Elektroniczne sprawozdanie finansowe krok po kroku

Od 1 października 2018 roku obowiązują nowe zasady dotyczące składania rocznych sprawozdań finansowych. Tradycyjną postać papierową zastąpiła forma elektroniczna. Wszystkie jednostki wpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS są zobowiązane złożyć e-sprawozdania w ciągu 15 dni od ich zatwierdzenia, jednak nie później niż do 15-ego lipca.
Kategoria

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Tematyka

, , ,

Data publikacji

21 listopada, 2019

Krok 1 – przygotowanie niezbędnych dokumentów

Aby wygenerować e-sprawozdanie, musimy zacząć od sporządzania sprawozdania finansowego zgodnego z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane pozycje przypisane do struktur logicznych sprawozdań finansowych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów w BIP były w nim zawarte. Następnie, możemy przejść do kroku drugiego.

Krok 2 – sprawdzenie oprogramowania finansowo-księgowego

Aktualnie jedyną możliwą formą stworzenia e-sprawozdania jest wygenerowanie go w formacie .xml. Jest to rozszerzenie obsługiwane tylko przez niektóre programy, więc przed przystąpieniem do pracy nad sprawozdaniem koniecznie trzeba upewnić się, czy jesteśmy w posiadaniu właściwego oprogramowania. Co więcej, na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań ułatwiających przygotowanie e-sprawozdania. Warto poświęcić trochę czasu na znalezienie odpowiedniego dla siebie narzędzia.

Krok 3 – podpisanie sprawozdania finansowego

Roczne sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik jednostki, jak również osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zazwyczaj jest to główna księgowa, dyrektor finansowy lub zewnętrzne biuro rachunkowe. Należy pamiętać, że na przykład w przypadku spółki z o. o. kierownikiem jednostki jest cały zarząd, w związku z tym trzeba zadbać odpowiednio wcześniej o to, aby wszystkie osoby miały możliwość podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez Profil Zaufany ePUAP.

Krok 4 – badanie biegłego rewidenta

Najpóźniej w IV kwartale danego roku obrotowego należy wybrać i podpisać umowę z biegłym rewidentem (firmą audytorską). Obowiązek ten dotyczy wybranych podmiotów, takich jak grupy kapitałowe, banki lub spółki akcyjne. Po zakończeniu badania biegły rewident sporządza i podpisuje elektronicznie sprawozdanie z badania.

Krok 5 – zatwierdzenie i wysłanie e-sprawozdania

Wygenerowane, sprawdzone i podpisane elektroniczne sprawozdanie finansowe należy wysłać przez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości do Repozytorium Dokumentów Finansowych w KRS w ciągu 15 dni od zatwierdzenia e-sprawozdania.

Poleć artykuł

Powiązane rozwiązania

Usługa FS Converter elektroniczne sprawozdanie finansowe

Dla niejednej firmy prawdziwym wyzwaniem jest prawidłowe sporządzenie elektronicznego sprawozdania. Zobacz, jak...

Dowiedz się więcej

Sprawozdanie finansowe krok po kroku

Dobrze wiemy, jak uciążliwe dla przedsiębiorców są ciągle zmieniające się standardy sprawozdawczości....

Dowiedz się więcej