatnik, który prawidłowo kalkulował swoje zobowiązania podatkowe za dany rok i ustalał na poziomie rynkowym swoje koszty i przychody, zwłaszcza koszty pozyskanego finansowania, może uzyskać zwrot podatku minimalnego od nieruchomości.

Minimalny Podatek Dochodowy a pandemia COVID-19

Ustawa dot. Działań antykryzysowych dla obiektów o powierzchni przekraczającej 2000 m2 całkowicie wygasza zobowiązania wynikające z umów najmu. Jest to szczególnie istotne, gdyż nawet obiekty/galerie które normalnie nie płaciły MIT (bo płaciły zaliczki na CIT w wysokości wyższej niż podatek minimalny), w związku z wstrzymaniem przychodów ostatecznie będą musiały płacić MIT.

Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadza odroczenie płatności tego podatku, my proponujemy całkowite odstąpienie od jego płacenia.

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Serce.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną