Co zawiera nowa struktura JPK_VDEK? Kto ma obowiązek wdrożenia?

Za okres rozpoczynający się 1 października 2020 roku złożenie deklaracji VAT-7 i VAT-7K będzie możliwe jedynie poprzez JPK. Podatnicy muszą dostosować się do nowej struktury JPK_VDEK, która obejmuje zarówno ewidencję, jak i deklarację VAT. Dodatkowe wyzwanie stanowi obowiązek stosowania kodów GTU. Dowiedz się, jakie zmiany znajdą się w nowej strukturze JPK_VDEK.
Kategoria

JPK_VDEK

Tematyka

, , ,

Data publikacji

08 lutego, 2021

Co to jest JPK_VDEK?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw miała zgodnie z założeniami ustawodawcy uprościć obowiązki sprawozdawcze. Kluczowym środkiem ku temu przewidzianym miało być połączenie składanych dotychczas odrębnie części: deklaracyjnej i ewidencyjnej.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że efekt synergii ma przynieść redukcję formalności i przyspieszenie procesu składania rozliczeń dla przedsiębiorców oraz mniejszą liczbę kontroli i krótszy czas ich wykonywania po stronie urzędów.

Od kiedy obowiązuje nowa struktura JPK_VDEK?

Pierwotnie nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) miała zacząć obowiązywać dużych przedsiębiorców za okresy rozliczeniowe od 1 kwietnia, a pozostałych przedsiębiorców od 1 lipca 2020 roku. Na mocy ustawy wprowadzającej pierwszą tzw. tarczę antykryzysową, ustawodawca postanowił o odroczeniu wejścia w życie nowego obowiązku dla dużych przedsiębiorców na lipiec. Ostatecznie jednak i ten termin został przesunięty. O tym, kiedy ostatecznie nowa struktura JPK zacznie obowiązywać, zadecydowała inna ustawa związana z łagodzeniem skutków pandemii COVID-19 przyjęta w czerwcu. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, podatnicy zostali zobowiązani do stosowania JPK_VAT z deklaracją (JPK_VDEK) w rozliczeniach za okresy od 1 października 2020 roku.

Jakie zmiany zawiera nowa struktura JPK_VDEK?

Nowy plik JPK jest dokumentem elektronicznym, który składa się z dwóch części – ewidencji VAT składanej do tej pory w ramach JPK, oraz deklaracji zawierającej dane ujmowane dotychczas na formularzach VAT-7 i VAT-7K. Nowa struktura JPK występuje w dwóch wariantach:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Elementy i wzór nowej struktury logicznej JPK_VAT określono w rozporządzeniu ministra właściwego ds. finansów.  Podobnie jak w przypadku poprzedniej struktury, nowy plik JPK_VDEK również musi zostać przesłany drogą elektroniczną w formacie XML po uprzednim podpisaniu podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi.

Nowością jest natomiast obowiązek stosowania w rozliczeniach za okresy od 1 października 2020 roku grupowania dostarczanych towarów i usług (tzw. kody GTU). Zgodnie z nową definicją, grupowania te powinny być interpretowane z uwzględnieniem różnych źródeł. Może to rodzić problemy z poprawnym przypisaniem odpowiednich kodów GTU do sprzedawanych towarów i usług.

Ponadto, w nowej strukturze sprawozdania podatnicy będą musieli stosować specjalne oznaczenia nie tylko w stosunku do przedmiotu sprzedaży, ale również w stosunku do rodzajów transakcji, w tym specjalnych procedur sprzedaży i zakupu. Wprowadzono w tym celu specjalne symbole do oznaczania rodzajów transakcji, m.in.:

  • TP (transakcje z podmiotami powiązanymi),
  • MPP (mechanizm podzielonej płatności),
  • TT_WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej),
  • TT_D (dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej).

W nowym JPK, od października 2020 roku, podatnik będzie musiał również odpowiednio oznaczyć rodzaj dokumentu dotyczącego danej transakcji. Chwilowym uproszczeniem może być natomiast fakt, że na mocy odrębnego rozporządzenia paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, nie będą musiały być wykazywane odrębnie w nowym JPK w okresie do 31 grudnia 2020 r. Do końca 2020 roku będą ujmowane jedynie wartości wynikające z raportu z kasy fiskalnej, pozbawione dodatkowych danych indywidualizujących.

Kto i kiedy ma obowiązek wdrożenia JPK_VDEK?

Począwszy od rozliczeń za okres od 1 października 2020 roku, wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług – niezależnie od wielkości firmy – są zobowiązani do przesłania nowej struktury JPK_VAT z deklaracją w jednym pliku.

Obowiązek dotyczy zarówno przedsiębiorców dokonujących rozliczeń miesięcznych, jak i kwartalnych. W obu przypadkach dokument powinien być przesyłany do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Podatnicy rozliczający się kwartalnie wypełniają za każdy miesiąc część ewidencyjną, a dopiero do pliku za trzeci miesiąc dołączają część deklaracyjną, obejmującą cały kwartał.

Jak się przygotować do nowych wymogów?

Jednolity Plik Kontrolny wprowadzany był stopniowo między 2016 a 2018 rokiem. Podatnicy co do zasady wiedzą już zatem czym jest JPK, jednak nowa struktura pliku wymaga dostosowania zarówno wiedzy, jak i stosowanych systemów informatycznych. Nowe obowiązki, takie jak grupowanie według kodów GTU, czy konieczność oznaczania rodzajów transakcji i dokumentów, stanowią dodatkowe wyzwanie dla firm.

Błędy w JPK_VDEK, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji poprawności transakcji, mogą skutkować wezwaniem do jego naprawienia lub złożenia wyjaśnień, a w ostateczności nałożeniem sankcji pieniężnej na podatnika. Karę w wysokości 500 zł za każdy taki błąd organy skarbowe mogą nakładać fakultatywnie.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

JPK_VDEK – wsparcie w raportowaniu VAT

Od 1 października 2020 r. podatników VAT zaczęła obowiązywać nowa struktura JPK_VAT, określana...

Dowiedz się więcej

Wsparcie przy weryfikacji stawek VAT

Pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID – 19 przedsiębiorstwa muszą przygotować się...

Dowiedz się więcej