Usługa IP Box – wspieranie działalności innowacyjnej

W 2020 roku Twoja firma może po raz pierwszy skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej. W ramach IP Box możesz skorzystać z obniżonej, 5-procentowej stawki podatku dochodowego. Zobacz, jak możemy pomóc Ci uzyskać preferencyjną stawkę!
Usługa IP Box – wspieranie działalności innowacyjnej

Czym jest IP Box?

IP Box to rozwiązanie, które ma na celu stymulowanie innowacyjności przedsiębiorstw. Dzięki niemu dochody wygenerowane przez prawa własności intelektualnej po 1 stycznia 2019 roku będą mogły zostać objęte niższą, zaledwie 5% stawką podatku dochodowego (CIT / PIT).

Ile możesz zyskać?

IP Box jest kolejnym elementem ekosystemu wspierania innowacji. Twoja Firma może skorzystać wyłącznie z tego rozwiązania, lecz największe korzyści przyniesie Ci połączenie dostępnych mechanizmów wsparcia. W ramach ulgi B+R możesz bowiem odliczyć nawet 100% kosztów związanych z wytworzeniem danego prawa własności intelektualnej, a IP Box pozwoli Ci zmniejszyć opodatkowanie dochodów z jego komercjalizacji. Korzyści są wymierne!

Wsparcie KPMG w pięciu krokach

 1. Przeprowadzimy analizę kwalifikowalności praw własności intelektualnej, możemy też wesprzeć Twoją firmę w uzyskaniu ochrony tych praw
 2. Zidentyfikujemy dochody z działalności innowacyjnej kwalifikującej się do IP Box przy zastosowaniu analizy track and trace
 3. Dokonamy kalkulacji dochodu na potrzeby IP Box
 4. Przygotujemy dokumentację i wesprzemy w przypadku kontroli
 5. Doradzimy jak w pełni wykorzystać możliwości dostępnego łańcucha wsparcia innowacyjności

Jakie dochody obejmuje preferencyjna stawka podatkowa?

icon

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi

icon

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej

icon

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

icon

z odszkodowania za naruszenie praw

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

 • Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej
  Obejmuje: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo rejestracji wzoru przemysłowego, prawo rejestracji topografii układu scalonego, wyłączne prawo do nowej odmiany roślin, autorskie prawo do programu komputerowego, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub ochrony roślin
 • Większy wkład w innowacje – większa korzyść
  Do IP Box kwalifikują się zarówno prawa własności intelektualnej wytworzone, rozwinięte, jak też ulepszone przez Twoją firmę. Wysokość dochodukwalifikowanego jest uzależniona od poziomu zaangażowania w innowację
 • Okres ochrony
  Preferencyjna stawka opodatkowania może być stosowana przez cały okres trwania ochrony danego prawa własności intelektualnej. Jeśli prawo własności intelektualnej zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone wcześniej – liczą się dochody osiągnięte z niego po 1 stycznia 2019 roku

 

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia KPMG?

Za pomoc Twojej firmie będzie odpowiadał nasz Zespół Innowacji, Ulg i Dotacji. Jest on częścią międzynarodowej sieci ekspertów KPMG R&D Incentives Network. Pracują w nim wyłącznie eksperci z wieloletnim doświadczeniem w identyfikacji oraz pozyskiwaniu ulg i dotacji na prace badawczo-rozwojowe na świecie. To właśnie oni doskonale wiedzą, jak rozliczyć ulgę B+R.

Usługa IP Box – wspieranie działalności innowacyjnej - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne




  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.



  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Gwiazdka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną