Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości. Śledzimy je uważnie, żebyś Ty mógł zająć się rozwijaniem swojej firmy.
Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Jak możemy pomóc Ci usprawnić proces sprawozdawczości?

icon

Pomagamy kompilować sprawozdania finansowe
A także informacje finansowe i zarządcze

icon

Wspieramy procesy konwersji
W tym przejście z MSSF na inne standardy

icon

Integrujemy raportowanie
Pomagamy tworzyć ujednoliconą politykę rachunkowości

icon

Wdrażamy narzędzia
Do efektywnego zamknięcia okresu

Dla kogo jest ta usługa?

Usługi KPMG w zakresie wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych są szczególnie dedykowane podmiotom, które:

 • Przeprowadzają skomplikowane transakcje gospodarcze;
 • Są w trakcie tworzenia lub zmiany polityki rachunkowości;
 • Wykazują potrzebę stworzenia i wdrożenia narzędzi wykorzystywanych w procesie raportowania finansowego;
 • Zamierzają przeanalizować istniejące procesy raportowania finansowego pod kątem ich efektywności;
 • Chciałyby mieć przygotowane wcześniej wzory sprawozdań finansowych dostosowanych do specyfiki ich działalności;
 • Planują przeszkolić personel działów księgowości i sprawozdawczości finansowej z zakresu polskich standardów rachunkowości lub MSSF.

Co zyskasz?

 1. Rzetelnie i przejrzyście prowadzoną sprawozdawczość finansową
 2. Oszczędność czasu i pieniędzy
 3. Kompleksowe podejście do sprawozdawczości finansowej
 4. Zwiększenie efektywności poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych

Usługi w ramach wsparcia sporządzania sprawozdań finansowych

Usługi dostosowawcze i konwersji sprawozdań

 • Przejście na MSSF lub inne standardy sprawozdawczości
 • Dostosowanie zasad sprawozdawczości wewnątrz grupy kapitałowej
 • Zastosowanie przydatnych narzędzi i modeli
 • Wdrożenie nowych standardów rachunkowości oraz ujednolicanie zasad rachunkowości

Zintegrowane raportowanie

 • Ujednolicanie polityki rachunkowości oraz procedur w ramach grupy kapitałowej
 • Opracowywanie polityki rachunkowości (dla realizacji celów statutowych i grupowych)
 • Rewizja planu kont
 • Ujednolicenie raportowania dla celów statutowych i grupowych

Sprawozdawczość finansowa

 • Kompilacja sprawozdań finansowych, informacji finansowych i zarządczych
 • Przygotowywanie sprawozdań pro forma
 • Rozwój skutecznych i wydajnych modeli sprawozdawczych
 • Wsparcie w procesach konsolidacji
 • Przygotowanie modelu konsolidacji oraz dostarczenie narzędzi służących konsolidacji
 • Ocena struktury grupy kapitałowej oraz skuteczności raportowania w ramach grupy
 • Wsparcie w konwersji do formatu XML (e-sprawozdanie)

Efektywne zamknięcie okresu

 • Wdrożenia narzędzi zarządzania projektami (szybkie zamknięcie okresu)
 • Poprawa procedur raportowania i kontroli
 • Wsparcie przy realizacji elementów procesów zamknięcia okresu np. przeprowadzenie inwentaryzacji, naliczenie rezerw itp.

Nasze kompetencje

Dysponujemy zespołem doradców, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Pracują u nas wykwalifikowani specjaliści (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni i księgowi). Każdy z nich nie tylko posiada niezbędne umiejętności, ale także znajomość danej branży.

Nasi doradcy są ekspertami w zakresie przepisów ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz amerykańskich standardów rachunkowości (US GAAP).

Sprawozdanie finansowe krok po kroku - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Flaga.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną