KPMG
3 min. czytania

Inwestycje i rozwój biznesu Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie


Usługa IP Box – wspieranie działalności innowacyjnej

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W 2020 roku Twoja firma może po raz pierwszy skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej. W ramach IP Box możesz skorzystać z obniżonej, 5-procentowej stawki podatku dochodowego. Zobacz, jak możemy pomóc Ci uzyskać preferencyjną stawkę!

  Czym jest IP Box?

  IP Box to rozwiązanie, które ma na celu stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw. Dzięki niemu dochody wygenerowane przez prawa własności intelektualnej po 1 stycznia 2019 roku będą mogły zostać objęte niższą, zaledwie 5% stawką podatku dochodowego (CIT / PIT).

  Ile możesz zyskać?

  IP Box jest kolejnym elementem ekosystemu wspierania innowacji. Twoja Firma może skorzystać wyłącznie z tego rozwiązania, lecz największe korzyści przyniesie Ci połączenie dostępnych mechanizmów wsparcia. W ramach ulgi B+R możesz bowiem odliczyć nawet 100% kosztów związanych z wytworzeniem danego prawa własności intelektualnej, a IP Box pozwoli Ci zmniejszyć opodatkowanie dochodów z jego komercjalizacji. Korzyści są wymierne!

  Wsparcie KPMG w pięciu krokach

  1. Przeprowadzimy analizę kwalifikowalności praw własności intelektualnej, możemy też wesprzeć Twoją firmę w uzyskaniu ochrony tych praw
  2. Zidentyfikujemy dochody z działalności innowacyjnej kwalifikującej się do IP Box przy zastosowaniu analizy track and trace
  3. Dokonamy kalkulacji dochodu na potrzeby IP Box
  4. Przygotujemy dokumentację i wesprzemy w przypadku kontroli
  5. Doradzimy jak w pełni wykorzystać możliwości dostępnego łańcucha wsparcia innowacyjności

  Jakie dochody obejmuje preferencyjna stawka podatkowa?

  icon

  z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

  icon

  z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej

  icon

  ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

  icon

  z odszkodowania za naruszenie praw

  Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

  • Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej
   Obejmuje: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo rejestracji wzoru przemysłowego, prawo rejestracji topografii układu scalonego, wyłączne prawo do nowej odmiany roślin, autorskie prawo do programu komputerowego, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
  • Większy wkład w innowacje – większa korzyść
   Do IP Box kwalifikują się zarówno prawa własności intelektualnej wytworzone, rozwinięte, jak też ulepszone przez Twoją firmę. Wysokość dochodukwalifikowanego jest uzależniona od poziomu zaangażowania w innowację
  • Okres ochrony
   Preferencyjna stawka opodatkowania może być stosowana przez cały okres trwania ochrony danego prawa własności intelektualnej. Jeśli prawo własności intelektualnej zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone wcześniej – liczą się dochody osiągnięte z niego po 1 stycznia 2019 roku

   

  Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia KPMG?

  Za pomoc Twojej firmie będzie odpowiadał nasz Zespół Innowacji, Ulg i Dotacji. Jest on częścią międzynarodowej sieci ekspertów KPMG R&D Incentives Network. Pracują w nim wyłącznie eksperci z wieloletnim doświadczeniem w identyfikacji oraz pozyskiwaniu ulg i dotacji na prace badawczo-rozwojowe na świecie. To właśnie oni doskonale wiedzą, jak rozliczyć ulgę B+R.

  Usługa IP Box – wspieranie działalności innowacyjnej - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Gwiazdę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Ulga B+R

   Twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową? Czasem nawet możesz nie być tego świadomym,...

   Dowiedz się więcej

   Zwolnienie z podatku od dochodów uzyskiwanych z nowych inwestycji

   Od połowy 2018 roku cała Polska stałą się specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorcy...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas