Awaryjny plan finansowy

W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą najważniejszą. Przygotowanie awaryjnego planu finansowego na najbliższe miesiące pomoże zminimalizować negatywne skutki pandemii i pozwoli przetrwać na trudnym rynku.
Awaryjny plan finansowy

Negatywne skutki pandemii

Niezależnie od branży, firmy muszą się zmagać ze spadkiem przychodów co może powodować:

 • Problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań, niewypłacalność
 • Lukę płynnościową, tj. rosnące saldo wymagalnych zobowiązań bez możliwości pokrycia ze środków pieniężnych
 • Ograniczony dostęp do finansowania udzielanego przez banki, ubezpieczycieli, obligatariuszy
 • Ryzyko przekroczenia lub złamanie kowenantów bankowych
 • Brak zdolności do obsługi zadłużenia
 • Pilna konieczność redukcji kosztów
 • Wystąpienie przesłanek do zgłoszenia wniosku o sanację lub inne postępowanie restrukturyzacyjne

Co możemy zaoferować Twojej firmie?

 1. Wsparcie rozmów z bankami i ubezpieczycielami
 2. Wsparcie rozmów z wierzycielami handlowymi
 3. Przygotowanie założeń finansowych standstilla (umowy dot. zawieszenia wymagalności roszczeń, zaniechania egzekucji i rozpoczęcia rozmów o restrukturyzacji zadłużenia)
 4. Sporządzenie analizy płynności na 2-3 miesiące
 5. Analiza kapitału obrotowego pod kątem możliwej optymalizacji
 6. Restrukturyzacja biznesowa z udziałem eksperta branżowego (optymalizacja biznesowa, wskazanie konkretnych działań biznesowych)
 7. Pomoc w ograniczeniu/optymalizacja kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń (wsparcie w obszarze HR, prawnym, finansowym)
 8. Sporządzenie prognoz finansowych (model finansowy) z analizą wrażliwości z uwzględnieniem działań restrukturyzacyjnych
 9. Aktualizacja założeń strategicznych, rewizja prognoz i planów
 10. Sporządzenie tzw. Niezależnej Analizy Biznesowej (IBR) na potrzeby rozmów z instytucjami finansowymi, zawierającej m.in. propozycję działań restrukturyzacyjnych i prognozy
 11. Opracowanie strategii restrukturyzacji finansowej, w tym projekty term sheet dla banków, ubezpieczycieli, wierzycieli handlowych
 12. Analiza sytuacji finansowej poszczególnych spółek grupy i identyfikacja spółek, które potencjalnie zostałyby objęte postępowaniami restrukturyzacyjnymi w celu ochrony core biznesu
 13. Przygotowanie planu restrukturyzacji, propozycji układowych (część prawna i finansowa)
 14. Przygotowanie wniosku o sanację lub inną przyjętą formę restrukturyzacji
 15. Identyfikacja i pomoc w pozyskaniu źródeł wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (w tym środki BGK, PFR)

Pytania, które musisz sobie zadać, by być gotowym na trudny okres

 • Które spółki grupy/obszary działalności biznesowej są najbardziej narażone na negatywne skutki finansowe pandemii? Które spółki potencjalnie powinny zostać objęte wybraną formą restrukturyzacji?
 • Jakie działania restrukturyzacji biznesowej i finansowej należy wdrożyć?
 • Czy istnieje ryzyko przekroczenia lub złamania kowenantów bankowych?
 • Wykorzystanie których instrumentów finansowych jest najbardziej zagrożone, z którymi instytucjami finansowymi należy rozpocząć rozmowy w pierwszej kolejności?
 • Czy i kiedy Twoja firma może się spodziewać problemów z finansowaniem bieżącej działalności?
 • Czy kontrahenci będą w stanie spłacić zobowiązania wobec Twojej firmy?
 • Czy Twoi klienci będą się domagać wydłużenia terminów płatności?
 • W jakim stopniu Twoja firma jest narażona na wypowiedzenia umów przez klientów? Jaka jest skala potencjalnie utraconych przychodów?

KPMG – wsparcie w czasie pandemii

KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

Awaryjny plan finansowy - chcesz dowiedzieć się więcej?

Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


  Dane personalne
  Dane firmy

  Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.  Dodatkowe informacje

  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.

  * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

  Pokaż notę prawną