Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach

Zaburzenia łańcuchów dostaw, nadzwyczajne zarządzenia władz i ograniczenia w przemieszczaniu się osób – to tylko niektóre nadzwyczajne okoliczności, które są spowodowane przez epidemię i stanowią siłę wyższą. Na skutek siły wyższej w wielu wypadkach terminowe wykonywanie umów jest niezwykle utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zobacz, jakie przysługują Ci prawa w takiej sytuacji.
Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach

Dlaczego to ważne?

Ponieważ brak terminowego wykonania jest następstwem siły wyższej stronom umów będzie najczęściej zależało na znalezieniu polubownego rozwiązania i wykonaniu umowy, nawet z opóźnieniem.

Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że większość tego typu sytuacji można rozwiązać na drodze polubownej, poprzez renegocjację umowy lub zmianę harmonogramu jej realizacji. Gdy jest to niemożliwe i strony wejdą w spór (również sądowy), może zachodzić potrzeba uchylenia się od roszczeń lub powstrzymania od zapłaty za niewykonane świadczenia.

Jak pomagamy?

W pierwszej kolejności pomagamy naszym klientom w renegocjowaniu umów na korzystnych warunkach i zawieraniu aneksów i porozumień. Ma to na celu polubowne zakończenie sporu, kontynuację współpracy biznesowej stron i uniknięcie długotrwałego i kosztownego sporu sądowego.

Jeżeli nie jest to możliwe, wspieramy naszych Klientów w sporach, zarówno od strony merytorycznej (biznesowej/ eksperckiej) jak i prawnej, w tym:

 1. w przygotowaniu strategii procesowej na potrzeby sporu;
 2. w sporządzaniu pism dotyczących wykonywania umów i wezwań przedsądowe;
 3. we wsparciu przedsiębiorców w negocjacjach przedprocesowych oraz przy zawieraniu porozumień i ugód sądowych oraz pozasądowych,
 4. w reprezentacji przedsiębiorców w arbitrażu oraz w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym

Co zyskasz?

 • Naszą pomoc przy renegocjacji umów i polubownym rozwiązywaniu sporów
  Otrzymasz niezbędne wsparcie i doradztwo w przypadku gdy zajdzie potrzeba renegocjowania umowy, polegające m.in. na udziale w negocjacjach czy przygotowywaniu aneksów do umowy odpowiadających potrzebom obu stron konfliktu. Pomożemy wypracować konstruktywne rozwiązania, które pozwolą na uniknięcie drogiego i czasochłonnego postępowania sądowego.
 • Niezależną ocenę sytuacji biznesowej i prawnej związanej z wykonywaniem umów
  Przeanalizujemy Twoją umowę i wskażemy, czy przewiduje ona szczególne zapisy na wypadek siły wyższej, a jeżeli nie, sprawdzimy, które przepisy prawa znajdują zastosowanie do Twojej sytuacji i co z nich wynika. Pomożemy ocenić ryzyka prawne i jakie przysługują Ci prawa, w tym czy w danej sytuacji będzie możliwość np. uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej (w szczególności obowiązku zapłaty kary umownej), powstrzymania się od zapłaty ceny, zwrotu zapłaconej ceny czy odstąpienia od umowy w całości,
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów i występowanie przez sądami
  Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, oferujemy przygotowanie strategii procesowej i kompleksowe wsparcie prawne w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach przed sądami powszechnym (w tym także w drodze powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez zmianę warunków umowy lub nawet jej rozwiązanie).
 • Zabezpieczenie dowodów
  Nasi eksperci wskażą jakie dowody należy zabezpieczyć w razie gdy wystąpi ryzyko niewykonania zobowiązania, a w razie potrzeby, które z nich i na jakie okoliczności przedstawić w sądzie,

Na życzenie klienta możemy wykonywać nasze usługi także trybie zdalnym on-line (jest to całkowicie możliwe technicznie i praktykowane).

Dla kogo przeznaczone jest nasze wsparcie?

Usługa przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli twierdząco na przynajmniej jedno z poniższych pytań:

icon

Zagrożenie koronawirusem lub stan epidemii wywarły taki wpływ na możliwość realizacji zobowiązań, że pomimo dołożenia należytej staranności umowy nie można należycie wykonać?

icon

Epidemia miała pośredni wpływ na możliwość wykonania zobowiązania Twojej firmy (np. poprzez przerwanie łańcucha dostaw na skutek epidemii w innym kraju)?

icon

Twoja umowa zawiera szczególne postanowienia dotyczące siły wyższej?

icon

Świadczenie Twojego kontrahenta stało się całkowicie/ częściowo niemożliwe?

Kontrakty w sektorze budowlanym

Problem ten jest szczególnie aktualny w kontekście umów wykonywanych na podstawie prawa zamówień publicznych, w tym umów o wykonanie robót budowlanych. Epidemia jest testem na faktyczną współpracę stron umów o roboty budowlane. Jak nigdy dotąd inwestorzy, projektanci, wykonawcy i firmy inżynieryjne muszą ustalić realne możliwości, ograniczenia, wpływ siły wyższej na budżet i harmonogram prac. Tradycyjna dominująca rola zamawiającego ulega weryfikacji. W nowych realiach najbardziej wyrafinowane klauzule prawne w kontraktach mogą okazać się niewystarczające, tym bardziej, że praca sądów jest obecnie ograniczona do minimum.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

KPMG w Polsce już od ponad 30 lat świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Naszymi klientami są zarówno największe firmy będące liderami swoich branż, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Oferujemy wsparcie prawników – specjalistów z prawa umów handlowych, którzy posiadają bogatą i najbardziej aktualną wiedzę oraz doświadczenie w sporządzaniu, negocjowaniu i renegocjowaniu umów. Specjaliści, z którymi będziesz pracować, są stale obecni w Twoim regionie. Nasi eksperci znają i rozumieją nie tylko Twój biznes i globalne możliwości branży, ale również uwarunkowania lokalne.

Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną