Usługa CIT Compliance – ocena poprawności rozliczeń CIT

Pomagamy Twojej firmie stosować najbardziej efektywne rozwiązania, zgodne z regulacjami podatkowymi. Poznaj usługę CIT Compliance.
Usługa CIT Compliance – ocena poprawności rozliczeń CIT

Co zyskasz?

 1. Sprawdzenie poprawności obliczania podatku CIT
 2. Przygotowanie lub weryfikację kalkulacji CIT oraz zaliczek
 3. Przegląd procesów oraz wewnętrznych instrukcji i procedur
 4. Zwiększenie skuteczności obliczania podatku dochodowego
 5. Przygotowanie wewnętrznych instrukcji określających kalkulację CIT
 6. Pomoc w prawidłowym obliczaniu wysokości podatku odroczonego dla celów sprawozdania finansowego
 7. Sprawdzenie u źródła zakresu obowiązków związanych z podatkiem
 8. Pomoc w wykonywaniu obowiązków nałożonych na polskie spółki zależne, raportujące według zasad US GAAP lub IFRS

Jak pomagamy?

icon

Sprawdzamy poprawność obliczania podatku.
Poprawność obliczania CIT weryfikujemy w sposób tradycyjny.

icon

Kontrolujemy ryzyko procesu obliczania.
Wskazujemy zagrożenia, powstające w procesie obliczania podatku.

icon

Wykorzystujemy nowe technologie i analitykę danych.
Przekształcamy otrzymane dane w informacje, które pozwalają Ci podejmować decyzje. Wprowadzamy też automatyzację kalkulacji podatków.

icon

Stawiamy na ulepszenia.
Projektujemy usprawnienia wewnętrznych procesów dotyczących zgodności podatkowej.

icon

Wprowadzamy jasne ramy zarządzania.
Wskazujemy role i obowiązki, jasno przedstawiamy protokoły komunikacyjne i kluczowe wskaźniki efektywności. Regularnie raportujemy status prac.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Od lat traktujemy usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi (compliance) jako kluczowe. Stanowią one strategiczny obszar usług doradztwa podatkowego KPMG w Polsce i na świecie.

W ramach świadczenia usług compliance na rzecz naszych Klientów, wykorzystujemy doświadczenie i zasoby zgromadzone zasoby w ramach sieci firm członkowskich KPMG.

CIT Compliance - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Filiżanka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną