KPMG
2 min. czytania

Jakie koszty można odliczyć w ramach ulgi B+R?

Skorzystanie z ulgi na prace badawczo-rozwojowe może przynieść firmie znaczące oszczędności. Wielu przedsiębiorców ma jednak wątpliwości czy działalność, którą prowadzą, można zakwalifikować jako B+R. Często odstrasza ich obawa przed zakwestionowaniem odliczeń przez organy podatkowe.

Chcąc skorzystać z ulgi B+R przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jego działalność jest pracą badawczo-rozwojową. Firma nie musi mieć wydzielonych do tego celu działów i specjalistów. Wystarczy, że pracuje nad powiększaniem swojej oferty produktów i usług lub usprawnieniami wewnątrz firmy. Mogą to więc być projekty takie jak ciągłe ulepszanie składu produktów, czy wdrażanie i testowanie nowego oprogramowania usprawniającego bieżącą działalność. Ważne by prace innowacyjne były prowadzone systematycznie.

Koszty kwalifikowane do ulgi badawczo-rozwojowej

W ramach ulgi można wyznaczyć tzw. koszty kwalifikowane, które zostaną odjęte od podstawy opodatkowania. Można do nich zaliczyć poniższe wydatki związane z działalnością badawczo-rozwojową:

  • wynagrodzenia i składki ZUS dla pracowników
  • materiały i surowce
  • specjalistyczny sprzęt
  • wynajem aparatury naukowo-badawczej
  • usługi jednostek naukowych
  • odpisy amortyzacyjne
  • koszty związane z ochroną patentową

Warto zaznaczyć, że pracownicy nie muszą być na stałe zatrudnieni w działach B+R, należy jedynie udokumentować czas przepracowany nad takimi zadaniami. Mogą oni również pracować na podstawie umów zlecenia lub o dzieło. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R, z wyjątkiem samochodów osobowych i nieruchomości. Od podatku można również odliczyć usługi doradcze, ekspertyzy, opinie oraz wyniki badań tylko pod warunkiem, że są one świadczone przez jednostki naukowe.

Jak uzyskać większą ulgę badawczo-rozwojową?

Warto przy prowadzonych pracach B+R współpracować z jednostkami naukowymi bądź postarać się o uznanie firmy lub jej wydzielonej części za centrum badawczo rozwojowe. Status taki nadawany jest przedsiębiorstwom, których głównym zadaniem jest prowadzenie badań i prac rozwojowych. Takie podmioty mogą odliczać od podstawy opodatkowania w ramach ulgi także odpisy amortyzacyjne od nieruchomości, czy usługi wykonywane nie tylko przez jednostki naukowe.

Powiązane rozwiązania

Ulga badawczo-rozwojowa

Twoja firma prowadzi działalność badawczo-rozwojową? Czasem nawet możesz nie być tego świadomym,...

Dowiedz się więcej

Generator sprawozdań elektronicznych - FS Converter

Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak...

Dowiedz się więcej
icon Kontakt
icon + 48 (22) 528 33 00pon.-pt. w godz. 9-17 icon Napisz do nas