KPMG
5 min. czytania

Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Wsparcie w wyzwaniach prawnych, księgowych i podatkowych


Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  Zaburzenia łańcuchów dostaw, nadzwyczajne zarządzenia władz i ograniczenia w przemieszczaniu się osób – to tylko niektóre nadzwyczajne okoliczności, które są spowodowane przez epidemię i stanowią siłę wyższą. Na skutek siły wyższej w wielu wypadkach terminowe wykonywanie umów jest niezwykle utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zobacz, jakie przysługują Ci prawa w takiej sytuacji.

  Dlaczego to ważne?

  Ponieważ brak terminowego wykonania jest następstwem siły wyższej stronom umów będzie najczęściej zależało na znalezieniu polubownego rozwiązania i wykonaniu umowy, nawet z opóźnieniem.

  Z naszej wieloletniej praktyki wynika, że większość tego typu sytuacji można rozwiązać na drodze polubownej, poprzez renegocjację umowy lub zmianę harmonogramu jej realizacji. Gdy jest to niemożliwe i strony wejdą w spór (również sądowy), może zachodzić potrzeba uchylenia się od roszczeń lub powstrzymania od zapłaty za niewykonane świadczenia.

  Jak pomagamy?

  W pierwszej kolejności pomagamy naszym klientom w renegocjowaniu umów na korzystnych warunkach i zawieraniu aneksów i porozumień. Ma to na celu polubowne zakończenie sporu, kontynuację współpracy biznesowej stron i uniknięcie długotrwałego i kosztownego sporu sądowego.

  Jeżeli nie jest to możliwe, wspieramy naszych Klientów w sporach, zarówno od strony merytorycznej (biznesowej/ eksperckiej) jak i prawnej, w tym:

  1. w przygotowaniu strategii procesowej na potrzeby sporu;
  2. w sporządzaniu pism dotyczących wykonywania umów i wezwań przedsądowe;
  3. we wsparciu przedsiębiorców w negocjacjach przedprocesowych oraz przy zawieraniu porozumień i ugód sądowych oraz pozasądowych,
  4. w reprezentacji przedsiębiorców w arbitrażu oraz w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym

  Co zyskasz?

  • Naszą pomoc przy renegocjacji umów i polubownym rozwiązywaniu sporów
   Otrzymasz niezbędne wsparcie i doradztwo w przypadku gdy zajdzie potrzeba renegocjowania umowy, polegające m.in. na udziale w negocjacjach czy przygotowywaniu aneksów do umowy odpowiadających potrzebom obu stron konfliktu. Pomożemy wypracować konstruktywne rozwiązania, które pozwolą na uniknięcie drogiego i czasochłonnego postępowania sądowego.
  • Niezależną ocenę sytuacji biznesowej i prawnej związanej z wykonywaniem umów
   Przeanalizujemy Twoją umowę i wskażemy, czy przewiduje ona szczególne zapisy na wypadek siły wyższej, a jeżeli nie, sprawdzimy, które przepisy prawa znajdują zastosowanie do Twojej sytuacji i co z nich wynika. Pomożemy ocenić ryzyka prawne i jakie przysługują Ci prawa, w tym czy w danej sytuacji będzie możliwość np. uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej (w szczególności obowiązku zapłaty kary umownej), powstrzymania się od zapłaty ceny, zwrotu zapłaconej ceny czy odstąpienia od umowy w całości,
  • Pomoc w rozwiązywaniu sporów i występowanie przez sądami
   Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, oferujemy przygotowanie strategii procesowej i kompleksowe wsparcie prawne w postępowaniach arbitrażowych oraz postępowaniach przed sądami powszechnym (w tym także w drodze powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego poprzez zmianę warunków umowy lub nawet jej rozwiązanie).
  • Zabezpieczenie dowodów
   Nasi eksperci wskażą jakie dowody należy zabezpieczyć w razie gdy wystąpi ryzyko niewykonania zobowiązania, a w razie potrzeby, które z nich i na jakie okoliczności przedstawić w sądzie,

  Na życzenie klienta możemy wykonywać nasze usługi także trybie zdalnym on-line (jest to całkowicie możliwe technicznie i praktykowane).

  Dla kogo przeznaczone jest nasze wsparcie?

  Usługa przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców, którzy odpowiedzieli twierdząco na przynajmniej jedno z poniższych pytań:

  icon

  Zagrożenie koronawirusem lub stan epidemii wywarły taki wpływ na możliwość realizacji zobowiązań, że pomimo dołożenia należytej staranności umowy nie można należycie wykonać?

  icon

  Epidemia miała pośredni wpływ na możliwość wykonania zobowiązania Twojej firmy (np. poprzez przerwanie łańcucha dostaw na skutek epidemii w innym kraju)?

  icon

  Twoja umowa zawiera szczególne postanowienia dotyczące siły wyższej?

  icon

  Świadczenie Twojego kontrahenta stało się całkowicie/ częściowo niemożliwe?

  Kontrakty w sektorze budowlanym

  Problem ten jest szczególnie aktualny w kontekście umów wykonywanych na podstawie prawa zamówień publicznych, w tym umów o wykonanie robót budowlanych. Epidemia jest testem na faktyczną współpracę stron umów o roboty budowlane. Jak nigdy dotąd inwestorzy, projektanci, wykonawcy i firmy inżynieryjne muszą ustalić realne możliwości, ograniczenia, wpływ siły wyższej na budżet i harmonogram prac. Tradycyjna dominująca rola zamawiającego ulega weryfikacji. W nowych realiach najbardziej wyrafinowane klauzule prawne w kontraktach mogą okazać się niewystarczające, tym bardziej, że praca sądów jest obecnie ograniczona do minimum.

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  KPMG w Polsce już od ponad 30 lat świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. Naszymi klientami są zarówno największe firmy będące liderami swoich branż, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa.

  Oferujemy wsparcie prawników – specjalistów z prawa umów handlowych, którzy posiadają bogatą i najbardziej aktualną wiedzę oraz doświadczenie w sporządzaniu, negocjowaniu i renegocjowaniu umów. Specjaliści, z którymi będziesz pracować, są stale obecni w Twoim regionie. Nasi eksperci znają i rozumieją nie tylko Twój biznes i globalne możliwości branży, ale również uwarunkowania lokalne.

  Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Kubek.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania (BCM)

   Skuteczne procedury zarządzania kryzysowego oraz przemyślane plany zapewnienia ciągłości działania mogą uchronić...

   Dowiedz się więcej

   Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

   Wraz z kolejnymi zmianami regulacyjnymi zwiększa się ryzyko ponoszenia sankcji przez spółkę....

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas