MDR – kogo dotyczy?

Z początkiem 2019 roku wszedł w życie obowiązek raportowania schematów podatkowych. Kto powinien zapoznać się z przepisami dotyczącymi MDR?
Kategoria

MDR

Tematyka

, , ,

Data publikacji

21 listopada, 2019

Podmioty, których dotyczy obowiązek raportowania MDR

W ustawie zostały wyszczególnione trzy typy podmiotów, które mogą być zobowiązane do informowania o schematach podatkowych:

 1. promotor – jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, radca prawny, adwokat, pracownik banku czy innej instytucji finansowej, który w zakresie wykonywanych czynności:
  • opracowuje zagadnienie,
  • oferuje zagadnienie,
  • udostępnia opracowane zagadnienie,
  • lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia;
 2. korzystający – jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka o organizacyjna niemająca osobowości prawnej:
  • której udostępnianie jest uzgodnienie,
  • u której wdrażane jest uzgodnienie,
  • która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia,
  • która dokonała czynności służącej wdrożeniu uzgodnienia;
 3. wspomagający – jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka o organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba prowadząca księgi rachunkowe, księgowy, dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, która podjęła się udzielić pomocy w zakresie opracowania, wdrożenia, itp. danego uzgodnienia.

Obowiązek raportowania może ciążyć na powyższych podmiotach bez względu na to, czy ich miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd znajduje się w Polsce, innym państwie UE czy w państwie trzecim. W przypadku schematów transgranicznych przepisy wskazują, które państwo powinno otrzymać informację o uzgodnieniu.

Terminy przekazywania informacji

Promotor i korzystający powinni przekazać informacje o schemacie podatkowym Szefowi KAS w terminie 30 dni od następnego dnia po udostępnieniu lub przygotowaniu do wdrożenia schematu, ewentualnie od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

Natomiast wspomagający ma obowiązek zaraportowania w zależności czy:

 • powziął lub powinien był powziąć wątpliwości, że uzgodnienie może stanowić schemat podatkowy – wówczas ma 5 dni od dnia powzięcia wątpliwości;
 • udzielił pomocy w zakresie opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia schematu, jeśli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie to stanowi schemat podatkowy – wówczas ma 30 dni po dniu udzielenia pomocy.
Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Raportowanie Schematów Podatkowych - MDR pod kontrolą

Regulacje MDR (mandatory disclosure rules) w praktyce mogą obejmować każdego podatnika. Z...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości....

Dowiedz się więcej