Haven Protocol – automatyzacja weryfikacji transakcji rajowych

Haven Protocol to innowacyjne narzędzie, które automatyzuje proces weryfikacji kontrahentów oraz wspiera wykazywanie dochowania należytej staranności w związku ze znowelizowanymi przepisami o cenach transferowych dotyczących rozliczeń z rajami podatkowymi.
Haven Protocol – automatyzacja weryfikacji transakcji rajowych

W jaki sposób pomagamy?

Zadaniem Haven Protocol jest odciążenie klientów w procesie zbierania informacji w zakresie beneficjentów rzeczywistych kontrahentów, jak również wspieranie w dochowaniu należytej staranności w zakresie ustalenia miejsca prowadzenia działalności beneficjenta rzeczywistego kontrahenta. Dodatkowo narzędzie zbiera i archiwizuje całość materiału dowodowego uzasadniającego dochowanie należytej staranności po stronie klientów.

Dlaczego narzędzie Haven Protocol jest potrzebne?

W styczniu 2021 roku weszły w życie zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, które rozszerzają katalog transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. Podatnicy są zobowiązani do zweryfikowania swoich powiązanych jak i niepowiązanych kontrahentów, z którymi zawierają transakcje pod kątem miejsca prowadzenia działalności przez ich beneficjenta rzeczywistego.

Taka weryfikacja jest konieczna, aby móc prawidłowo określić obowiązki dokumentacyjne i odpowiednio zaraportować transakcje w formularzu TPR dla danego okresu

Najważniejsze funkcjonalności Haven Protocol:

icon

Odczytywanie listy kontrahentów, dla których należy wysłać prośbę o przesłanie potwierdzenia miejsca prowadzenia działalności przez Beneficjenta Rzeczywistego.

icon

Administrowanie skrzynki mailowej wraz z ewidencjonowaniem odpowiedzi kontrahentów, ponawianiem próśb, a w przypadku braku odpowiedzi w żądanym czasie – przesyłanie informacji do użytkownika.

icon

Sprawdzanie przesłanych przez kontrahentów informacji pod kątem poprawności formalnej.

icon

Dla kontrahentów, którzy nie przesłali informacji bądź przesłali informacje niepełne – Haven Protocol dokonuje dalszej weryfikacji pod kątem kraju siedziby beneficjenta rzeczywistego w zewnętrznych bazach danych i innych źródłach danych.

icon

Gromadzenie zweryfikowanych informacji oraz generowanie raportów podsumowujących.

Zakres pracy narzędzia zależy za każdym razem od indywidulanych ustaleń z klientem.

Jakie są korzyści z wykorzystania naszego narzędzia?

 • Zbieranie i ocenianie informacji przekazywanych przez kontrahentów w jednym przejrzystym narzędziu.
 • Oszczędność czasu poprzez automatyzację procesu zbierania informacji.
 • Eliminacja potencjalnych ryzyk związanych z prowadzeniem procesu przez ludzi.
 • Ustrukturyzowanie podejścia do weryfikacji kontrahentów i ich beneficjentów rzeczywistych.
 • Materiał dowodowy przydatny w trakcie kontroli.
 • Lista transakcji ułatwiająca dalszy proces ustalania obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych.

Haven Protocol – automatyzacja weryfikacji transakcji rajowych - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Choinka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną