KPMG
3 min. czytania

Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka Księgowość w przedsiębiorstwie Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Zmiany regulacyjne działalności przedsiębiorstwa


Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości. Śledzimy je uważnie, żebyś Ty mógł zająć się rozwijaniem swojej firmy.

  Jak możemy pomóc Ci usprawnić proces sprawozdawczości?

  icon

  Pomagamy kompilować sprawozdania finansowe
  A także informacje finansowe i zarządcze

  icon

  Wspieramy procesy konwersji
  W tym przejście z MSSF na inne standardy

  icon

  Integrujemy raportowanie
  Pomagamy tworzyć ujednoliconą politykę rachunkowości

  icon

  Wdrażamy narzędzia
  Do efektywnego zamknięcia okresu

  Dla kogo jest ta usługa?

  Usługi KPMG w zakresie wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są szczególnie dedykowane podmiotom, które:

  • Przeprowadzają skomplikowane transakcje gospodarcze;
  • Są w trakcie tworzenia lub zmiany polityki rachunkowości;
  • Wykazują potrzebę stworzenia i wdrożenia narzędzi wykorzystywanych w procesie raportowania finansowego;
  • Zamierzają przeanalizować istniejące procesy raportowania finansowego pod kątem ich efektywności;
  • Chciałyby mieć przygotowane wcześniej wzory sprawozdań finansowych dostosowanych do specyfiki ich działalności;
  • Planują przeszkolić personel działów księgowości i sprawozdawczości finansowej z zakresu polskich standardów rachunkowości lub MSSF.

  Co zyskasz?

  1. Rzetelnie i przejrzyście prowadzoną sprawozdawczość finansową
  2. Oszczędność czasu i pieniędzy
  3. Kompleksowe podejście do sprawozdawczości finansowej
  4. Zwiększenie efektywności poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych

  Usługi w ramach wsparcia sporządzania sprawozdań finansowych

  Usługi dostosowawcze i konwersji sprawozdań

  • Przejście na MSSF lub inne standardy sprawozdawczości
  • Dostosowanie zasad sprawozdawczości wewnątrz grupy kapitałowej
  • Zastosowanie przydatnych narzędzi i modeli
  • Wdrożenie nowych standardów rachunkowości oraz ujednolicanie zasad rachunkowości

  Zintegrowane raportowanie

  • Ujednolicanie polityki rachunkowości oraz procedur w ramach grupy kapitałowej
  • Opracowywanie polityki rachunkowości (dla realizacji celów statutowych i grupowych)
  • Rewizja planu kont
  • Ujednolicenie raportowania dla celów statutowych i grupowych

  Sprawozdawczość finansowa

  • Kompilacja sprawozdań finansowych, informacji finansowych i zarządczych
  • Przygotowywanie sprawozdań pro forma
  • Rozwój skutecznych i wydajnych modeli sprawozdawczych
  • Wsparcie w procesach konsolidacji
  • Przygotowanie modelu konsolidacji oraz dostarczenie narzędzi służących konsolidacji
  • Ocena struktury grupy kapitałowej oraz skuteczności raportowania w ramach grupy
  • Wsparcie w konwersji do formatu XML (e-sprawozdanie)

  Efektywne zamknięcie okresu

  • Wdrożenia narzędzi zarządzania projektami (szybkie zamknięcie okresu)
  • Poprawa procedur raportowania i kontroli
  • Wsparcie przy realizacji elementów procesów zamknięcia okresu np. przeprowadzenie inwentaryzacji, naliczenie rezerw itp.

  Nasze kompetencje

  Dysponujemy zespołem doradców, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Pracują u nas wykwalifikowani specjaliści (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i księgowi). Każdy z nich nie tylko posiada niezbędne umiejętności, ale także znajomość danej branży.

  Nasi doradcy są ekspertami w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

  Sprawozdanie finansowe krok po kroku - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Serce.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe

   Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak...

   Dowiedz się więcej

   Kompleksowe wsparcie podatkowe, księgowe i prawne

   Twoja firma potrzebuje profesjonalnej obsługi podatkowej, księgowej i prawnej? Nasi eksperci chętnie...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas