KPMG
2 min. czytania

Księgowość w przedsiębiorstwie Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Przetwarzanie danych i analityka Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak możemy pomóc Ci przejść przez ten skomplikowany proces.

  Jak pomagamy?

  icon

  Zapewniamy Ci oszczędność czasu, dzięki automatyzacji raportowania i aktualizacji danych.

  icon

  Dostarczamy wzór pełnego sprawozdania finansowego i wspieramy Cię przy jego sporządzaniu

  icon

  Oferujemy Ci narzędzie FS Converter, które wspiera konwersję sprawozdania do formatu XML.

  icon

  Sprawdzamy poprawność danych i pomagamy Ci w przesłaniu podpisanego sprawozdania finansowego do KRS.

  Co zyskasz dzięki FS Converter?

  1. Możliwość importu danych finansowych z formatu Excel oraz dodatkowych informacji i objaśnień z dowolnego formatu
  2. Konwersja zwrotna i podgląd plików XML
  3. Walidację danych pod kątem ich zgodności
  4. Podpisywanie wygenerowanych plików XML za pomocą podpisów cyfrowych

  Zmiany w prawie począwszy od 1 października 2018 r.

  1. Przedsiębiorstwa, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości mają maksymalnie trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego na przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sześć miesięcy od dnia bilansowego na jego zatwierdzenie (przez organ uprawniony do zatwierdzenia).
  2. Dokumenty muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do KRS – w formacie XML.
  3. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

  4 kluczowe kroki w procesie składania e-sprawozdań

  1. Rozpoznanie źródła danych w sprawozdaniu.
  2. Mapowanie danych ze sprawozdania jednostki na struktury logiczne udostępnione przez BIP.
  3. Konwersja sprawozdań finansowych przy użyciu FS Converter na plik w wymaganym formacie XML.
  4. Wsparcie w procesie generowania, podpisywania, walidacji i wysyłki sprawozdania finansowego łączem Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Dlaczego warto skorzystać z naszego wsparcia?

  Nowe przepisy wprowadzające obowiązek przesyłania elektronicznych sprawozdań finansowych do KRS w formacie XML pociągają za sobą konieczność zmian w dotychczasowych procesach raportowania.

  Narzędzie informatyczne KPMG FS Converter wspiera procesy konwertowania i przygotowywania sprawozdań w formacie XML.

  Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Flagę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Sprawozdanie finansowe krok po kroku

   Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości....

   Dowiedz się więcej

   K-scanner - szybkie i automatyczne sprawdzenie statusu kontrahenta

   Weryfikacja partnerów biznesowych pod kątem rejestracji VAT i zgodności ich rachunków bankowych...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas