Wsparcie dla firm w ramach Polskiego Ładu – planowane ulgi i zmiany

W ramach zaprezentowanego 15 maja 2021 roku przez rząd programu, przedsiębiorcy mają otrzymać impulsy do rozwoju po trudnym okresie pandemii COVID-19. Przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie niesie dla przedsiębiorców Polski Ład.
Kategoria

Polski Ład

Tematyka

, , , , , , , , , , , , , , ,

Data publikacji

29 lipca, 2021

Ulga na automatyzację i robotyzację

Ma być to bodziec dla przedsiębiorstw do unowocześniania swoich linii produkcyjnych i długofalowego inwestowania w rozwój. Firmy, które zdecydują się na zakup robotów i zautomatyzowanie stanowisk pracy, będą mogły odliczyć od dochodu dodatkowo 50% wydatków przeznaczonych na ten cel. Ulga obejmie również wydatki pośrednie – m.in. koszty instalacji maszyn i przeszkolenia pracowników.

Przygotuj się do planowanych zmian – uzyskaj pomoc ekspertów: Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG.

Ulga na prototypy

Na ulgę podatkową mogą również liczyć innowacyjne firmy, które chcą stworzyć zupełnie nowy produkt, nieistniejący jeszcze na rynku. Może być to produkt przeznaczonych na sprzedaż, ale i taki, który będzie wykorzystany wewnętrznie do rozwoju firmy. Obecnie przedsiębiorcy mogą wliczyć wydatki, które ponieśli, przygotowując prototyp, do kosztów uzyskania przychodu. Ulga na prototypy zawarta w Polskim Ładzie daje szansę odliczenia dodatkowych 30% tych wydatków od podstawy opodatkowania. Odliczona kwota nie może jednak przekroczyć 10% dochodu firmy. Ulgę będzie można zastosować zarówno w stosunku do kosztów poniesionych na etapie testowania prototypu, przed rozpoczęciem jego produkcji, jak i w fazie wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Symultaniczna ulga IP-BOX i B+R

Polski Ład wprowadza możliwość jednoczesnego skorzystania z dwóch istniejących już preferencji podatkowych – IP BOX i B+R. Zmiany zakładają, że podatnik osiągający dochód z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej (od którego stawkę podatku zmniejsza IP BOX) będzie mógł dodatkowo odliczyć od podstawy podatku koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). Dotychczas nie było to możliwe.

Estoński CIT dla większej liczby podatników

Estoński CIT to preferencyjna forma opodatkowania wprowadzona w Polsce z początkiem 2021 roku. W uproszczeniu polega na odroczeniu powstania zobowiązania podatkowego do momentu dystrybucji zysków. Jeśli zyski przeznaczane są na dalsze inwestycje, firma nie musi płacić CIT. Do tej pory jednak, ze względu na wygórowane warunki, jakie trzeba spełnić, niewiele przedsiębiorstw zostało beneficjentami systemu. Teraz ma się to zmienić. Polski Ład usuwa bowiem 3 z 5 warunków przejścia na estoński CIT:

  • Uprawnienie do skorzystania z estońskiego CIT-u na określonych zasadach zyskają spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne i spółdzielnie. Dotychczas system zakładał, że beneficjentami systemu mogą być tylko spółki o dwóch formach prawnych: Sp. z o.o. i S.A.
  • Zniknie roczny limit przychodów, który wynosił 100 mln zł i w praktyce nie pozwalał większym organizacjom na dołączenie do systemu.
  • Nie będzie już obowiązywał minimalny wolumen nakładów inwestycyjnych.

Łatwiejszy dostęp do venture capital

Polski Ład ma również przynieść ułatwienia dla inwestorów venture capital, którzy widzą potencjał w polskich start-upach. Fundusz po zainwestowaniu w firmę będzie mógł odliczyć od dochodu 50% kwoty tej inwestycji – nie więcej jednak niż 250 tys. zł.

Ulga podatkowa dotycząca debiutów giełdowych (IPO)

Wejście na giełdę wiąże się z wieloma wydatkami, które musi ponieść emitent – to m.in. koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego, koszty wymaganych prawnie ogłoszeń, wydatki na promocję oraz opłaty sądowe, notarialne i skarbowe. W Polskim Ładzie znalazło się rozwiązanie, które ma odciążyć finansowo debiutujące na giełdzie firmy. Zmiany wprowadzają możliwość zawarcia w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę. Jeśli emitent w drodze do debiutu giełdowego poniósł również koszty w związku z usługami doradczymi, prawnymi i finansowymi, będzie mógł odliczyć je do 50% wydatków – nie więcej jednak niż 50 tys. zł. bez VAT.

Z kolei inwestorzy, którzy kupili akcje w ramach IPO, nie będą musieli płacić 19% podatku od zysku z ich późniejszej sprzedaży (tzw. podatek Belki). Jedyny warunek – zachowanie kupionych akcji przez minimum 3 lata.

Ulga konsolidacyjna

W teorii ulga konsolidacyjna powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą ratować firmę w trudnej sytuacji finansowej przez jej przejęcie. Aktywność firm w sferze akwizycji ma zwiększyć możliwość odliczenia od dochodu wydatków – kosztów uzyskania przychodu – związanych bezpośrednio z nabyciem udziałów innej spółki.

Wsparcie ekspansji zagranicznej

Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu przedsiębiorstwa dostaną dodatkową możliwość odliczenia kosztów, które ponoszą w związku z ekspansją biznesu za granicę. Chodzi m.in. o analizę rynku i szans pozyskania nowych klientów, koszty związane z dopuszczeniem towarów do sprzedaży oraz promocję. Wydatki na poszerzanie rynków zbytu będzie można odliczyć dwukrotnie. Najpierw jako koszty uzyskania przychodu, a drugi raz w ramach ulgi – maksymalnie 1 mln zł w ciągu roku. Jedyny warunek to wzrost przychodów ze sprzedaży produktów w ciągu dwóch lat o przynajmniej 30%.

Ryczałt dla przychodów zagranicznych

Nowa preferencja podatkowa jest skierowana do osób, które osiągnęły sukces za granicą. Ma zachęcić je do przeniesienia swojej rezydencji podatkowej do Polski i płacenia w Polsce podatków. Nowe zasady wyznaczają maksymalną wysokość podatku za przychody zagraniczne, jaką zapłaci przenoszący się do Polski podatnik – 200 tys. zł. Będzie on musiał jednak rocznie przeznaczyć w Polsce minimum 100 tys. zł na przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, czyli np. innowacje, naukę czy kulturę. Wszelkie dochody uzyskane w Polsce będą opodatkowane na zwykłych zasadach.

Przygotuj firmę na zmiany – skorzystaj ze wsparcia KPMG

Nowe regulacje związane z Polskim Ładem najprawdopodobniej wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. By odpowiednio się do nich przygotować, warto skorzystać z pomocy ekspertów już teraz. Doradcy KPMG na bieżąco analizują pojawiające się szczegóły zmian przepisów zawartych w Polskim Ładzie i przygotowują rozwiązania wspierające podatników.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG

W dniu 15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia tzw. Nowego Polskiego...

Dowiedz się więcej