KPMG
3 min. czytania

Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie


Awaryjny plan finansowy

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą najważniejszą. Przygotowanie awaryjnego planu finansowego na najbliższe miesiące pomoże zminimalizować negatywne skutki pandemii i pozwoli przetrwać na trudnym rynku.

  Negatywne skutki pandemii

  Niezależnie od branży, firmy muszą się zmagać ze spadkiem przychodów co może powodować:

  • Problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań, niewypłacalność
  • Lukę płynnościową, tj. rosnące saldo wymagalnych zobowiązań bez możliwości pokrycia ze środków pieniężnych
  • Ograniczony dostęp do finansowania udzielanego przez banki, ubezpieczycieli, obligatariuszy
  • Ryzyko przekroczenia lub złamanie kowenantów bankowych
  • Brak zdolności do obsługi zadłużenia
  • Pilna konieczność redukcji kosztów
  • Wystąpienie przesłanek do zgłoszenia wniosku o sanację lub inne postępowanie restrukturyzacyjne

  Co możemy zaoferować Twojej firmie?

  1. Wsparcie rozmów z bankami i ubezpieczycielami
  2. Wsparcie rozmów z wierzycielami handlowymi
  3. Przygotowanie założeń finansowych standstilla (umowy dot. zawieszenia wymagalności roszczeń, zaniechania egzekucji i rozpoczęcia rozmów o restrukturyzacji zadłużenia)
  4. Sporządzenie analizy płynności na 2-3 miesiące
  5. Analiza kapitału obrotowego pod kątem możliwej optymalizacji
  6. Restrukturyzacja biznesowa z udziałem eksperta branżowego (optymalizacja biznesowa, wskazanie konkretnych działań biznesowych)
  7. Pomoc w ograniczeniu/optymalizacja kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń (wsparcie w obszarze HR, prawnym, finansowym)
  8. Sporządzenie prognoz finansowych (model finansowy) z analizą wrażliwości z uwzględnieniem działań restrukturyzacyjnych
  9. Aktualizacja założeń strategicznych, rewizja prognoz i planów
  10. Sporządzenie tzw. Niezależnej Analizy Biznesowej (IBR) na potrzeby rozmów z instytucjami finansowymi, zawierającej m.in. propozycję działań restrukturyzacyjnych i prognozy
  11. Opracowanie strategii restrukturyzacji finansowej, w tym projekty term sheet dla banków, ubezpieczycieli, wierzycieli handlowych
  12. Analiza sytuacji finansowej poszczególnych spółek grupy i identyfikacja spółek, które potencjalnie zostałyby objęte postępowaniami restrukturyzacyjnymi w celu ochrony core biznesu
  13. Przygotowanie planu restrukturyzacji, propozycji układowych (część prawna i finansowa)
  14. Przygotowanie wniosku o sanację lub inną przyjętą formę restrukturyzacji
  15. Identyfikacja i pomoc w pozyskaniu źródeł wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (w tym środki BGK, PFR)

  Pytania, które musisz sobie zadać, by być gotowym na trudny okres

  • Które spółki grupy/obszary działalności biznesowej są najbardziej narażone na negatywne skutki finansowe pandemii? Które spółki potencjalnie powinny zostać objęte wybraną formą restrukturyzacji?
  • Jakie działania restrukturyzacji biznesowej i finansowej należy wdrożyć?
  • Czy istnieje ryzyko przekroczenia lub złamania kowenantów bankowych?
  • Wykorzystanie których instrumentów finansowych jest najbardziej zagrożone, z którymi instytucjami finansowymi należy rozpocząć rozmowy w pierwszej kolejności?
  • Czy i kiedy Twoja firma może się spodziewać problemów z finansowaniem bieżącej działalności?
  • Czy kontrahenci będą w stanie spłacić zobowiązania wobec Twojej firmy?
  • Czy Twoi klienci będą się domagać wydłużenia terminów płatności?
  • W jakim stopniu Twoja firma jest narażona na wypowiedzenia umów przez klientów? Jaka jest skala potencjalnie utraconych przychodów?

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Awaryjny plan finansowy - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Gwiazdę.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach

   Zaburzenia łańcuchów dostaw, nadzwyczajne zarządzenia władz i ograniczenia w przemieszczaniu się osób...

   Dowiedz się więcej

   Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania (BCM)

   Skuteczne procedury zarządzania kryzysowego oraz przemyślane plany zapewnienia ciągłości działania mogą uchronić...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas