Zarządzanie zakupami energii

W ciągu ostatnich lat ceny energii elektrycznej na polskim rynku podlegały bardzo dużym wahaniom, głównie ze względu na zmienność cen uprawnień do emisji na europejskim rynku ETS. Dodatkowo od 2021 roku rachunki za prąd są powiększone o tzw. opłatę mocową. Przedsiębiorcy, aby zachować konkurencyjność muszą optymalizować ceny i warunki zakupu energii.
Zarządzanie zakupami energii

Zmiany rynkowe wpływające na ceny energii

icon

Opłata mocowa – nawet 60% wzrost opłat za dystrybucję energii

icon

Rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla

icon

Kolejne regulacje w zakresie dekarbonizacji oraz polityki środowiskowej

icon

Wciąż wysokie ceny węgla – podstawowego paliwa w polskim systemie elektroenergetycznym

Co może wpływać na wysokie koszty energii w Twojej Firmie?

 • Brak zewnętrznej analizy taryfowej
 • Zwiększenie kosztów mocy biernej oraz indukcyjnej
 • Niewykorzystana możliwość zmiany taryfy dystrybucyjnej
 • Zawieranie kontraktów na wieloletnie okresy
 • Dodatkowe koszty związane z ukrytymi zapisami umowy

Jak KPMG może pomóc Twojej Firmie uzyskać korzystniejszą cenę oraz warunki dostaw prądu?

 1. Dokonamy przeglądu strategii zakupowej oraz zapotrzebowania na energię
  • Przeprowadzamy przegląd dotychczasowej koncepcji zawierania umów wraz z analizą ich zapisów oraz możliwości ich zmiany
  • Analizujemy profil zużycia energii oraz dopasowania taryfy
  • Weryfikujemy ceny zakupu energii elektrycznej w poszczególnych szczytach/strefach oraz analizujemy możliwe oszczędności
 2. Przygotujemy personalizowany raport dot. rynku energii elektrycznej
  • Pokażemy, jak kształtowały się ceny energii elektrycznej w ostatnich latach
  • Przedstawimy możliwe sposoby kontraktowania wolumenów energii elektrycznej
  • Pokażemy sposoby zabezpieczenia Spółki przed zmianą cen energii elektrycznej
  • Przekażemy personalizowane wskazówki dla Twojej Firmy
 3. Wesprzemy w procesie identyfikacji najkorzystniejszej oferty zakupu energii elektrycznej
  • Dobierzemy optymalny sposób kontraktowania energii dla danej sytuacji
  • Pomożemy w wyborze sprzedawcy
  • Wesprzemy w procesie zakupowym oraz negocjacjach
  • Wesprzemy w procesie kontraktowania energii elektrycznej
  • Pomożemy w zakresie renegocjacji umowy dystrybucji energii
  • Przeanalizujemy możliwość zastosowania auto produkcji energii elektrycznej
 4. Przeprowadzimy warsztaty szkoleniowe
  • Przekażemy wiedzę i umiejętności, które pozwolą na samodzielne kontraktowanie energii przez Twoją Firmę w kolejnych latach

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Dla każdego Klienta tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy, składający się ze specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w inżynierii, finansach i regulacjach ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii.

Nasza najbardziej aktualna wiedza wynika nie tylko z analizy aktów prawnych, ale także ich praktycznego stosowania. W ciągu ostatnich 27 lat na rynku polskim pomogliśmy tysiącom firm i instytucji między innymi w zakresie zmian regulacyjnych i energetyki.

Zarządzanie zakupami energii - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Filiżanka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną