KPMG
3 min. czytania

Koronawirus: wsparcie dla firm Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie Płynność finansowa firmy Źródła finansowania i dotacji


Awaryjny plan finansowy

Spis treści
  1. Kontakt z doradcą
  W sytuacji kryzysowej zapewnienie płynności finansowej staje się sprawą najważniejszą. Przygotowanie awaryjnego planu finansowego na najbliższe miesiące pomoże zminimalizować negatywne skutki pandemii i pozwoli przetrwać na trudnym rynku.

  Negatywne skutki pandemii

  Niezależnie od branży, firmy muszą się zmagać ze spadkiem przychodów co może powodować:

  • Problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań, niewypłacalność
  • Lukę płynnościową, tj. rosnące saldo wymagalnych zobowiązań bez możliwości pokrycia ze środków pieniężnych
  • Ograniczony dostęp do finansowania udzielanego przez banki, ubezpieczycieli, obligatariuszy
  • Ryzyko przekroczenia lub złamanie kowenantów bankowych
  • Brak zdolności do obsługi zadłużenia
  • Pilna konieczność redukcji kosztów
  • Wystąpienie przesłanek do zgłoszenia wniosku o sanację lub inne postępowanie restrukturyzacyjne

  Co możemy zaoferować Twojej firmie?

  1. Wsparcie rozmów z bankami i ubezpieczycielami
  2. Wsparcie rozmów z wierzycielami handlowymi
  3. Przygotowanie założeń finansowych standstilla (umowy dot. zawieszenia wymagalności roszczeń, zaniechania egzekucji i rozpoczęcia rozmów o restrukturyzacji zadłużenia)
  4. Sporządzenie analizy płynności na 2-3 miesiące
  5. Analiza kapitału obrotowego pod kątem możliwej optymalizacji
  6. Restrukturyzacja biznesowa z udziałem eksperta branżowego (optymalizacja biznesowa, wskazanie konkretnych działań biznesowych)
  7. Pomoc w ograniczeniu/optymalizacja kosztów, w tym kosztów wynagrodzeń (wsparcie w obszarze HR, prawnym, finansowym)
  8. Sporządzenie prognoz finansowych (model finansowy) z analizą wrażliwości z uwzględnieniem działań restrukturyzacyjnych
  9. Aktualizacja założeń strategicznych, rewizja prognoz i planów
  10. Sporządzenie tzw. Niezależnej Analizy Biznesowej (IBR) na potrzeby rozmów z instytucjami finansowymi, zawierającej m.in. propozycję działań restrukturyzacyjnych i prognozy
  11. Opracowanie strategii restrukturyzacji finansowej, w tym projekty term sheet dla banków, ubezpieczycieli, wierzycieli handlowych
  12. Analiza sytuacji finansowej poszczególnych spółek grupy i identyfikacja spółek, które potencjalnie zostałyby objęte postępowaniami restrukturyzacyjnymi w celu ochrony core biznesu
  13. Przygotowanie planu restrukturyzacji, propozycji układowych (część prawna i finansowa)
  14. Przygotowanie wniosku o sanację lub inną przyjętą formę restrukturyzacji
  15. Identyfikacja i pomoc w pozyskaniu źródeł wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej (w tym środki BGK, PFR)

  Pytania, które musisz sobie zadać, by być gotowym na trudny okres

  • Które spółki grupy/obszary działalności biznesowej są najbardziej narażone na negatywne skutki finansowe pandemii? Które spółki potencjalnie powinny zostać objęte wybraną formą restrukturyzacji?
  • Jakie działania restrukturyzacji biznesowej i finansowej należy wdrożyć?
  • Czy istnieje ryzyko przekroczenia lub złamania kowenantów bankowych?
  • Wykorzystanie których instrumentów finansowych jest najbardziej zagrożone, z którymi instytucjami finansowymi należy rozpocząć rozmowy w pierwszej kolejności?
  • Czy i kiedy Twoja firma może się spodziewać problemów z finansowaniem bieżącej działalności?
  • Czy kontrahenci będą w stanie spłacić zobowiązania wobec Twojej firmy?
  • Czy Twoi klienci będą się domagać wydłużenia terminów płatności?
  • W jakim stopniu Twoja firma jest narażona na wypowiedzenia umów przez klientów? Jaka jest skala potencjalnie utraconych przychodów?

  KPMG – wsparcie w czasie pandemii

  KPMG w Polsce jest zaangażowane we wspieranie przedsiębiorstw w trudnym czasie pandemii. Eksperci pomagają radzić sobie w sytuacji przedłużającej się niepewności, ułatwiają zarządzanie ryzykiem, relacjami z instytucjami finansowymi i podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

  Sieć firm partnerskich KPMG działa w 153 krajach, w tym również na dużych i mniejszych rynkach azjatyckich. Dzięki nieustannej wymianie wiedzy i doświadczenia z ekspertami z państw wcześniej dotkniętych pandemią jesteśmy w stanie zaoferować polskim firmom sprawdzone narzędzia do walki z kryzysem.

  Awaryjny plan finansowy - chcesz dowiedzieć się więcej?

  Wypełnij poniższy formularz, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą.


   Dane personalne
   Dane firmy

   Poprawne wypełnienie nazwy firmy i numeru NIP pomoże nam lepiej dopasować ofertę do potrzeb firmy.   Dodatkowe informacje

   Udowodnij, że jesteś człowiekiem, wybierając: Klucz.

   * Pola wymagane. Ze względu na charakter kontaktu i cele zbierania danych (zapytanie i nasze odpowiedzi dotyczyć będą ofert), niezbędne jest potwierdzenie chęci ich otrzymywania, poprzez zaznaczenie zgody.

   Informujemy, że współadministratorami Państwa danych osobowych są Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce*. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom współadministratorów, jak też podmiotom udzielającym im wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

   Informujemy również, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce w celu:

   • przygotowania i przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub ofert w oparciu o informacje dotyczące wybranych produktów lub podmiotu (w oparciu o dane podane w formularzu, w tym NIP) – co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
   • przesyłania Państwu informacji handlowych o produktach lub usługach Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce drogą elektroniczną na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO,
   • przesyłania Państwu informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce za pośrednictwem połączeń telefonicznych lub wiadomości SMS na podstawie odrębnie wyrażonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

   W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail: DPO@kpmg.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych (DPO), ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa.
   Inspektor ochrony danych stanowi dla Państwa punkt kontaktowy.

   Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
   Dane przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes będa przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

   Mają Państwo prawo żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

   Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych oznaczonych jako niezbędne jest wymogiem prawidłowego złożenia formularza. Podanie innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na pomyślne złożenie formularza.

   Informujemy, że Państwa dane osobowe będą profilowane, lecz decyzje dotyczące Państwa osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

   Informujemy ponadto, że Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotyczące wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

   Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowiązków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

   ** Spółki grupy kapitałowej KPMG w Polsce: KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki mają swą siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A.

   Pokaż notę prawną

   Powiązane rozwiązania

   Doradztwo kontraktowe w trudnych czasach

   Zaburzenia łańcuchów dostaw, nadzwyczajne zarządzenia władz i ograniczenia w przemieszczaniu się osób...

   Dowiedz się więcej

   Zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania (BCM)

   Skuteczne procedury zarządzania kryzysowego oraz przemyślane plany zapewnienia ciągłości działania mogą uchronić...

   Dowiedz się więcej
   icon Kontakt
   icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas