7 najważniejszych zmian dla pracodawców i pracowników, jakie niesie Polski Ład

15 maja 2021 roku rząd przedstawił założenia Polskiego Ładu – programu, który ma pobudzić wzrost gospodarczy po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Wyjaśniamy, jakie są założenia Polskiego Ładu i jakie zmiany wprowadza m.in. dla przedsiębiorców.
Kategoria

Polski Ład

Tematyka

, , , , , , , , , ,

Data publikacji

29 lipca, 2021

1. Składka zdrowotna przedsiębiorców – obliczana na podstawie dochodu, likwidacja ryczałtu

Wykluczenie możliwości ryczałtowego opłacania składki zdrowotnej to jedna z najbardziej istotnych zmian dla przedsiębiorców. Wedle założeń Polskiego Ładu składka będzie wynosić 9% i będzie obliczana każdorazowo od dochodu uzyskanego przez przedsiębiorcę w danym okresie – podobnie jak przy umowie o pracę. Obecnie większość osób prowadzących działalność gospodarczą odprowadza składkę zdrowotną w wysokości 75% przeciętnego wynagrodzenia (najniższa możliwa), tj. 381,81 zł w 2021 roku. W konsekwencji zmian, przykładowo, dochód netto przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości 20 tys. zł brutto miesięcznie będzie niższy o 1 650 zł. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc: Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG.

2. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Co więcej, nie będzie już można skorzystać z odliczenia składki zdrowotnej (w większości przypadków znacznie wyższej niż wcześniej) od podatku. Przedsiębiorcy nie będą mogli również dodać jej do kosztów uzyskania przychodu. Obecnie do podatnika w formie odliczenia może wrócić ponad 86% kwoty przekazanej w ramach składki zdrowotnej. Polski Ład eliminuje taką możliwość.

3. Wyższa kwota wolna od podatku

By odciążyć osoby najmniej zarabiające, pomysłodawcy Polskiego Ładu do proponowanych regulacji włączyli zapisy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych z 8 do 30 tys. zł rocznie. W wyniku zmian osoby uzyskujące dochód miesięczny do 2,5 tys. zł brutto nie będą w ogóle odprowadzać podatku. Pozostałe osoby zapłacą dzięki temu podatek odpowiednio mniejszy. Przy pracy przez cały rok na pełen etat i zarobkach w wysokości płacy minimalnej (2,8 tys. zł) podatek od nadwyżki ponad 30 tys. zł rocznie wyniesie jedynie 612 zł.  W obecnych warunkach byłoby to 4 352 zł.

4. Wyższy drugi próg podatkowy

Polski Ład przesuwa granicę, do której obowiązuje 17% stawka podatku. Obecnie jest to 85 528 zł brutto rocznie. Zmiany zakładają, że wyższą stawkę podatku w wysokości 32% dochodu podatnicy zapłacą dopiero po przekroczeniu rocznie 120 tys. zł dochodu brutto.

5. Ulga na powrót dla przedsiębiorców i pracowników

Proponowane w programie regulacje wprowadzają specjalną zachętę podatkową dla osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą za granicą. Gdyby takie osoby zdecydowały się na powrót do Polski, w ciągu dwóch lat od powrotu zapłacą o połowę niższy PIT.

6. Uregulowanie pracy zdalnej

W ramach programu mają zostać także ustanowione zasady pracy zdalnej. To długo oczekiwane zmiany, których wprowadzenie przyspieszyła pandemia COVID-19 i konieczność przejścia dużej części pracowników biurowych w tryb home-office. Nowe przepisy mają zapewnić ochronę prawną osobom pracującym poza biurem, umożliwić pracę z domu na stałe, a także usankcjonować wykorzystanie sprzętu przyznanego przez pracodawcę i ewentualny zwrot kosztów, jakie ponosi pracownik w związku z wykonywaniem pracy w domu.

7. Ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych

Zgodnie z zapowiedziami w Polskim Ładzie znajdą się również zapisy dotyczące ograniczenia wykorzystywania przez pracodawców umów cywilnoprawnych – m.in. poprzez pełne oskładkowanie umów zlecenia. Dzięki zmianom umowa zlecenie, jako forma zatrudnienia, ma stać się niekorzystna i nieopłacalna. W dalszej perspektywie miałby zostać wprowadzony jeden kontrakt na pracę.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Rząd nie opublikował jeszcze szczegółów zapowiedzianych zmian ani terminu ich wejścia w życie. Z uwagi na to, że większość elementów Polskiego Ładu dotyczy podatków dochodowych, można spodziewać się, że zmiany wejdą w życie co do zasady od 1 stycznia 2022 roku.

Jak firma może przygotować się na zapowiadane zmiany?

By nie dać się zaskoczyć, warto skorzystać z pomocy ekspertów już teraz. Specjaliści KPMG na bieżąco monitorują propozycje rozwiązań prawnych dotyczących Polskiego Ładu i opracowują rozwiązania wspierające podatników w zakresie przygotowania się do planowanych zmian. Doradcy KPMG m.in. przeprowadzają przeglądy istniejących struktur wynagrodzeń pracowników, dokonują symulacji porównawczych w zakresie potencjalnych zmian w oparciu o założenia Polskiego Ładu, opracowują rekomendacje i pomagają w oszacowaniu ryzyk.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Polski Ład a zmiany w podatkach – wsparcie KPMG

W dniu 15 maja 2021 r. rząd przedstawił założenia tzw. Nowego Polskiego...

Dowiedz się więcej