KPMG
4 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Księgowość w przedsiębiorstwie Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Kompleksowe wsparcie podatkowe, księgowe i prawne

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Twoja firma potrzebuje profesjonalnej obsługi podatkowej, księgowej i prawnej? Nasi eksperci chętnie udzielą Ci wsparcia. Jest to jedna z najefektywniejszych form całościowej obsługi przedsiębiorstwa.

  Kompleksowe wsparcie podatkowe, księgowe i prawne

  icon

  Usługi szyjemy na miarę
  Oferujemy Ci kompleksową obsługę, a nasze działania dostosowujemy do potrzeb Twojej firmy. Dzięki temu zmniejszysz koszty i skoncentrujesz się na swojej działalności podstawowej.

  icon

  Wspieramy Cię lokalnie
  Specjaliści, z którymi będziesz pracować, są stale obecni w Twoim regionie. Nasi pracownicy znają i rozumieją nie tylko Twój biznes, ale też uwarunkowania lokalne. Są też ekspertami w dziedzinie globalnych możliwości Twojej branży i sektora.

  icon

  Dopasowujemy zakres usługi do Twoich realnych potrzeb
  Każdy pakiet zawiera określoną liczbę ryczałtowych godzin pracy. To Ty wybierasz na jakie usługi przeznaczysz godziny zawarte w pakiecie. Decydujesz, czy będą to tylko usługi księgowe, usługi podatkowe czy jedynie usługi prawne. Oczywiście możesz też skorzystać ze wsparcia w dwóch albo trzech obszarach.

  icon

  Dobrze znamy Twój biznes
  Poznasz naszych ekspertów osobiście i to właśnie z nimi będziesz kontaktować się w sprawie bieżącej obsługi.

  icon

  Ryczałt ustalamy elastycznie
  Na początku ryczałt na nasze usługi określamy na podstawie zgłoszonych przez Ciebie potrzeb firmy. Następnie, po okresie próbnym, możemy go dostosować do rzeczywistych wymagań Twojego biznesu.

  Co zyskasz?

  • Kompleksową obsługę podatkową, prawną i rachunkową
  • Usprawnienie w zarządzaniu firmą
  • Zmniejszenie kosztów
  • Współpracę z zespołem wykwalifikowanych specjalistów
  • Pełną zgodność z wymogami prawnymi

  Jak możemy Ci pomóc w praktyce?

  Usługi podatkowe

  • Bieżące doradztwo podatkowe. Udzielane przez nas porady dotyczą wszelkich potrzeb związanych z opodatkowaniem biznesu w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, czy podatku od nieruchomości. Zawsze dbamy o pełną zgodność z prawem przedsięwzięć podejmowanych przez Twoją firmę. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, wskazujemy niezbędne działania, które pozwalają przywrócić bezpieczeństwo.
  • Strategiczne doradztwo podatkowe. Przygotowujemy długofalową strategię podatkową. Udzielamy także porad dotyczących bezpiecznego modelu transferu majątku i sukcesji biznesu.
  • Tax compliance. Oferujemy pełne wsparcie przy wyliczaniu podatku PIT, CIT oraz VAT. Możemy także zweryfikować dokonane już wyliczenie. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w kwestii przygotowania lub zweryfikowania rocznych deklaracji podatków dochodowych, miesięcznych i kwartalnych deklaracji VAT oraz VAT-UE, a także pozostałych deklaracji i raportów wymaganych przez prawo.
  • Ceny transferowe. Dzięki szerokiemu doświadczeniu w obsłudze podmiotów powiązanych nasi specjaliści przygotowują profesjonalne i rzetelne analizy rynkowości cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. benchmarking study). Przygotowujemy również dokumentacje podatkowe, wymagane przez ustawy o podatkach dochodowych (dokumentacje cen transferowych).

  Usługi księgowe:

  • Obsługa księgowa i wsparcie wewnętrznej księgowości. Dzięki współpracy z doświadczonymi księgowymi oferujemy Twojej firmie obsługę księgową w pełnym zakresie. Możemy także wesprzeć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Twoją księgowość wewnętrzną. Zapewniamy również stały kontakt z audytorami Spółki.
  • Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Mamy szerokie doświadczenie w weryfikacji sprawozdań finansowych zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców. Dlatego gwarantujemy kompleksowe wsparcie wewnętrznej księgowości Twojej firmy przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych. Przygotowujemy również roczne sprawozdania zarządów oraz roczną dokumentację, wymaganą przez sądy rejestrowe i urzędy skarbowe.
  • Przegląd poprawności dokonanych rozliczeń. Udzielane przez nas wsparcie obejmuje weryfikację poprawności dokonywanych rozliczeń. Pozwala to uniknąć błędów i nieprawidłowości rachunkowych.
  • Wsparcie rzeczoznawców oraz biegłych. Dzięki stałej współpracy z rzeczoznawcami i biegłymi zapewniamy dodatkowe usługi rachunkowe. Są to, na przykład: wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, określanie wartości rynkowej udziałów w spółkach handlowych, przygotowywanie operatów szacunkowych i wiele innych.

  Usługi prawne

  • Ogólne doradztwo prawne. Dysponujemy zespołami doradców posiadających specjalistyczną wiedzę i praktyczną umiejętność rozwiązywania problemów specyficznych dla danego sektora działalności.
  • Pisma procesowe i reprezentacja. Przygotowujemy pisma procesowe i oferujemy reprezentację we wszelkich postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, w które są zaangażowani pracownicy Twojej firmy.
  • Opinie i analizy. W ramach opieki nad majątkiem firmowym identyfikujemy i analizujemy wszelkie wątpliwości prawne i związane z nimi ryzyka. Następnie przedstawiamy odpowiednie wnioski i rekomendacje – w formie przejrzystych opinii.
  • Obsługa spółek. Mamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych. Gwarantujemy wsparcie w dostosowywaniu struktur kapitałowych do potrzeb biznesu.

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  Specjalizujemy się we wsparciu w opracowaniu kompleksowego planu działań oraz przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.
  Pracują u nas wykwalifikowani specjaliści (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i księgowi. inni). Każdy z nich nie tylko posiada niezbędne umiejętności, ale także znajomość danej branży.

  Do Twojej dyspozycji oddamy zaufany zespół specjalistów z Twojego regionu. Osoby, które poznasz, będą tymi, z którymi będziesz kontaktować się w ramach bieżącej obsługi.

  W oparciu o nasze doświadczenie oraz funkcjonalności dostępnych narzędzi jesteśmy gotowi wesprzeć Twoją firmę w całościowej obsłudze prawnej, podatkowej i księgowej.

  Kompleksowe wsparcie podatkowe, księgowe i prawne - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Flagę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Sprawozdanie finansowe krok po kroku

   Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości....

   Dowiedz się więcej

   Narzędzie JPK Tool - wsparcie w realizacji Jednolitego Pliku Kontrolnego

   Obowiązkowe raportowanie w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy już każdej firmy w...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas