KPMG
2 min. czytania

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie


Zarządzanie zakupami energii

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W ciągu ostatnich 3 lat ceny energii elektrycznej na polskim rynku podlegały bardzo dużym wahaniom, głównie ze względu na zmienność cen uprawnień do emisji na europejskim rynku ETS.  Dodatkowo od przyszłego roku rachunki za prąd zostaną powiększone o tzw. opłatę mocową. Przedsiębiorcy, aby zachować konkurencyjność muszą optymalizować ceny i warunki zakupu energii.

  Nadchodzące zmiany rynkowe wpływające na ceny energii

  icon

  Opłata mocowa – nawet 60% wzrost opłat za dystrybucję energii

  icon

  Rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla

  icon

  Kolejne regulacje w zakresie dekarbonizacji oraz polityki środowiskowej

  icon

  Wciąż wysokie ceny węgla – podstawowego paliwa w polskim systemie elektroenergetycznym

  Co może wpływać na wysokie koszty energii w Twojej Firmie?

  • Brak zewnętrznej analizy taryfowej
  • Zwiększenie kosztów mocy biernej oraz indukcyjnej
  • Niewykorzystana możliwość zmiany taryfy dystrybucyjnej
  • Zawieranie kontraktów na wieloletnie okresy
  • Dodatkowe koszty związane z ukrytymi zapisami umowy

  Jak KPMG może pomóc Twojej Firmie uzyskać korzystniejszą cenę oraz warunki dostaw prądu?

  1. Dokonamy przeglądu strategii zakupowej oraz zapotrzebowania na energię
   • Przeprowadzamy przegląd dotychczasowej koncepcji zawierania umów wraz z analizą ich zapisów oraz możliwości ich zmiany
   • Analizujemy profil zużycia energii oraz dopasowania taryfy
   • Weryfikujemy ceny zakupu energii elektrycznej w poszczególnych szczytach/strefach oraz analizujemy możliwe oszczędności
  2. Przygotujemy personalizowany raport dot. rynku energii elektrycznej
   • Pokażemy, jak kształtowały się ceny energii elektrycznej w ostatnich latach
   • Przedstawimy możliwe sposoby kontraktowania wolumenów energii elektrycznej
   • Pokażemy sposoby zabezpieczenia Spółki przed zmianą cen energii elektrycznej
   • Przekażemy personalizowane wskazówki dla Twojej Firmy
  3. Wesprzemy w procesie identyfikacji najkorzystniejszej oferty zakupu energii elektrycznej
   • Dobierzemy optymalny sposób kontraktowania energii dla danej sytuacji
   • Pomożemy w wyborze sprzedawcy
   • Wesprzemy w procesie zakupowym oraz negocjacjach
   • Wesprzemy w procesie kontraktowania energii elektrycznej
   • Pomożemy w zakresie renegocjacji umowy dystrybucji energii
   • Przeanalizujemy możliwość zastosowania auto produkcji energii elektrycznej
  4. Przeprowadzimy warsztaty szkoleniowe
   • Przekażemy wiedzę i umiejętności, które pozwolą na samodzielne kontraktowanie energii przez Twoją Firmę w kolejnych latach

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  Dla każdego Klienta tworzymy interdyscyplinarny zespół projektowy, składający się ze specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w inżynierii, finansach i regulacjach ze szczególnym uwzględnieniem sektora energii.

  Nasza najbardziej aktualna wiedza wynika nie tylko z analizy aktów prawnych, ale także ich praktycznego stosowania. W ciągu ostatnich 27 lat na rynku polskim pomogliśmy tysiącom firm i instytucji między innymi w zakresie zmian regulacyjnych i energetyki.

  Zarządzanie zakupami energii - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Gwiazdę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas