Jak poprawnie stworzyć elektroniczne sprawozdanie finansowe?

Począwszy od 1 października 2018 r. wszystkie przedsiębiorstwa, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, są zobowiązane do przygotowania rocznego sprawozdania finansowego w strukturze logicznej i formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej. Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego wprowadzone zostały Ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie Ustawy o KRS.
Kategoria

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Tematyka

, , ,

Data publikacji

21 listopada, 2019

Jednostki mają maksymalnie trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego na przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sześć miesięcy od dnia bilansowego na jego zatwierdzenie. Nowelizacja zakłada, że nowa forma e-sprawozdania musi spełniać określone wymagania dotyczące formatu zapisu – xml i posiadać konkretną strukturę logiczną, którą można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Przed spółkami stoi wyzwanie związane z realizacją nowych standardów raportowania, jednak na rynku są już dostępne rozwiązania, specjalne oprogramowania konwertujące odpowiednie dane.

Jak działają narzędzia do generowania e-sprawozdań? 

Podstawowym zadaniem dedykowanego programu jest uproszczenie procesu generowania e-sprawozdania. Zazwyczaj odbywa się to w kilku prostych krokach. Pierwszym z nich jest wgranie wszystkich niezbędnych plików, tzw. plików wsadowych, takich jak bilans, zestawienie obrotów i sald czy rachunek przepływów. Program identyfikuje otrzymane źródła, aby w kolejnym kroku przeprowadzić walidację i mapowanie danych ze sprawozdania spółki na struktury wymagane przez Ministerstwo Finansów. Następnie pliki są konwertowane i w efekcie dostajemy e-sprawozdanie, które w kolejnym kroku musimy jedynie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez Profil Zaufany ePUAP.

Dlaczego warto korzystać ze specjalnych konwerterów? 

Najważniejszym udogodnieniem wynikającym ze stosowania konwertera jest oszczędność czasu i pewność, że wygenerowane e-sprawozdanie jest prawidłowe. Dostępne programy są łatwe w obsłudze. Niektóre firmy, oprócz narzędzia do konwertowania plików, oferują również pomoc w procesie sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. W pakiecie otrzymujemy nie tylko konwerter, ale także wsparcie merytoryczne, za którym idzie wieloletnie doświadczenie konsultantów w kontaktach z organami państwowymi.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe

Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości....

Dowiedz się więcej