MSSF 16 Leasing – kogo dotyczy?

Od 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 16 Leasing. Kogo objęły nowe przepisy?
Kategoria

MSSF 16 Leasing

Tematyka

,

Data publikacji

08 stycznia, 2020

Kogo dotyczą zmiany?

Zmiany dotyczą wszystkich, którzy sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Dla wszystkich leasingobiorców wprowadzono jeden model księgowy, natomiast zniknął wcześniejszy podział na leasing operacyjny i finansowy. Oznacza to, że należy ujmować w sprawozdaniu z sytuacji finansowej prawa do użytkowania aktywów i zobowiązania leasingowe. Natomiast w przypadku zobowiązań krótkoterminowych (do 12 miesięcy) lub dla umów dotyczących przedmiotów o niskiej wartości możliwe będzie rozliczanie umowy na dotychczasowych zasadach.

Leasingodawcy nadal powinni klasyfikować swoje transakcje jako leasing operacyjny lub finansowy.

Jak MSSF 16 wpłynie na przedsiębiorstwa?

Przede wszystkim suma bilansowa znacząco wzrośnie, wskaźniki zadłużenia się zwiększą, a kapitałowe zmniejszą. Zmieni się również klasyfikacja kosztów – czynsze związane z wynajmem lub dzierżawą zostaną zastąpione kosztami odsetek i amortyzacją. Wyzwaniem może być zbieranie i zapewnianie jakości danych. Po wdrożeniu standardu zebrane dane trzeba uzupełniać stale o nowe kontrakty i ewidencjonować wszystkie zmiany, ponieważ mogą one mieć wpływ na wycenę zobowiązań i aktywów. Wymaga to więc wdrożenia nowych procesów i procedur.

Wyłączenia stosowania MSSF 16

Nowa regulacja nie ma zastosowania do kwestii związanych z:

  • aktywami biologicznymi (MSR 40);
  • poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych (MSSF 6);
  • usługami koncesji wskazanymi w KIMSF 12 (m.in. zarządzanie publicznymi mostami, drogami);
  • licencjami aktywów intelektualnych (MSSF 15) i prawami z umów licencyjnych dotyczących m.in. filmów czy patentów (MSR 38).

Leasingobiorca może zastosować zasady MSSF 16 do wartości niematerialnych i prawnych, innych niż prawa z umów o licencję (takich jak produkcje kinowe, patenty, prawa autorskie), ale nie ma takiego obowiązku.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

MSSF 16 Leasing - bądź gotowy na nowe standardy

Nowy standard MSSF 16 wymaga ujmowania przez korzystającego dodatkowych zobowiązań i aktywów...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości....

Dowiedz się więcej